Ἐπάγγελμα: Ἀποκεφαλιστής!

 

_πάγγελμα _ποκεφαλιστής!

Εἶναι τόσο φυσικό, γιὰ αὐτόν, ποὺ καταντᾶ ΥΒΡΙΣ!!!!!!
Μόνον ἡ λογική τους, τοῦ δικαιώματος στὴν ζωὴ καὶ στὸν θάνατο, παραβιάζουν ὅλους τοὺς Φυσικοὺς Νόμους!
Ἔχω δικαίωμα στὴν ζωὴ καὶ στὸν θάνατο, μόνον ὅταν μπορῶ νὰ δημιουργήσω ξανὰ τὴν ζωή.
Ἡ καταστροφή, ὁ ἀφανισμός, ἡ ἐπιβολὴ τῆς ὅποιας ἐξουσίας, διὰ τῶν τρόπων ποὺ ὅλοι αὐτοὶ ἀντιλαμβάνονται, εἶναι μόνον ΥΒΡΙΣ!!!!!!!!!!!! Ἀπόλυτος, ἀδιαπραγμάτευος καὶ πρὸς κατάριψιν ΥΒΡΙΣ!!!!!!!!!!!!

Στὴν Φύσιν τὰ ζῶα σκοτώνουν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν. Νὰ τραφοῦν.
Στὶς δικές μας κοινωνίες τὰ ζῶα σκοτώνουν ἔτσι, διότι εἶναι παιχνίδι…
Διότι τὸ παιχνίδι τῆς ἐξουσίας περιλαμβάνει δικαιώματα ποὺ δὲν ἐξεχωρήθησαν.
Κι αὐτὸ πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ παύσῃ!

ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ!

Καὶ θὰ παύσῃ….
Ἀρκετά!

Διότι ἄλλο ἡ τιμωρία, ὁ συνετισμός, ἡ προσπάθεια καθοδηγήσεως, κι ἄλλο ὁ φόνος! Ὅσο νόμιμος ἤ νομότυπος κι ἐὰν εἶναι. Οὐδέποτε θὰ πάψῃ νὰ εἶναι περιττός, ἐφ΄ ὅσον παραβιάζει κατάφορα φυσικοὺς νόμους!

Ἀρκετὰ λοιπόν!
Ἀρκετά! Γιὰ ὅσο ἀκόμη κρατᾶ ἡ βασιλεία τους, ἄς τὸ χαροῦν. Τὸ τέλος πλησιάζει! Καὶ θὰ εἶναι ὀλέθριον! Ὅπως πρέπει!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply