Ἀκόμη ἀδυνατῶ νὰ καταλάβω τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον σκέπτονται στὶς εἰσαγγελίες.

Ἡ εἰισαγγελία, θεωρητικῶς πάντα, στὸ ἔγκλημα, ἤ στὴν πρόθεσιν γιὰ ἔγκλημα, κινεῖται αὐτεπάγγελτα.
Ἔτσι γνώριζα τοὐλάχιστον ἐγώ.  
Τί σημαίνει αὐτό;
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα βγῶ στὸν δρόμο καὶ ἀπειλῶ τὸν ὁποιονδήποτε, δημοσίως πάντα, πὼς θὰ τὸν σκοτώσω, τότε φυσικὸν ἐπόμενον εἶναι νὰ μὲ περιμαζέψῃ ἡ ἀστυνομία, μὲ ἐντολὴ τῆς εἰσαγγελίας φυσικά. Ἕτσι ἤξερα…

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀκόμη ἀδυνατῶ νὰ καταλάβω τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον σκέπτονται στὶς εἰσαγγελίες.

Leave a Reply