Τὰ βρώσιμα!

Σέ τί θαυμαστόν νέον κόσμο διαβιοῦμε;
Τί στό καλό ἔχουμε πάθει;
Τόσο φυσιολογικό εἶναι πιά νά ἔχουν χαθῇ γᾶτες, σκύλοι καί λοιπά κατοικίδια ἀπό τούς δρόμους μας; 
Δῆλα δή, ἐάν δέν  ἦταν ἡ φιλοζωϊκή, ἐμεῖς θά τό ἐπιτρέπαμε;
Νά πῶ κάτι χειρότερο ἤ ἔχουμε καταλάβει ἤδη πόσο ΚΤΗΝΗ ἔχουμε γίνει τήν στιγμή πού τά ἀνεχόμαστε νά συμβαίνουν;

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply