Ἡ E.N.D. στὸ President.

Μία μεγάλη προσπάθεια, μὲ πολὺ μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα. 
Θά σωθοῦμε ἀπό αὐτό;
Ὄχι βέβαια…
Ἁπλῶς θὰ καταφέρουμε νὰ «μηδενίσουμε» καὶ νὰ ξεκινήσουμε σὲ ἄλλες βάσεις.
Σαφῶς καὶ οἱ κρατοῦντες θὰ τὸ πολεμήσουν μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους, διότι θὰ χάσουν πολλὰ ἀπὸ προμήθειες καὶ μίζες καὶ βολέματα.
Θὰ δημιουργήσουν ὅλα τὰ δυνατὰ ἐμπόδια, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ἀκυρώσουν.

Ὅμως τελικῶς αὐτὸ ποὺ μετρᾶ εἶναι πὼς στὸ τέλος δὲν θὰ πληρώσουμε κάτι, διότι ἀπλούστατα δὲν χρωστᾶμε κάτι.
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἐπόμενον βῆμα.

Φιλονόη.

 φωτογραφία

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ E.N.D. στὸ President.

  • Δῶσε μου λίγον χρόνο. Θὰ τὰ μελετήσω, ἀλλὰ τώρα ἔχω καταπιαστεῖ μὲ τὶς ἀνορθογραφίες καὶ δὲν μοῦ μένει πολὺς χρόνος.
   Εὐχαριστῶ πάντως.

  • Νά σοῦ πῶ τί πιστεύω γιά ὅλο αὐτό πού λέγεται χρέος;
   Δὲν πιστεύω, γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν πίστεψα ΠΟΤΕ πὼς θὰ πληρώσουμε κάτι ἀπὸ τὸ χρέος.
   Ἐπίσης δὲν πίστεψα ποτὲ πὼς θὰ μπορέσουν νὰ μᾶς δέσουν χειροπόδαρα, διότι οἱ ἐξελίξεις ποὺ ἔρχονται, κι αὐτὸ δὲν εἶναι προφητεία, εἶναι τόσο ῥαγδαῖες κι ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπὶ τοῦ πλανήτου, θὰ ἀφαιρέσουν ἀπὸ κάθε καλοπροαίρετον, καθῶς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κάθε ἕναν ποὺ ἐπιβουλεύεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν δυνατότητα διακινήσεως τέτοιων ποσῶν, σὰν αὐτῶν ποὺ ἀναγράφονται στὰ τραπεζικὰ κατάστιχα.
   Τί εἶναι λοιπόν αὐτή ἡ END τέλος πάντων; Τί ῥόλο παίζει ὁ Γεωργανζᾶς; Ὁ Καρυώτης; (Πού ὑπ’ ὄψιν, ἦταν καὶ στὴν λίστα ἐπικρατείας τοῦ μΠΑτΣΟΚ στὶς πρόσφατες ἐκλογές!) Ὁ Λαμπράκης; Ὁ Σῶρρας;
   Θὰ σοῦ ἀπαντήσω μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά, ἄν καὶ κατὰ βάθος πιστεύω πὼς πράγματι θὰ χρησιμοποιηθοῦν μέρη τῆς ἀξίας τῶν μετοχῶν, γιὰ τὴν διαγραφή, ἄν κι αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ τὸ θεαθῆναι.
   Πιστεύω αὐτὰ ποὺ διάβασες ἤδη. Ἴσως κάποια πυραμίδα, ἴσως κάποιο ἀεροπλανάκι, ἴσως ἀκόμη καὶ κάποια νέα κομπίνα, ποὺ θὰ δώσῃ προμήθειες σὲ μερικοὺς πονηρούς. Πάντως δὲν μὲ πείθει πλέον γιὰ καθαρὴ κίνησι. (Ἄς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ὁ καθηγητὴς Γεωργαντζᾶς δὲν μποροῦσε νὰ ἐκφέρῃ γνώμη ἐλευθέρως, πρὸ ἀρκετῶν μηνῶν, ὅταν ὁ ζούγκλας πρωτοδημοσίευσε τὸ ζήτημα τῆς μετοχῆς, διότι δὲν εἶχε συμφωνήσει κάποια ἀμοιβή!!!)
   Νομίζω πὼς θὰ εἴμαστε ἐδῶ καὶ θὰ τὸ δοῦμε. Πάντως δὲν ἀνησυχῶ. Ὅσοι θὰ ἐμπλακοῦν σὲ αὐτὴν τὴν περιπέτεια, χάνοντας χρόνο καὶ χρῆμα, θὰ μάθουν καλλίτερα τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους δὲν σώζεται μία Πατρίδα.

Leave a Reply