Εἲς τὸ ἐπανιδεῖν…

Θερινὸν Ἡλιοστάσιον….
Κάποτε σήμαινε πολλὰ περισσότερα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα…
Ἀλλὰ κάποτε οἱ Ἄνθρωποι ζοῦσαν κοντὰ στὴν Φύσιν, κατὰ Φύσιν…
Σήμερα εἶναι διαφορετικά…
Παρὰ Φύσιν… 

συνέχεια

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply