Κάποιοι, ξεκίνησαν κινδυνολογοῦν. Γιατί ἄρα γέ;

Γιά ποιάν εἰρήνη συζητοῦν κάποιοι; Γιά ποιάν προσπάθεια τῆς χώρας νά παραμείνῃ ἀπέχουσα ἀπό πολεμικές συρράξεις; Μήπως ὅλο αὐτό πού ζοῦμε δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά μόνον ἡ ἔκφρασις τοῦ δικοῦ τους φόβου γιά τά τομάρια τους;
Καὶ οἱ προσκυνημένοι δὲν μποροῦν νὰ συνδιαλαγοῦν. Τρέμουν! 

συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply