Χρονοπύλες ἤ…

Χρονοπύλες ἤ...6Ἤ μαγνητικές πύλες; Ἤ ἀπλῶς δίοδοι ἐπικοινωνίας;

Τὸ παρακάτω ταινιάκι οὔτε λίγο οὔτε πολὺ μᾶς ἀποκαλύπτει πὼς τίποτα δὲν εἶναι ἀσύνδετον στὸ σύμπαν.
Καὶ μεταξύ μας, εἶναι κάτι πολὺ φυσικὸν κάτι τέτοιο…
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, οὔτε ξεκάρφωτοι εἴμαστε, οὔτε ἀνεξάρτητοι καὶ οὔτε δίχως προδιαγεγραμμένη πορεία….

Θὰ πρέπῃ κάποτε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ τὸ πλανητικὸ σύστημα εἶναι ἔτσι δομημένο, ὥς τὲ νὰ εἶναι τὰ πάντα ἀλληλένδετα μεταξύ τους.

Αὐτὸ τὸ «πλέγμα» δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ τοὺς «διαύλους» ποὺ φθάνουν ἤ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Γῆ μας.

Αὐτὸ τὸ «πλέγμα» δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ τοὺς «διαύλους» ποὺ φθάνουν ἤ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Γῆ μας.

Ἀκόμη καὶ ὁ μακρινὸς πλανήτης Δίας, παίζει τὸν ῥόλο του ἐδῶ.
Κάποτε ἡ ΝΑΣΑ, σὲ ἐξώφυλλο περιοδικοῦ της, εἶχε τὸν ἐξῇς τίτλο: «ὁ Δίας σώζει» ἐννοῶντας πὼς ὁ Δίας ἕλκει τὰ περισσότερα οὐράνια σώματα κι ἔτσι αὐτὰ δὲν πέφτουν στὴν Γῆ.Χρονοπύλες ἤ...1

 

Ὁ Ἥλιος μας πάλι ἐὰν δὲν ἦταν στὴν ἀπόστασιν ποὺ εἶναι, ζωή, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν γνωρίζουμε, δὲν θὰ ὑπῆρχε στὸν πλανήτη.Χρονοπύλες ἤ...2

 

Ἡ Σελήνη, ἄν καὶ πάρα πολὺ μεγάλη γιὰ δορυφόρος πλανήτου μὲ τὸ μέγεθος τῆς Γῆς, εἶναι ἐκεῖ, κι ἐπίσης μᾶς «προστατεύει» ἀπὸ ὅσους μετεωρίτες καὶ λοιπὰ σώματα δὲν ἕλκει ὁ Δίας.

Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι τὸ πλανητικόν μας σύστημα μόνον ποὺ ἔχει «δεσμοὺς» μέσα στὰ «σπλάχνα» του.
Τὸ κάθε τὶ γύρω μας εἶναι ‘ἀπολύτως συνδεδεμένον μὲ τὰ πάντα. Ἀπὸ τὸ τελευταῖον κύτταρον τοῦ σώματός μας, ἔως τὸν πλέον ἀπομεμακρυσμένον ἥλιο, ἀπὸ ἐμάς, τοῦ σύμπαντος.Χρονοπύλες ἤ...3

 

Ἡ ΝΑΣΑ λοιπὸν μᾶς ἐνημερώνει πλέον κι ἐπισήμως γιὰ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῶν «πυλῶν» ἐπικοινωνίας.
Μαγνητικὰ πεδία, ποὺ ἀλληλεπιδροῦν καὶ ποὺ ταὐτοχρόνως «κρατᾶ» στερέους τοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῶν διαφόρων οὐρανίων σωμάτων.
Ἄς θαυμάσουμε αὐτὴν τὴν πραγματικότητα… Κι ἄς μὴν τρέχῃ τὸ μυαλό μας…

Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι πύλες, γιὰ κάτι, ἤ ἀκόμη καὶ χρονοπύλες…
Θὰ τολμοῦσα νὰ ἰσχυριστῶ πὼς ἔχουμε δρόμο πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε, τὸ ποῦ πᾶμε καὶ στὸ ποῦ χρησιμεύουν ὅλα αὐτὰ τὰ θαυμάσια ποὺ ἀνακαλύπτουμε!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ γιατὶ ΤΩΡΑ ἡ ΝΑΣΑ μᾶς ἀποκαλύπτει κάτι τέτοιο δὲν εἶναι τὸ τὸ ἀφήνουμε νὰ περάσῃ ἔτσι. Μήπως τούς λείπει πάλι κάποια πληροφορία κι ἀναζητοῦν συνδετικούς κρίκους; Ἤ μήπως μᾶς «πετοῦν ἕνα καροτάκι» διότι πίσω ἀπό αὐτό ὑπάρχουν δεκάδες ἄλλα πού δέν θέλουν νά γνωρίζουμε; ΝΑΣΑ εἶναι αὐτή… Ἀπὸ τὰ σοβαρότερα ἐργαλεῖα τῶν κρατούντων.. Ἀφῆστε δὲ ποὺ δὲν ἔχει ἰδέα γιὰ τοὺς ἐξωγηΐνους….Χρονοπύλες ἤ...4

 

Υ.Γ.2. Ὑπάρχει βέβαια καὶ κάτι ἄλλο… Κάτι ποὺ οὐδέποτε θὰ μπορέσουν νὰ κατανοήσουν, ἄν καὶ προσπαθοῦν, οἱ κρατοῦντες. Ὑπάρχουν πράγματι κάποιες καταστάσεις στὸ σύμπαν ποὺ θυμίζουν πύλες. Καὶ ποὺ πιθανὸν νὰ εἶναι. Ἀλλά πύλες γιά τί; Γιά ποιόν; Καί τί ἀκριβῶς εἶναι ἐτοῦτο;

Σέ τί νά χρησιμεύουν ἄρα γέ αὐτοί οἱ «ἱστοί»;

 Οἱ φωτογραφίες μέσα ἀπὸ τὸ ταινιάκι. 

(Visited 312 times, 1 visits today)
One thought on “Χρονοπύλες ἤ…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρονοπύλες ἤ… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply