Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;

Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;1Καὶ νὰ μοῦ τὸ ἔλεγαν κάποτε, δὲν θὰ τὸ πίστευα…
Ἀλλὰ τόσες γονυκλισίες ἔχει κάνει ὁ Μπαμπινιώτης.
Δέν θά ἀμειφθῇ γιά αὐτό; Δέν πρέπει νά τίς ἐξαργυρώσῃ; 
Δέν πρέπει νά λάβῃ τό ἀντίκρυσμα τῶν καταθέσεῶν του σέ εἶδος;

Προσοχή!
Ὁ Μπαμπινιώτης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀνέλαβε ἐργολαβικῶς νὰ ἀποδομήσῃ τὴν γλῶσσα μας, εἶτε μέσα στὰ Πανεπιστήμια, εἶτε μέσα στὰ σχολεῖα μας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ξεκίνησε ἐπισήμως τὴν καταστροφὴ τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὴν βρώμα βρόμα, τὸ χρῶμα χρόμα, τὸ αὐγό ἀβγό, τὸ αὐτὶ ἀφτί, τὸ χατήρι χατίρι, τὸ τραῖνο τρένο, καθῶς ἐπίσης καὶ δεκάδες ἄλλες λέξεις μας, τὶς μετέτρεψε σὲ ἀκουστικὰ γραφήματα, ἀκυρώνοντας τὴν ἱστορική τους ὀρθογραφία, ποὺ μαρτυροῦσε τὴν ῥίζα τους. Ἀκύρωσε οὐσιαστικῶς τὴν δυνατότητά μας νὰ ἀντλήσουμε γνώσεις ἀπὸ τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων, συντασσόμενος μὲ τοὺς πολεμίους τῆς συνειδήσεώς μας, τῆς ἱστορίας μας καὶ τῆς λογικῆς μας. 
Ὁ Μπαμπινιώτης παραμένει ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἐχθροὺς τῆς γλώσσης καὶ τῆς παιδείας μας! 
Διότι παιδεία δίχως γλῶσσα εἶναι ἀδιανόητον!!!  

Θυμᾶμαι ἀκόμη, ἄν καὶ ἔχουν περάσῃ ἀρκετὰ χρόνια, μίαν ἐκπομπὴ στὴν ΕΡΤ (ὁμιλεῖτε Ἑλληνικῶς;;;) ὅπου ἕνας παίκτης ἔπρεπε νὰ συντάξῃ λέξεις μὲ τὰ γράμματα ποὺ τοῦ εἶχαν δοθῇ. 
Κάποιος παίκτης λοιπὸν συνέταξε τὴν λέξιν: «ἁπλῶς». 
Πετάγεται ὁ Μπαμπινιώτης καὶ διορθώνει: «δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ λέξις στὴν γλῶσσα μας»!!!! ἰσχυρίστηκε! Παρουσιάστρια καὶ παῖκτες ἔμειναν ἄναυδοι! Ὁ Μπαμπινιώτης ἐπέμενε τόσο πολύ, ποὺ οἱ ἄνθρωποι κόντεψαν νὰ τὸν πιστέψουν! Δῆλα δὴ κόντεψαν νὰ ξεχάσουν καὶ τὰ Ἑλληνικά τους, παρέα μὲ τὴν λογική τους καὶ τὴν ὅποιαν ἀντίληψίν τους!!!
Ἀλλά ποιός νά ἀντιταχθῇ στόν «γλωσσολόγο»; Ἔ; Ποιός;
Ἀνοίγω τάχιστα τὸ λεξικό μου καὶ διαπιστώνω πὼς ὅλοι οἱ ἄλλοι γνώριζαν τὸ ἐπίρρημα «Ἁπλῶς» πλὴν τοῦ «γλωσσολόγου»!!!

