Ἡ κλιματική ἀλλαγή καθυστερεῖ τήν ἐποχή τῶν παγετώνων;

Ἡ κλιματική ἀλλαγή καθυστερεῖ τήν ἐποχή τῶν παγετώνων;Δὲν νομίζω νὰ συμβαίνῃ κάτι τέτοιο. 

Προσωπικῶς πιστεύω πὼς ἡ ἐποχὴ τῶν παγετώνων καθυστερεῖ διότι δὲν ἦλθε ἡ ὥρα της ἀκόμη. 

Ὅ,τι κι ἐὰν σημαίνῃ κάτι τέτοιο φυσικά. 

Ἀλλὰ ἡ νέα ἔρευνα ἰσχυρίζεται πὼς ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα. Δῆλα δή, πὼς ἡ ὑπερθέρμανσις μᾶς τὴν καθυστερεῖ!

Θά μάθουμε οὔτως ἢ ἄλλως συντόμως. 

Φιλονόη. 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη καθυστερεί την επόμενη εποχή των παγετώνων

Η Γη μπορεί να μην εισέλθει σε μια νέα εποχή παγετώνων μέσα στην επόμενη χιλιετία, χάρη στις αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα σε Βρετανία και ΗΠΑ, με επικεφαλής Έλληνα ερευνητή. 

Οι ερευνητές, υπό τον καθηγητή φυσικής γεωγραφίας Χρόνη Τζεδάκη, του University College του Λονδίνου, εκτιμούν ότι η επόμενη εποχή παγετώνων πιθανώς θα καθυστερήσει κατά δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Η τρέχουσα θερμή περίοδος της Γης άρχισε περίπου πριν από 11.600 χρόνια και, σύμφωνα με τα έως τώρα ιστορικά δεδομένα εναλλαγής παγωμένων και θερμών περιόδων, θα έπρεπε να δώσει τη θέση της σε μια νέα εποχή πάγων το αργότερο μέσα στα επόμενα 1.000 έως 1.500 χρόνια. Όμως, καθώς όλο και περισσότερη θερμότητα παγιδεύεται στη Γη λόγω της κλιματικής αλλαγής, η Γη αργεί να ψυχρανθεί, με αποτέλεσμα οι πάγοι να αργήσουν να ξαναεμφανιστούν.

Η μελέτη χρησιμοποίησε αστρονομικά μοντέλα, που περιλάμβαναν τις ανεπαίσθητες μεταβολές στην τροχιά και στον άξονα της Γης κατά τα προηγούμενα εκατομμύρια χρόνια, για να εκτιμήσει καλύτερα την ποσότητα της ηλιακής θερμότητας που έφθασε στη γήινη ατμόσφαιρα κατά τις προηγούμενες παγετωνικές και μεσοπαγετωνικές περιόδους. Οι επιστήμονες συμπέραναν ότι η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα μετά τη βιομηχανική επανάσταση, εγκλωβίζει πλέον πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής θερμότητας στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας από ό,τι συνέβαινε κατά τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια, με συνέπεια η φυσιολογική ψύχρανση της Γης, που οφείλεται στις μεταβολές στην τροχιά της, να μην μπορεί να αντισταθμίσει την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Κατά τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια, το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα στη Γη, με βάση την ανάλυση δειγμάτων αέρα εγκλωβισμένου σε αρχαίους πάγους, ποτέ δεν ξεπέρασε τα 280 μέρη ανά εκατομμύριο στην ατμόσφαιρα, ενώ σήμερα έχει ήδη φθάσει τα 390 μέρη, μετά από μια συνεχή αύξηση την τελευταία 150ετία. 

Επί εκατομμύρια χρόνια, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα αυξομειώνονται ανάμεσα στις εποχές των παγετώνων, όμως η κλιματική αλλαγή έχει διαταράξει αυτή τη φυσιολογική κυκλική διαδικασία, με συνέπεια οι φυσικές δυνάμεις που ρίχνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη, να μην μπορούν πλέον να είναι αποτελεσματικές στο έργο τους.  (ἀθηναϊκὸν-μακεδονικὸν πρακτορεῖον εἰδήσεων)

Πρώτη δημοσίευσις 11 Ἰανουαρίου 2012

(Visited 27 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ κλιματική ἀλλαγή καθυστερεῖ τήν ἐποχή τῶν παγετώνων;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ κλιματική ἀλλαγή καθυστερεῖ τήν ἐποχή τῶν παγετώνων; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ἀποπληθυσμός μας! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply