Δὲν εἶμαι οὔτε μὲ τὴν δεξιά, οὔτε μὲ τὴν ἀριστερά, οὔτε μὲ τὸ κέντρο! Εἶμαι Ἑλληνίς!

Δὲν εἶμαι οὔτε μὲ τὴν δεξιά, οὔτε μὲ τὴν ἀριστερά, οὔτε μὲ τὸ κέντρο! Εἶμαι Ἑλληνίς!Εἶμαι μόνον μὲ τὴν Ἑλλάδα!
Πόσο δύσκολο εἶναι κάτι τέτοιο νά γίνῃ κατανοητό;

Δὲν μοῦ ἀρέσει οὔτε ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ποὺ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἀριστερά, οὔτε αὐτὴ ποὺ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν δεξιά, οὔτε αὐτὴ ποὺ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς κεντρώους!
Μοῦ ἀρέσει ἡ ἀλήθεια!
Καὶ ἀλήθεια σημαίνει ὅλη ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀφορᾷ σὲ ὅλα τὰ ξεπουλήματα, τὰ ὁποῖα ἔκαναν ἀριστεροί, δεξιοί, κεντρῶοι…

Δὲν θέλω νὰ ξεχάσω τὸν Μελιγαλά, οὔτε τὴν ΟΥΛΕΝ, οὔτε τὴν χωροφυλακὴ στοῦ Μακρυγιάννη. Ἀλλὰ ἐπίσης δὲν θέλω νὰ ξεχάσω τοὺς ἀγῶνες τοῦ ΕΑΜ ποὺ ἔγιναν ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ καπελώθηκαν ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. Διότι ἄλλο ἡ ἀντίστασις τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ κάθε κατακτητοῦ κι ἄλλο τὰ κομματόσκυλα ποὺ ἁλώνιζαν ἐκείνην τὴν ἐποχή. (Κι ἁλωνίζουν ἔως τώρα ἄνευ ντροπῆς καὶ τσίπας!)
Ἐπίσης ὅμως δὲν θέλω νὰ ξεχάσω τοὺς ἀγῶνες τοῦ ΕΔΕΣ, οὔτε καὶ κάποιων ἄλλων ὀργανώσεων, ποὺ εὐτυχῶς ἦταν πάρα πολλές! (Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀναγνωρισμένες ἀντιστασιακὲς ὁμάδες: Ἐθνικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἀπελευθέρωσις, Ἐθνικὴ Ἀλληλεγγύη, Πανελλήνια Ἔνωσις Ἀγωνιζομένων Νέων (ΠΕΑΝ), Ἐθνικὴ Δημοκρατιὴ Ἔνωσις Ἑλληνοπαίδων (ΕΔΕΕ), τὰ Ἑλληνόπουλα, Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Πατριωτικὴ Ὀργάνωσις (ΕΑΠΟ), Ἱερὰ Ταξιαρχία, Ὁμοσπονδία Ναυτεργατικῶν Ὀργανώσεων (ΟΕΝΟ), Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Σωτηρίας, Μέτωπο Ἐθνικῆς Σωτηρίας, Μπουμπουλίαν, Ἔνωσις Συμπολεμιστῶν Ἐθνικῆ Ἀγῶνος (ΕΣΕΑ), Πανελλήνιος Ἀπελευτερωτικὴ Ὀργάνωσις (ΠΑΟ). Ὅλα τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ΒικιΠαιδεῖα.)
Θέλω νὰ συνειδητοποιήσω πὼς ἡ ἀντίστασις στὸν κάθε κατακτητὴ ἦταν πάντα ἱερὸν χρέος τῶν Ἑλλήνων κι ὄχι ἐξωγενῶν κομμάτων ἤ ἀλλογενῶν συμφερόντων! Θέλω νὰ θυμᾶμαι πὼς ἡ φρίκη ποὺ ἔζησαν οἱ παπποῦδες μας καὶ οἱ γονεῖς μας δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα μόνον τῶν εἰσαγωμένων δολοφόνων ἀλλὰ καὶ τῶν ἐγχωρίων!
Ναί, ἰδίως αὐτῶν… Οἱ δοσίλογοι οὐδέποτε μᾶς ἔλειψαν… Ὁμοίως καὶ οἱ προδότες.. Ὁμοίως καὶ οἱ  Ἐφιάλτες….

Δὲν θέλω νὰ ξεχάσω  τὰ Καλάβρυτα, ἀλλὰ ἐπίσης δὲν θέλω νὰ ξεχάσω κι αὐτοὺς ποὺ τὰ προκάλεσαν ἤ αὐτοὺς ποὺ οὐσιαστικῶς κατέσφαξαν τοὺς Καλαβρυτινούς. Ἤ ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ μεθόδευσαν τὴν σφαγή, μὲ στόχο κάποιο ὄφελος… Θέλω νὰ μάθω ὅλη τὴν ἱστορία τῶν Καλαβρύτων, σωστά, δίχως παραποιήσεις. Ὄχι ὅπως θὰ ἤθελαν κάποιοι νὰ τὴν ξέρω.
Δὲν θέλω νὰ  ξεχάσω τὴν γενοκτονία ποὺ ὑπέστημεν στὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, οὔτε τοὺς προδότες, οὔτε τοὺς ὑπαιτίους. Ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ κουβαλῶ φαντάσματα! Οὔτε νὰ θεωρῶ κάθε Τοῦρκο ἐχθρό μου οὔτε κάθε Τοῦρκο ἀθῶο. 
Νὰ ξέρω τὰ στραβά, τὰ ἴσια, τοὺς πρωτεργᾶτες, τοὺς ἐνόχους, τοὺς ἐγκληματίες, τοὺς ἀλῆτες, τοὺς δοσιλόγους, τοὺς προδότες…. Διότι ὅταν γνωρίζω μπορῶ νὰ προστατεύω τὸν ἑαυτόν μου καὶ τὴν Πατρίδα μου! Ἡ ἄγνοια τῶν κινδύνων ἐπιφέρει σφαγές….

Θέλω τέλος πάντων νὰ ξέρω ὅλην τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μου! Δίχως ῥωγμές, παραλήψεις ἤ ἀλλοιώσεις!

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, σήμερα, θέλω νὰ νοιώσουμε ὅλοι τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ σώσουμε τὴν Πατρίδα μας κι ὄχι τὴν τσέπη μας. Ἡ τσέπη ἀδειάζει καὶ γεμίζει, ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν. Ὅμως ἱερότερον καὶ τιμιότερον καὶ ἀγιότερον ἐστὶ ἡ Πατρίς! Πόσο περισσότερο πρέπει νά πονέσουμε γιά νά τό συνειδητοποιήσουμε; Καί γιατί μία γεμάτη τσέπη εἶναι καλλίτερη ἀπό μίαν χαμένη Πατρίδα;

Δὲν εἶμαι οὔτε δεξιά, οὔτε ἀριστερή. Δὲν ἤμουν ποτὲ μὲ κανέναν καὶ δὲν πίστεψα ποτὲ κανέναν.
Δὲν μπῆκα ποτὲ σὲ κόμματα, σὲ συντεχνίες, σὲ ΜΚΟ, σὲ ἔμμεσες ἤ ἄμεσες συναλλαγές…
Ἤμουν καὶ εἶμαι καὶ θὰ εἶμαι πάντα μὲ τὴν Πατρίδα μου!

Διαφωνῶ μὲ πάρα πολλοὺς συμπολίτες μου,  ἀλλὰ τοὺς σέβομαι καὶ τοὺς τιμῶ, ὅταν ὑπηρετοὺν τὸ ἱερότερον ἀγαθόν!
Τὴν Πατρίδα!  Εἴμαστε σύντροφοι ἰσόβιοι! Τὸ γνωρίζουν καὶ τὸ γνωρίζω, δίχως τυμπανοκρουσίες καὶ φανφάρες. Ἱερότερον κι ἀγιότερον καὶ τιμιότερον…. 

Πρὸς τοῦτο, ἀκόμη κι ἐὰν καθημερινῶς κάνω λάθη, θὰ γράφω, θὰ φωνάζω, θὰ ἐργάζομαι γιὰ ἕναν σκοπό, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μου!  Ὄχι ὅμως κάτω ἀπὸ σημαῖες καὶ χρώματα καὶ κόμματα καὶ παρατάξεις καὶ σωτῆρες καὶ κάθε καρυδιᾶς καρύδι… Μίαν σημαία μόνον ἀναγνωρίζω… Αὐτὴ ποὺ ἐνώνει ὑπὸ τὴν σκέπη της ὅλους αὐτοὺς ποὺ αἰσθάνονται Ἕλληνες!
Διότι πιστεύω πὼς μόνον ὅταν  θὰ ἀγαπήσουμε τόσο πολύ, ὅσο τίποτα περισσότερο ἀπὸ αὐτήν, τὴν Πατρίδα μας, μόνον τότε θὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ τέλμα!
 Ναί, δὲν γίνεται νὰ μεταμορφωθοῦμε ὅλοι σὲ Κολοκοτρώνηδες καὶ σὲ Ἀνδρούτσους. Οὔτε σὲ Νικηταρᾶδες, Λογοθέτηδες, Καραϊσκάκηδες, Διάκους… Μποροῦμε ὅμως νὰ γίνουμε ἀγωνιστὲς δίπλα τους… Ὄχι κάτω ἀπὸ κάποιαν, ὁποιαδήποτε ἄλλην σημαία.. Μόνον τὴν σημαία ὅλων τῶν Ἑλλήνων… 

Οἱ καταστάσεις ἀλλάζουν….
Τὰ δεδομένα ἀνατρέπονται…
Ἄνθρωποι καταστρέφονται, οἰκογένειες διαλύονται, κάποιοι ἄλλοι αὐτοκτονοῦν….
Τὸ τίμημα ποὺ θὰ πληρώσουμε μεγάλο…
Πῶς θά βγοῦμε μέσα ἀπό ἐτούτη τήν μπόρα; Μισοί; Ἤ ὁλόκληροι;

Μόνον μὲ τὴν καρδιά μας γεμάτη Ἑλλάδα θὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε ὁλόκληροι…
Τὸ γνωρίζουμε…
Καὶ πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τὸ κερδίσουμε…

Δὲν εἶμαι λοιπὸν μὲ κανέναν…
Εἶμαι μόνον μὲ τὸ δίκαιον ποὺ χάσαμε κι ὀφείλουμε νὰ ἐπαναφέρουμε…
Εἶμαι μόνον μὲ τὴν Ἑλλάδα ποὺ χάσαμε, κι ὀφείλουμε νὰ ξαναστήσουμε στὰ πόδια της…
Εἶμαι μόνον μὲ τὸν Ἄνθρωπο ποὺ διώκεται καὶ πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ βρῇ τρόπο, χῶρο καὶ χρόνο γιὰ νὰ ἐκφραστῇ!

Κι ὅσο γιὰ τὰ γλέντια ποὺ ἔχουν στηθεῖ γύρω μας…
Δὲν πειράζει… Περιμένω… Ἕνα ἕνα τὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος ἀποκαθηλώνονται καὶ σβήνουν… Ἕνα ἕνα…
Στὸ χάος διβιοῦμε… Τὸ χάος φέραμε… Καὶ μέσα ἀπὸ τὸ χάος θὰ ἀναγεννηθοῦμε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, πρὸ τῶν πάντων, τὸ χάος ὑφίστατο…
Γιατί νά ἀλλάξῃ τώρα;

Φιλονόη.  

 φωτογραφία

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply