Ἡ παγίδα τῆς ἐξαρτήσεως στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.

Ὁ Γουέην Ντῦρ εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀγαπημένους μου συγγραφεῖς, σὲ θέματα ἀνατροφῆς παιδιῶν καὶ αὐτογνωσίας.
Γιὰ πολλὰ χρόνια μελετοῦσα τὰ βιβλία του. 

συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply