Ὁ Ἀνδριανόπουλος ὣς Κασσάνδρα!!!

Πρέπει νὰ μᾶς ἔχουν προετοιμάσει κάτι πάρα πολὺ ἄσχημο!!! Μὰ πάρα πάρα πολὺ ἄσχημο! 
συνέχεια

 

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply