Γιατί αὐτή ἡ «ῥαγιαδιστική» συμπεριφορά καί σιωπή;γ

 

 

Βοούν οι Έλληνες του εξωτερικού και ιδιαίτερα οι δραστηριοποιούμενοι και διαμένοντες στην Γερμανία.  

Ή μάλλον βογκούν από ντροπή και θυμό!!

συνέχεια

(Visited 7 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Γιατί αὐτή ἡ «ῥαγιαδιστική» συμπεριφορά καί σιωπή;γ

Leave a Reply