Ἄει σιχτὶρ σιχάματα!!!!!!!!!!!!

23  Ἰουλίου 2012.
Πάρος.
Ὁ χρόνος σταμάτησε γιὰ τὴν 15χρονη Μυρτῶ, διότι ἕνα κτῆνος ἔτσι τὸ ἀπεφάσισε. 
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ἡ Μυρτὼ δὲν ὑπάρχει!
συνέχεια

(Visited 15 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἄει σιχτὶρ σιχάματα!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply