«Συμπτώσεις» ἤ εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα;

«Συμπτώσεις» ἤ εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα;3Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ὁ δουλέμπορος Ἄσλαμ μᾶς ἀπείλησε μὲ ἱερὸν πόλεμο, ἀλλὰ καμμία εἰσαγγελικὴ ἀρχὴ δὲν ἀνοιγόκλεισε βλέφαρο.. Δὲν ἐνοχλεῖ ἡ δουλεμπορία βλέπεται… Οὔτε ἡ ἀπειλὴ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας… Οὔτε ἡ ἀπειλὴ διαταράξεως εἰρηνικῆς διαβιώσεως… Ὅλα ἔχουν καλῶς!

 

Παραλλήλως φουντώνουν παντοῦ «ῥατσιστικὲς ἐπιθέσεις» κατὰ τῶν κακομοίρων ΛΑΘΡΟεποίκων. Μάλλιστα οἱ ἐπιτιθέμενοι ὑπογράφουν ὥς «Χρυσὴ Αὐγή».

Ὅμως, ἐπεὶ δὴ ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἔχει ἐνδυθεῖ τὴν προβιὰ τοῦ καλοῦ καὶ φιλησύχου πολίτου, πρὸ κειμένου νὰ μὴν χαλάσῃ τὴν εἰκόνα της, δημιουργεῖ ἐλάχιστα ἐπεισόδια, ἐφ’  ὅσον τὰ πολλὰ μᾶλλον θὰ τὴν ἀφήσουν ἐκτὸς βο(υ)λῆς.

Συνεπῶς, μία καὶ δὲν ἐπαρκοῦν οἱ «ῥατσιστικὲς»  ἐπιθέσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακινηθῇ τὸ θέμα τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων ἐναντίον μας, δημιουργοῦν μερικὰ τεχνητά, κάποιοι ποὺ μᾶλλον δὲν ἔχουν καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγή:

Ξεφτιλίστηκαν οι ψεύτες

 Άλλος ένας κύκλος κατασυκοφάντησης του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος έχει ξεκινήσει με σκοπό την προσφορά στήριξης στο αμαρτωλό καθεστώς της κλεπτοκρατίας που αντιμαχόμαστε. Βγήκε στο διαδίκτυο μία μπλούζα που είναι κατασκευασμένη στην Τουρκία και που φέρεται να γράφει «Χρυσή Αυγή», μόνο που ο προβοκάτορας που δημιούργησε την μπλούζα δεν φρόντισε καν να κάνει «καλή δουλειά». Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες υπάρχει σαφής διαφορά στο λογότυπο, γεγονός που καταδεικνύει την προβοκάτσια.

Παραθέτουμε τις φωτογραφίες για να μπορέσει να δει ο οποιοσδήποτε την αλήθεια, για να φανερωθούν οι ψεύτες και να ενημερωθούν οι Έλληνες.

(πηγή: μήνυμα)

Τὴν ἴδιαν στιγμή, σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα οἱ φῆμες ὁργιάζουν.
Ἀπὸ τὴν μία τὰ ἀλβανά, ποὺ βρῆκαν τρύπιο βαρέλι καὶ εἶπαν νὰ στάξουν ὅλα τους τὰ μίση καὶ τὰ φαρμάκια ἐντός του, ποὺ ἀπειλοῦν μὲ κατάληψιν τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Μακεδονίας.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην τὰ μογγόλια ποὺ χρηματοδοτοῦν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο τὶς ἀναταραχές, καθῶς ἐπίσης ἀλβανὰ καὶ σκοπιανά.
Καὶ φυσικὰ μέσα σὲ ὅλα ὁ τΣΥΡΙΖΑ καὶ οἱ συνιστῶσες του, ποὺ ἐπίσης μαζεύουν στοὺς κόλπους τους ὅλους τοὺς ἀνθέλληνες, ὅπως ὁ Κωνσταντίνου, πρὸ κειμένου νὰ καταλύσουν διὰ παντὸς τὴν ἔννοιαν ἔθνος.

Ἐπιθέσεις φυσικὰ σὲ βουλευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ πάντα ὑπὸ τὸ «σκότος» τῶν ἀγνώστων.. Ἤ τῶν ἐκτὸς νόμου ὀργανώσεων… (Τὶς ὁποῖες ὅμως ἡ ἀστυνομία ἔχει ἐντολὴ νὰ μὴν ἀγγίξῃ, διότι θὰ χαλάσῃ ἡ σούπα! Ἀφῆστε ποὺ ὅταν ἔχουμε τρομοκρατία, μποροῦν καὶ μᾶς βάζουν τσιπάκια στὰ χέρια, πρὸ κειμένου νὰ μείνουμε …ἀσφαλεῖς!)
Βόμβες, ξυλοδαρμοί, ἄνθρωποι στὰ νοσοκομεῖα διότι ἀπλῶς μίλησαν στὸν δρόμο μὲ κάποιον χρυσαυγίτη…. 

Πρὸ  χθὲς εἴχαμε καὶ τὰ ἐπεισόδια στὴν ‘Ραφήνα, ποὺ κατ’ ἐμὶὲπλέον ἦταν ἀπλῶς λίγο λαδάκι ἀκόμη στὴν φωτιά, ποὺ μᾶς ἔχουν ἀνάψει! Καὶ τὶ φωτιά!!!!

Ἐγὼ πάλι δὲν πιστεύω διόλου στὶς συμπτώσεις.
Κι ὄχι μόνον δὲν πιστεύω, ἀλλὰ ἔχω ἀρχίσει νὰ σκέπτομαι πὼς τὰ ἔχουν ἑτοιμάσει ὅλα καὶ θὰ ἔλθουν μετὰ γιὰ νὰ μᾶς τὸ παίξουν σωτῆρες, αὐτοὶ ποὺ ἐπίσης ἔχει προσχεδιαστεῖ νὰ μᾶς …«σώσουν»!!!

Τί πιστεύω ὅτι θά γίνῃ;

Γιὰ κάποιους λόγους, ποὺ ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω ἀπόλυτα, σχεδιάζεται «ἐπανάστασις» τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων.
Δὲν θὰ ἔχῃ βέβαια κάτι τέτοιο σὰν στόχο τὴν πολιτεία ἀλλὰ ἐμάς!
Γιὰ κάποιες ἡμέρες οἱ πόλεις μας θὰ παραδοθοῦν στὴν πυρά καὶ τὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων θὰ ῥέῃ στοὺς δρόμους.
Ὅσα μαγαζιὰ δὲν ἔχουν καεῖ, θὰ καοῦν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ κέντρο ἔχει πρὸ ἀποφασισθεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια πὼς δὲν θέλουν νὰ τὸ ἀφήσουν ἔξω ἀπὸ τὶς ἐπενδύσεις τους.
Οἱ ἀναρχοαριστερούληδες, οἱ ἀριστερούληδες καὶ οἱ πάσης φύσεως ἠλίθιοι ποὺ γυρνοβολοῦν καὶ βασιλεύουν, ἀναμένουν ὥς ἄλλα ἁρπακτικὰ νὰ λάβουν τὶς προμήθειες ποὺ τοὺς ἔχουν τάξει.
Ἀλλά ποιός θά δώσῃ τό σύνθημα; Δέν θά πρέπῃ νά εἶναι κάποιο ἀκραῖον περιστατικόν, ἱκανό νά «ἐρεθίσῃ» τά πνεύματα τῶν «ἀδικημένων»  καί «πονεμένων» ΛΑΘΡΟεποίκων;
Ὑπάρχει καλλίτερος ἀπό τήν Χρυσή Αὐγή γιά αὐτό;

Ναί, ἴσως νὰ σᾶς φαντάζῃ λίγο …. ἀκραῖον ὥς συλλογισμός, ἀλλὰ ἔχω τὴν αἴσθησιν πὼς ἐπεὶ δὴ δὲν ὑπάρχει ἐπίσημος φορέας, ἱκανὸς νὰ ἀντισταθμίσῃ τὸ ἄλλον ἄκρον, ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ θὰ χρησιμοποιηθῇ μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ τελικῶς θὰ συμπράξῃ στὸ προσχεδιασμένον!

Δῆλα δὴ στὸ νὰ δώσῃ τὴν ἀπαιτουμένη ἀφορμὴ καὶ νὰ μᾶς προκύψῃ ἡ τόσο καλὰ μελετημένη «αὐθόρμητος» ἔκρηξις.

Θὰ ἤθελα πάρα πολὺ νὰ μὲ διαψεύσουν τὰ γεγονότα, διότι ἐὰν εἶναι ἀληθὴς ὁ συλλογισμός μου, τότε θὰ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀκόμη καὶ στρατιωτικὸν νόμον. Ἕναν νόμο ὅμως ποὺ δὲν θὰ μᾶς προφυλάξῃ ἀπὸ κάτι, ἤ ἀπλῶς θὰ δώσῃ τὴν ἄνεσιν καὶ τὴν ἐλευθερία στοὺς κρατοῦντες νὰ λύνουν καὶ νὰ δένουν ἐλεύθερα….

Ἐάν ὅμως αὐτός ὁ συλλογισμός μου δέν εἶναι λᾶθος, τότε πῶς ἀκριβῶς θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουμε ὅλους αὐτούς πού τό ἔχουν ὀργανώσει; Καί πῶς ἀκριβῶς θά χαρακτηρίζαμε ὅλους αὐτούς πού τό ὑποστηρίζουν, εἶτε ὥς συνειδητοποιημένοι συνεργᾶτες, εἶτε ὤς ἀπλοῖ ἠλίθιοι πού χορεύουν στόν ῥυθμό πού τούς ἔστρωσαν; (ὅπου ἠλίθιοι βλέπετε:τΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Χρυσὴ Αὐγή, ΝΔούλα, μΠΑτΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ)

Εὔχομαι πράγματι νὰ κάνω λᾶθος…
Ἀπὸ καρδιᾶς!
Διότι ἐὰν δὲν κάνω λᾶθος, θὰ δοῦμε πολὺ χειρότερα  ἀπὸ ὅσα ἔχουμε δεῖ στοὺς χειροτέρους μας ἐφιᾶλτες! 

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Τὴν προηγουμένη φορὰ ἦταν γιὰ ἕνα ἀνύπαρκτον κοράνι ἡ «φασαρία»… Τώρα γιά τί θά εἶναι;

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “«Συμπτώσεις» ἤ εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Συμπτώσεις» ἤ εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply