Καὶ κλάάάάάάμα ἡ κυρία βρὲ παιδάκι μου….

Κλάμα καὶ μαῦρο δάκρυ ἡ Λιάνα…
Ἄχ βρὲ Λιάνα… Ἐσὺ ἤσουν ἀντράκι…. Καὶ τὶ ἀντράκι!
Βαρὺ κι ἀσήκωτο βρὲ Λιάνα μας….
Τί ἔπαθες τώρα;
Φοβήθηκες δύο γάντια τοῦ ΜΠΟΞ;

Τς τς τς….
Πολὺ δάκρυ γιὰ τὸ τίποτα!
Εἰλικρινῶς, ἄν καὶ δὲν μοῦ ἀρέσουν διόλου οἱ φάρσες, ἰδίως μάλλιστα αὐτοῦ τοῦ ἐπιπέδου, πιστεύω πὼς ἦταν ἀπὸ τὰ πιὸ γελοῖα θέματα τῆς σημερινῆς ἐπικαιρότητος τὸ κλάμα σου!
Κι ἐπεὶ Λιάνα μας, Σουλτάνα μας, δὲν ἔχεις κανένα πρόβλημα νὰ ἐπιστρατεύσῃς ἐκ νέου τοὺς Μπολσεβίκους, πρὸ κειμένου νὰ ξανασφάξῃς τοὺς Μπενσεβίκους, αὐτὸ θεωρῶ πὼς ἦταν μία μικρὴ ἐπέμβασις τῆς Νεμέσεως στὴν λᾶθος Φύσιν ποὺ ἐπέλεξες νὰ ἐνδυθῇς… Διότι ἐσὺ Λιἀνα μας δὲν ἀστειευόσουν διόλου μὲ τὴν ἀπειλή σου…  Ἐσὺ σοβαρολογοῦσες… Δυστυχῶς σου….

Κανένα πρόβλημα Λιάνα μας;

Κρίμα Λιάνα μας… Κρίμα γιὰ ὅσους σὲ πιστεύουν ἀκόμη… Διότι οὔτε γιὰ τὰ μπάζα δὲν εἶσαι Λιάνα μας… Οὔτε κἄν γιὰ τὴν ἀνακύκλωσιν… Γιὰ ἐκτόξευσιν ἐκτὸς τοῦ πλανήτου, μὲ μεγάλην προσοχὴ ὅμως, διότι αὐτὰ τὰ διαστημικὰ σκουπίδια καταντοῦν συχνὰ πολὺ ἐπικίνδυνα! Σωστά Λιάνα μας;

Φιλονόη.

φωτογραφί Aἰσχύλος

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καὶ κλάάάάάάμα ἡ κυρία βρὲ παιδάκι μου….

Leave a Reply