Πόσο ἀξίζει ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλαδιτῶν τό 2012;

Μία χαρὰ πᾶμε…
Μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ τὸ ποῦ πᾶμε…
Καὶ εἰλικρινῶς, δὲν μᾶς λυπᾶμαι διόλου πλέον…

συνέχεια

(Visited 27 times, 1 visits today)
One thought on “Πόσο ἀξίζει ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλαδιτῶν τό 2012;

Leave a Reply