Ἄν τὲ Ἀλέξη, καλορίζικος!

Ἐφ’ ὅσον σὲ θέλει, ἐὰν σὲ θέλῃ (πού μεταξύ μας, γιατί νά μήν σέ θέλῃ) καί ὁ (ὀ)Μπάμ(ι)α(ς), σοῦ ἔφεξε…
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε Ἀλέξη, ἐὰν ἀληθεύῃ τὸ παρακάτω, τότε καλό μου ἔφθασε ἡ στιγμή σου!
Δὲν ξέρεις μὲ πόση λαχτάρα τὴν περίμενα!
Ἀλήθεια σοῦ λέω! 
Δὲν μπορεῖς νὰ φανταστῇς μὲ πόσην λαχτάρα!
Γιατί;
συνέχεια

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply