Μία …πρακτικὴ μέθοδος.

Ἀναφέρομαι στὴν μέθοδον ἐκμαθήσεως ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἰδίως γιὰ παιδιά, ἀλλὰ γενικότερα γιὰ  ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν καμμίαν ἀπολύτως σχέσιν μαζύ τους!
Αὐτὸ σημαίνει πὼς κάποιαν στιγμὴ ἴσως θὰ πρέπῃ νὰ σκύψουμε μὲ μεγαλυτέραν φροντίδα σὲ αὐτὰ ποὺ πράγματι ὀφείλουμε νὰ διδάξουμε καὶ νὰ διδαχθοῦμε.
Δὲν εἶναι τόσο ἠλίθιοι ὅλοι αὐτοὶ οἱ παγκοσμίου φήμης ἐπιστήμονες, ποὺ κατέχουν τὴν γλῶσσα τῶν παππούδων μας.
Ἠλίθιοι εἶναι οἱ δικοί μας ποὺ τραβοῦν νὰ μᾶς κάνουν νὰ τὴν ξεχάσουμε.

Καὶ κάτι ἀκόμη.
Ζητῆστε ἀπὸ κάποιο παιδὶ γυμνασίου νὰ γράψῃ ἕνα κείμενον.
Ἕνα ἁπλὸ κείμενον.
Θὰ διαπιστώσετε πὼς δὲν γνωρίζει οὔτε τὴν λέξιν …πατάτα νὰ γράψῃ σωστά!
Καί ποιός φταίει γιά αὐτό; Τό παιδί;
Σαφῶς κι ὄχι…
Ἔχουμε δυστυχῶς πολλοὺς «γλωσσολόγους», «εἰδικούς», «ἐκπαιδευτικοὺς» ποὺ φροντίζουν νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα σὲ ἐτούτην τὴν ἐθνικὴ πάθησιν. 
Καὶ θὰ πασχίσουν νὰ τὸ φθάσουν ἔως τέλους!

Θά τούς ἀφήσουμε;

Φιλονόη.  

 

Υ.Γ.  Γιὰ ὅσους δὲν μποροῦν νὰ πᾶνε στὴν Εἰρήνη, ποὺ πράγματι κάνει ἐκπληκτικὸ μάθημα, βοηθοῦν πολὺ τὰ βιβλία της. Ἀποδεδειγμένα!

φωτογραφία

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply