Μακεδονία.

Εἰκόνα

Μίαν φορὰν κι ἕναν καιρόν,
γυρολογοῦσε ὁ ἥλιος μοναχός·
πότες ὁμιλοῦσε σ’ ἀψηλά βουνὰ,
πότες σὲ περιγιάλια ζηλευτά.

συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply