Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε!

Δὲν μᾶς πείραξε ποὺ ἀνῂρτησαν τέτοιες ἀπειλές:Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε!

 

Δὲν μᾶς πείραξε ποὺ ξεκίνησαν νὰ μᾶς ξεσκίσουν μέσα στὴν χώρα μας…Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! 2Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! 4

 

πηγή

Δὲν μᾶς πείραξε ποὺ τὰ ΜΑΤ τοὺς κυττοῦσαν σὰν νὰ ἦλθαν …φιλαράκια γιὰ καφέ:Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! mousoulmanoi 5

πηγήΝαί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! mousoulmanoi 5

 

 πηγή

Δὲν μᾶς πείραξε ποὺ κατέλαβαν τὴν πλατεία τοῦ ἀλλοτινοῦ Συντάγματος:Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! 4

πηγὴΝαί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! 7

Δὲν μᾶς πείραξε ποὺ διέλυσαν ὅ,τι βρῆκαν στὸ διάβα τους:Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! 5Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! 6  

Δὲν μᾶς πείραξε ποὺ προσηλυτίζουν τοὺς Ἕλληνες θρασύτατα, κολλῶντας ὁπουδήποτε τὶς ἀσυναρτησίες τους:Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! προσηλυτισμός

πηγή

Δὲν μᾶς πείραξε ποὺ θεωροῦν τὴν Ἀθήνα χώρα τοῦ  Ἰσλᾶμ καὶ οὐρλιάζουν Ἀλὰχ Οὐάκμπαρ:

 Μᾶς πείραξε ποὺ προσευχήθηκαν δημοσίως!Ναί, ἡ δημοσία προσευχὴ μᾶς πείραξε! 1

Μωρέ, πᾶμε καλά; 

Ἐδῶ μᾶς ἔχουν καταλάβει τὴν πατρίδα μας.
Μᾶς ἔχουν φορτωθεῖ καὶ σὲ λίγο θὰ ἀπαιτοῦν ἀλλαγὴ Συντάγματος, ὅπως ξεκινοῦν νὰ κάνουν ἤδη στὴν Εὐρώπη.
Μᾶς ἔχουν ἀπειλήσει ἤδη γιὰ τὴν μὴ δυνατότητα αὐτοδιαχειρίσεώς μας…
Κι ἐμᾶς μᾶς ἐνόχλησε ἡ προσευχή!


Σαφῶς καὶ εἶναι παράλογον νὰ προσεύχονται δημοσίως, σὲ μίαν χώρα ποὺ δηλώνει ἀνεξίθρησκη μέν, ἀλλὰ κατὰ βάσιν εἶναι βαθύτατα θρησκευομένη. 

Σαφῶς καὶ εἶναι παράλογον νὰ προκαλοῦν τὸ δημόσιον αἴσθημα, τὴν στιγμὴ ποὺ γύρω τους οἱ ἐντόπιοι ὄχι μόνον δὲν προκαλοῦν, ἀλλὰ τοὺς ἀνέχονται!
Σαφῶς καὶ εἶναι παράλογον νὰ ἔχουμε στὸ μυαλό μας τὶς ἀσυναρτησίες τους τὴν στιγμὴ ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν σημαντικότερα ζητήματα…

Ἀλλὰ προσωπικῶς πλέον δὲν θεωρῶ τὴν προσευχή τους τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα.
Τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα εἶναι ἡ θρασυτάτη ἀπειλή τους!
Τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα εἶναι πὼς ἤξεραν οἱ ἀστυνομικοὶ ἀλλὰ δὲν ἀντέδρασαν ἐγκαίρως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κάνουν πάλι τὸ κέντρο κόλασι.
Τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα εἶναι πὼς μᾶς τοὺς «στόλισαν» οἱ κρατοῦντες γιὰ νὰ μᾶς δείξουν, μὲ ἕνα μικρότατον δεῖγμα, πὼς μποροῦν νὰ μᾶς κρατήσουν σὲ μόνιμον κατάστασιν φόβου καὶ τρόμου.

Καὶ κάποιοι πονοῦν καὶ καίγονται γιὰ τὴν προσευχή…
Καλά…
Μὴν φᾶμε… Ἔχουν μίαν νόστιμη …γλαρόσουπα τὰ φανατικὰ ὑπανθρωπάρια…
Νοστιμότερη δὲν γίνεται…

Φιλονόη. 

Υ.Γ. 1. Τελικῶς δὲν ξέρω ποιὸς εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλὴ γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Ἐμεῖς ἤ αὐτοί;

Υ.Γ.2. Συνέλαβαν, λέει, περίπου 40 ἄτομα. Θὰ τὰ ἐλέγξουν γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι παρανόμως εἰσαχθέντα ἐν Ἑλλάδι καὶ γιὰ τὸ ἐὰν ἔχουν τελέσει ἀξιόποινες πράξεις. Χμμμ…. Μήπως κάποιος μᾶς δουλεύει; Ποιός εἰσῆλθε νομίμως ἀπό ὅλον αὐτόν τόν συρφετόν; Καί γιατί δέν θεωρεῖται πλέον ἀξιόποινος πράξις ἡ παραβίασις τῶν Ἐθνικῶν μας συνόρων; Ἄει σιχτὶρ σιχάματα… Ἔ σιχάματα….

πηγὴ λοιπῶν φωτογραφιῶν

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply