Ἡ ἀλήθεια τοῦ πολεμιστοῦ.

Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς σελίδες καθημερινῶς, ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, γράφω διαρκῶς μόνον γιὰ τὴν ἀλήθεια…
Κάποιοι θεωροῦν πὼς εἶναι μόνον δική μου…
Ἤ πὼς τὸ βλέμμα μου ἔχει ἀλληθωρέψει…
Ἤ πὼς ἔχω κάποια στεγανά…

συνέχεια

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply