Γνωρίζουν μήπως καί τό πόσο ἠλίθιοι εἶναι αὐτοί στούς ὁποίους ἀπευθύνονται;

Παρακολούθησα τα προεκλογικά σποτ όλων των πολιτικών κομμάτων και αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι μάλλον απευθύνονται σε ηλιθίους… 

Και αυτό είναι το λιγότερο… 

Πλέον είμαι βέβαιη ότι όχι μόνο νομίζουν ότι απευθύνονται σε ηλιθίους… αλλά γνωρίζουν ήδη και το πόσο…!

Σοφία Ζήνδρου

Ἐγὼ θὰ τὸ θέσω διαφορετικά. 

Αὐτοὶ φτιάχνουν διάφορα τηλεοπτικὰ μηνύματα…

Ὅλα αὐτὰ τὰ μηνύματα ὅμως ἐστιάζουν σὲ ἕνα, δύο ἤ τὸ πολὺ τρία θετικά, κατ΄ αὐτοὺς πάντα, στοιχεῖα-προτάσεις ποὺ ἔχουν νὰ παρουσιάσουν.

Τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι ἀλλοῦ…

Μήπως γνωρίζουν πώς ἐμεῖς θά παραμείνουμε ΜΟΝΟΝ σέ αὐτά πού θέλουν αὐτοί νά δοῦμε; 

Κι ἐάν ναί, μήπως τελικῶς μᾶς γνωρίζουν καλλίτερα;

Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀναγνωρίσω πὼς καθημερινῶς σηκώνονται ἄνθρωποι καὶ παλεύουν. 

Πὼς ὁ ἀριθμὸς τῶν (πραγματικῶν κι ὄχι δῆθεν) ἀγωνιστὼν αὐξάνεται διαρκῶς.  

Ἀλλὰ ὅσο αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγωνιστῶν, τόσο αὐτοὶ κατευθύνουν τὸ βλέμμα μας σὲ ὅλο καὶ πιὸ εὐτελὴ θέματα. 

Ἀποτέλεσμα;

Νὰ ἀσχολούμαστε ἀκόμη μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἤ δὲν θὰ καταφέρουμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ ΠΑΝ στὴν ζωή μας. 

Διότι ἀγαπητοί μου συμπολῖτες, δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε ἁπλῶς μὲ ἕνα πολιτικὸ σύστημα  ποὺ σάπισε καὶ πάει γιὰ τὸ ἀνάθεμα….. Ἔχουμε νὰ πιάσουμε ὅλην μας τὴν ζωὴ ἀπὸ τὴν ἀρχή, διότι τὴν εἴχαμε πιάσει ἐν τελῶς λᾶθος…

Λέτε λοιπόν νά μποροῦμε, ἐάν κάποιοι μᾶς ἐξηγοῦν θρασύτατα πώς ἀκόμη παραμένουμε σέ τέτοια ἐπίπεδα χειραγωγήσεως, πού τελικῶς στοχεύουμε μόνον στήν ἀλλαγή τῆς γυάλας;

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Γνωρίζουν μήπως καί τό πόσο ἠλίθιοι εἶναι αὐτοί στούς ὁποίους ἀπευθύνονται;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γνωρίζουν μήπως καί τό πόσο ἠλίθιοι εἶναι αὐτοί στούς ὁποίους ἀπευθύνονται; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply