Τὸ ἁλωνάκι τῆς Λευτεριᾶς εἶναι ἐδῶ… Τώρα!

Τὸ ἁλωνάκι τῆς Λευτεριᾶς εἶναι ἐδῶ... Τώρα!Τὸ ἁλωνάκι τῆς Λευτεριᾶς…
Πόλις σύμβολον γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη…
Πόλις μοναδικὸν σύμβολον τῆς αὐτοθυσίας, τῆς θυσίας καὶ τῶν  ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας…
Δὲν θὰ μάθουμε λοιπὸν οὔτε ἠθική, οὔτε ἱστορία, οὔτε ἀξιοπρέπεια στὸν κάθε γελοῖο ποὺ ἀπεφάσισε νὰ αὐτογελοιοποιηθῇ ἀκόμη περισσότερο…
Οὔτε πρέπει νὰ σταθοῦμε ἀπέναντι καὶ νὰ παραθέσουμε ἐπιχειρήματα….
Ποιός ἄλλως τέ θά ἀσχοληθῇ σοβαρά μέ τό νά ἀπαντήσῃ σέ γελοιότητες; Δέν θά γελοιοποιηθῇ κι ὁ ἴδιος;

Ἀφῆστε λοιπὸν τὴν ΔΗΜΑΡ, τὸν Κουρέλη, τὴν Re-Pussy καθῶς ἐπίσης κι ὅλα τὰ σκουπίδια τύπου Θεοδωρίδου ποὺ συνέλεξε ὁ τΣΥΡΙΖΑ. (Ὁμοίως γιὰ τοὺς Βερέμηδες, τοὺς Τ(σ)ατσόπουλους καὶ κάθε εἴδους ἀνιστόρητο κατασκεύασμα…) Δὲν ἀξίζει νὰ συζητᾶμε γιὰ τὶς ἀνοησίες τους, διότι χαλᾶμε τὴν ἡρεμία μας. 
Κι ὄχι μόνον τὴν χαλᾶμε, ἀλλὰ τοὺς δίδουμε κι ἐνέργεια, ἀξία, διαφήμισιν. Κάτι ποὺ τελικῶς ἐμεῖς χάνουμε…  Ἐνέργεια ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ διδάξουμε ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀλήθειες ποὺ δὲν διαπραγματεύονται….
έ
Ξέρετε τί ἀντιλαμβάνεται τό κάθε ἀστοιχείωτον πλᾶσμα ἐντός τῆς χώρας μας, πού ἀκούει τά ὀνόματά τους; Μόνον τὰ ὀνόματα συγκρατεῖ.
Γιατί λοιπόν νά τούς δίδουμε ἐνέργεια τήν στιγμή πού ἀπαιτεῖται ὅλη μας ἡ ἐνέργεια, πρό κειμένου νά ξαναμάθουμε τήν ἱστορία μας, νά ἀποκτήσουμε ἀπό τήν ἀρχή τους ἀρχές καί νά ξαναβροῦμε τίς χαμένες μας ἀξίες;
Δέν εἶναι σημαντικότερον νά τούς φτύσουμε;

Φτύνοντάς τους τοὺς ἀκυρώνουμε!
Αὐτὸ τρέμουν!
Φτῦστε ἐλεύθερα συνἝλληνες…
Εἶναι ἱκανὰ κι ἄξια πτυελοδοχεῖα   τὰ μοῦτρα τους…
Φτῦστε μὲ βαρειὲς καὶ μοναδικὲς ῥοχάλες ἀλλὰ μὴν τοὺς δίδετε ἀξία…
Δὲν ἔχουν…
Τὰ τίποτα δὲν γίνονται ἄνθρωποι… Ὅσο κι ἐὰν τὸ παλεύουμε…
Οὔτε κι ἔχουν δύναμι γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν συνειδήσεις…
Τὰ τίποτα παράγουν ΤΙΠΟΤΑ!!!
Ὅσοι εἶναι Ἕλληνες δὲν χρειάζονται νὰ γίνουν περισσότερο Ἕλληνες… Τὸ καταφέρνουν μόνοι τους…
Ὅσοι ἔχουν Ἑλληνικὴ Φύσιν καταφέρνουν νὰ τὴν φέρουν στὴν ἐπιφάνεια, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὴ εἶναι σχεδὸν θαμμένη, ἀκούγοντας τέτοιες ἀνοησίες…
Κι ὅσοι εἶναι γεννήθηκαν ἠλίθιοι, ἠλίθιοι θὰ πεθάνουν… Χαμένες ὑποθέσεις ἦταν, εἶναι καὶ σὲ λίγο δὲν θὰ εἶναι κάτι, διότι θὰ ἔχουν περάσει στὴν ἀνυπαρξία…

Φιλονόη.

 Υ.Γ. Τώρα, ἐδῶ, στὸ σήμερα, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, ἄν καὶ πολιορκημένοι, νὰ κάνουμε μίαν γενναία ἔξοδο, ἡρωϊκότερη αὐτῆς τοῦ Μεσολογγίου. Ἴσως κάτι τέτοιο νὰ μὴν τὸ ἀντιλαμβάνονται ὅλοι… Ὅμως εἴμαστε στενὰ πολιορκημένοι, δίχως πνευματικὴ τροφή, δίχως ὕδωρ, δίχως ἀέρα ἐλευθερίας… Ἡ Ἔξοδος θὰ εἶναι ἡρωϊκή, ἀνεπανάληπτος καὶ σαφῶς θὰ ὑμνηθῇ ἀπὸ τὴν ἱστορία ὥς ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους σταθμοὺς τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ ἐπιτύχῃ διότι δὲν μᾶς ἄφησαν ἄλλον δρόμο! Τὸ ἁλωνάκι τῆς Λευτεριᾶς λοιπὸν φίλοι μου εἶναι ἐδῶ… Τὸ ζοῦμε τώρα… Καὶ θὰ τὸ τραγουδήσουν ὅλοι οἱ Ἄνθρωποι γιὰ πολλοὺς αἰῶνες!

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply