Ὁ ΓΑΠ εἶναι ὑπαίτιος γιά τόν Σουλεϊμάν τόν «μεγαλοπρεπῆ»

 

Ὁ ἀκατονόμαστος φταίει γιά ὅλα αὐτά τά ὡραῖα πού βλέπουμε στήν ἑλληνική τηλεόρασι. Ὅταν εἶχε πάει στήν τουρκία καί ἔριχνε τίς ζεϊμπεκιές του (κακό χρόνο νἆχῃ), ὑπέγραφε καί ἐγγραφα γιά ἑλληνοτουρκικές δραστηριότητες μέσω τηλεοράσεως καί ῥαδιοφώνου. Δεῖτε παρακάτω τά σχετικά ἔγγραφα:

συνέχεια

(Visited 5 times, 1 visits today)
Leave a Reply