Πότε πρωτοπάτησαν οἱ Ἕλληνες τήν Ἀμερική εἴπαμε;

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω τὶς φωτογραφίες ποὺ δημοσίευσε ὁ διαδικτυακὸς φίλος «Περιοδικὸν Ἀναζήτησις», μὲ τὰ δικά του σχόλια κι ἐρωτήματα. 
Ἡ δική μου γνώμη δὲν μετρᾶ. 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δέν λέγεται πώς μία εἰκόνα ἴσον χίλιες λέξεις;

συνέχεια

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply