Ἀλλάζοντας τόν κόσμο ἤ ἀλλάζοντας τόν ἐαυτόν μας;

«Αλήθεια, πώς πιστεύεις θα αλλάξει η κατάσταση;»
«Ποια κατάσταση;»
«Η κατάσταση γύρω μας.»
«Μα … άλλη κατάσταση βλέπω εγώ και άλλη εσύ».
«Τι εννοείς;»
«Μια μείωση μισθού είναι ευχάριστη για τον εργοδότη και δυσάρεστη για τον εργαζόμενο. Αυτή καθαυτή η μείωση τι είναι; Ευχάριστη ή δυσάρεστη;»
συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀλλάζοντας τόν κόσμο ἤ ἀλλάζοντας τόν ἐαυτόν μας;

Leave a Reply