Μά τί ἤθελε αὐτή ἡ μανδάμ;

 

Ἀλήθεια, γιατί μίας ἡμέρας μόνον ἐπίσκεψις ἀπό τήν Ἀγγέλα; Τί στό καλό; Δέν μᾶς χωνεύει; Τόσους τεμενάδες τῆς κάνουμε…
Τόσες σκυμμένες μεσοῦλες γύρω της…
Τόσοι πρόθυμοι νὰ τὴν ἐξυπηρετήσουν, νὰ τῆς κρατήσουν τὴν βαλίτσα, νὰ γλείψουν μὲ τὴν γλῶσσα τους τὸ πεζοδρόμιο…
Δέν εἴμαστε καλοί ὑποτακτικοί ἐμεῖς; Γιατί μᾶς ἔφυγε;
Ἤ ὀρθότερα, γιατί μᾶς ἦλθε;

Συζητῶντας μὲ τὸν φίλο Γιάννη πρὸ ὁλίγου μοῦ εἶπε τοὺς προβληματισμούς του…
«Βρέ λές νά φοβήθηκε ἡ Ἀγγέλα τά νέα πού πᾶνε κι ἔρχονται γιά τά 600 δίς καί τήν END; Βρέ λές νά ξέρουν περισσότερα ἀπό ἐμάς πού παραμένουμε στά μαῦρα μας σκοτάδια; Λές νά ὑπάρχουν τά λεφτά καί νά τσακίστηκε νά μᾶς ἐπισκεφθῇ ἡ φράου γιά νά μήν χάσῃ τό κέρασμα;»

Θυμήθηκα λοιπὸν μίαν ἄλλην αἰφνιδιαστικὴ ἐπίσκεψιν τῆς Ἀγγέλας, πρὸ ἀρκετῶν μηνῶν, στήν Κύπρο. 
Τότε ποὺ ὁ Καταστρόφιας ἐπιβεβαίωσε πὼς θὰ βγάλουν τὸ πετρέλειον, ὁ κόσμος νὰ χαλάσῃ… Κι ἄρχισε νὰ τὰ συνδέω…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην….
Ἐάν εἶναι τόσο μεγάλο ψέμμα αὐτή ἡ ὑπόθεσις τῆς END, τότε γιατί δέν κάθονται κάποιοι κυβερνητικοί, καθῶς ἐπίσης καί κρατικοί λειτουργοί γιά νά ἀποδείξουν τοῦ λόγου τό ἀναληθές; 
Μήπως δέν θέλουν νά ἀποδείξουν τίποτα πρίν προλάβουν νά ξετινάξουν τά πάντα;

Κυττᾶξτε…
Θεωρῶ δεδομένον πὼς θὰ κάνουν ὅσα ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ μὴν μείνῃ κανένα περιουσιακὸν στοιχεῖον στὴν χώρα μας. Ἤδη ἔχουν ὑπογράψει τὰ χαρίσματα. 
Ἀλλὰ δὲν ἔχουν καμμίαν ἀξία ἔτσι κι ἀλλοιῶς…
Τὴν τελικὴ ὑπογραφή, αὐτὴν ποὺ πράγματι θὰ ἔχῃ ἀξία, θὰ τὴν βάλουμε ἐμεῖς..
Μὲ ἤ χωρὶς τὴν END. 
Κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουν.

Ὅσα κοψίματα κι ἐὰν τοὺς ἔχουν πιάσει λοιπόν, ὅσα τσακίσματα καὶ ὅσες γονυκλισίες, εἶναι προβλημά τους. 
Ἐμεῖς διασκεδάζουμε…
Καὶ διασκεδάζουμε πάρα μὰ πάρα μὰ πάρα πολύ!
Γιὰ ὅσον χρόνο τοὺς μένει, ἄς τὸ ἀπολαύσουν…
Μετά… Θὰ δοῦμε ποῦ θὰ τοὺς βροῦμε…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Δὲν μὲ πειράζει διόλου νὰ φᾶνε ὅσα πιστεύουν πὼς μποροῦν νὰ φᾶνε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς στὸν ἀφρὸ μόνον μποροῦν νὰ μέινουν. Ἀπὸ πραγματικὴ γεύσιν δὲν προλαβαίνουν!

Υ.Γ.2. Ὅπου μανδάμ, γρᾶψτε καὶ τσα.. κα-τσάκα τσοῦκα… Καταλάβατε!

 φωτογραφία

 

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply