Ἡ Siemens δικαίωσε τὸν Τσουκάτο, γι' αὐτό ἡ ζημιὰ δὲν ἦταν πρωτίστως οἰκονομική!

“Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ· χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων”

Ακάθιστος Υμνος

συνέχεια

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply