Οἱ ἠλίθιοι!


  Ἕνα μικρὸ παιδάκι πρὸ ἐτῶν δὲν μποροῦσε νὰ πῇ τὴν λέξιν «ἠλίθιος» κι ἔλεγε λίθινος….
Λέτε νά ἤξερε κάτι περισσότερο ἀπό ἐμᾶς;
Λέτε νά ἀντιλαμβανόταν πώς μόνον ὥς λίθοι συμπεριφέρονται οἱ ἠλίθιοι; 
Κι ἐάν ναί, γιατί ἀκόμη ἀσχολούμαστε μαζύ τους;

συνέχεια

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply