Ὁ «δρόμος» μὲ τὰ κολονάκια.

Ἔκανα λοιπὸν τὴν καρδιά μου πέτρα καὶ ξεκίνησα γιὰ τὴν Πάτρα. Μάλλιστα, λόγῳ σοβαρῶν ὑποχρεώσεων, κατάφερα νὰ διανύσω τὴν διαδρομὴ ἀρκετὲς φορές. Καὶ κάθε φορὰ ἦμουν ὅλο καὶ περισσότερο θυμωμένη.

Ἀπὸ τὰ διόδια τῆς Ἐλευσῖνος κι ἔως τὴν Κόρινθο, θεωρῶντας πὼς διέσχιζα ἕναν καθῶς πρέπει δρόμο, εὐρωπαϊκῶν προδιαγραφῶν, δὲν πειράχτηκα. 3,20 τὰ διόδια ἀλλὰ τέλος πάντων… Κομμάτια νὰ γίνῃ… Τὰ πλήρωσα….

συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ὁ «δρόμος» μὲ τὰ κολονάκια.

Leave a Reply