Ἐπίκουρος, Πάντα Ἐπίκαιρος: Ἀνοχή σημαίνει ὑποταγή!

 

Η διδασκαλία του Επίκουρου είναι μία φιλοσοφία με καθαρά πρακτικές εφαρμογές στην ζωή των ανθρώπων. Ένα από τα πρώτα και βασικά που μαθαίνουμε είναι η αντιμετώπιση του φόβου. Ειδικότερα των φόβων που η κάθε εξουσία εκμεταλλεύεται για να υποδουλώνει, εξαφανίζοντας κάθε είδος ελευθερίας.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply