Τὰ σούργελα.

Τὰ σούργελα.Τελικῶς ἡ χώρα ἔχει καταληφθεῖ ἀπὸ σούργελα!
Ἠλίθιοι, ἀνίκανοι, μισάνθρωποι, ἀνθέλληνες, κουδουνίστες, ἀμόρφωτοι, ἀπαίδευτοι κάθε λογῆς, κυκλοφοροῦν μὲ πανάκριβα αὐτοκίνητα, μὲ μίαν πουράκλα στὴν χερούκλα, μὲ ὑφάκι δέκα καρδιναλίων  καὶ ἀποπνέοντας ἀέρα ἐξουσίας. 
Ἴσως νὰ λέγονται Πάγκαλοι, ἴσως μπουμποῦκοι, ἴσως Κούβελη, ἴσως Κουβέληδες, ἴσως Ἀλέκες, ἴσως Ἀντώνηδες, ἴσως Πάκηδες, ἴσως χἌννες Σουλτᾶνες, ἴσως GAPατοι, ἴσως ὁ,τιδήποτε…. 
Δὲν ἔχει σημασία τὸ ὄνομα…
Τὸ ὗφος ἔχει σημασία… Ἡ στάσις ζωῆς ἔχει σημασία.. Ὁ τρόπος ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὴν πραγματικότητα ἔχει σημασία…

Μία Ὕβρις ὅλη τους ἡ παρουσία… Ἀπὸ τὴν γέννησίν τους ἔως τὸν ψόφο τους…
Δὲν ἔχουν σημασία τὰ ὀνόματα… Ὁ τρόπος ποὺ στέκονται κι ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀλήθειες ἔχει σημασία.

Πρὸ μερικῶν μηνῶν λοιπὸν διάβαζα γιὰ τὸν Κράτο καὶ τὸν Βία, τσιράκια τοῦ Διός, ποὺ κρατοῦσαν τὸν Προμηθέα στὸν βράχο, πρὸ κειμένου νὰ τὸν δέσῃ ὁ Ἥφαιστος.
Ἀκριβῶς τὴν ἴδιαν στάσιν εἶχαν κι αὐτοί…
Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πὼς ἐπεὶ δὴ ἔκαναν πολὺ καλὰ τὴν δουλειά τους, ὁ Δίας ἀπεφάσισε τότε νὰ τοὺς ἐπιβραβεύσῃ, δημιουργῶντας ἀμέτρητους κλώνους τους…
Καὶ τὰ κατάφερε…

Ἰδοῦ σήμερα ἡ κατάντια μας….
Τὰ παιδιά, τὰ ἐγγόνια καὶ τὰ δισέγγονα αὐτῶν τῶν Ὑβριστῶν, σήμερα ζοῦν καὶ βασιλεύουν….
Ἀλλὰ ἀγνοοῦν κάτι…
Ἀγνοοῦν πὼς αὐτὸν τὸν πλανήτη τὸν διαφεντεύει ὁ Προμηθεύς!
Καὶ σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, ὁ Προμηθεύς λύεται ἐκ τοῦ  Ἡρακλέους. (Ἄλλη ἱστορία κι αὐτός….)
Συνεπῶς;

Συνεπῶς γιὰ ὅσο μποροῦν ἄς χαίρονται…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ χρόνος τους  τελειώνει…
Καὶ μετὰ νὰ τοὺς δῶ ποῦ θὰ χωθοῦν…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Αὐτὴ ἡ ἔπαρσις… Αὐτὴ ἡ ἔπαρσις ποὺ βασίζεται στὸ …ΤΙΠΟΤΑ… Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἔπαρσις εἶναι ποὺ δημιουργεῖ τὴν Ὕβρι… Κι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἔπαρσις ἐπισύρει πλέον τὴν Νέμεσιν…

 φωτογραφία

(Visited 50 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ σούργελα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ σούργελα. « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.