Θυμᾶμαι ἐπίσης, πρὸ ἐτῶν, καταγγελία τοῦ Πλεύρη ποὺ ἀφοροῦσε στὸ χωριὸ Κοπανός, ἤ ἄλλως Μίεζα. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Κοπανὸς αἰτήθησαν νὰ ἀλλάξῃ τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ τους σὲ Μίεζα, τιμῶντας οὐσιαστικῶς τὸν Ἀριστοτέλη ποὺ ἐκεῖ ἐδίδαξε τὸν Ἀλέξανδρο καὶ τοὺς λοιποὺς βασιλόπαιδες. 
Ξέρετε τί ἀπήντησε ὁ «γλωσσολόγος», ὥς ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς ἀποφάσεως; Δὲν ὑπάρχει τέτοιο Ἑλληνικὸ τοπωνύμιο!!! Ναί, δὲν ὑπάρχει, κατὰ τὸν «γλωσσολόγο» παρακαλῶ!!! Ῥόμπα ξεκούμπωτη ὁ γλωσσολόγος!!! Πιὸ ἄσχετος καὶ πιὸ ἀδαὴς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ σὲ αὐτὴν τὴν  θέσιν! 
Κι ὅμως…

Θυμᾶμαι ἀκόμη τότε ποὺ δημοσιεύθηκαν οἱ καταγγελίες γιὰ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Μπαμπινιώτου στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐπίπεδα τῆς παδείας στὰ Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια.
Τί δουλειά ἔχει ἕνας γλωσσολόγος, καὶ πρύτανις, νά δίδῃ ἀναφορές στίς ΗΠΑ; Ποιός εἶναι αὐτός; Ὑπάλληλος τῶν ΗΠΑ ἤ ὑπάλληλός ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ; Μέ ποιό δικαίωμα κάποιος καθηγητής, πού πληρώνεται ἀπό ἐμάς, ἀναφέρει τά ὅσα ἀφοροῦν σέ ἐμᾶς, σέ κάποιαν ξένη δύναμι; Μήπως ἄλλοι εἶναι οἱ λόγοι; Καί γιατί τό ἔκαναν «γαργάρα» οἱ κρατοῦντες τό συγκεκριμένον; Μήπως διότι ἁπλούστατα κι αὐτοί τά ὅμοια πράττουν; 

Θυμᾶμαι ἐπίσης τὴν ἀποδόμησι τοῦ Ἀρσακείου ἀπὸ τὸν Μπαμπινιώτη. Αὐτός δέν εἶναι πού εἰσῆλθε στό διοικητικόν συμβούλιον τοῦ Ἀρσακείου (Φιλεκπαιδευτικὴ Ἑταιρεία), διαδεχόμενος τόν Κορρέ, καί τό ἀπεδόμησε ἀπολύτως; Καὶ τὸ ἔκανε σὰν τὰ μοῦτρα του!!!)
 Ἐκεῖ δέν διορίστηκε ἡ θυγατέρα του; Ἐκεῖ δέν συνέβησαν τά «περίεργα» μέ τήν καταγγελία μαθητρίας γιά σεξουαλική παρενόχλησι; Ἐκεῖ δέν ὁλοκληρώθηκε τό κτύπημα στήν παιδεία;  Ἀπό ἐκεῖ δέν ξεκίνησε ἡ ἀποδόμησις τῶν σχολείων μας
Τί ἀκριβῶς ἐδώρησε ὁ Ἀρσάκης καί γιά ποιόν λόγο;
Πλήρωσε αὐτός ὁ μεγάλος εὐεργέτης γιά νά δημιουργηθοῦν σχολεῖα τέτοια πού θά ἐκπαιδεύουν ΜΟΝΟΝ κορίτσια; Τό ἔκανε κέντρο πολυτελείας γιά τά παιδιά τῶν ἐκλεκτῶν τῆς (νέας καί παλαιᾶς) κοσμικῆς τάξεως;
Ἐάν δέν παρεβιάσθῃ ἡ διαθήκη τοῦ Ἀρσάκη, μέ τίς ἀποφάσεις καί τίς δράσεις Μπαμπινιώτου, ἀπό ποιόν παρεβιάσθῃ; Καί ποῦ εἶναι οἱ μηνύσεις ἀπό τήν πολιτεία καί τούς ἐκπαιδευτικούς; Ἤ μήπως ὅλοι εἶναι τώρα εὐχαριστημένοι;

Θυμᾶμαι ἐπίσης τὶς κωλοτοῦμπες του, κατόπιν τῆς ἀναθέσεως ἐκδόσεως μονοτονικῆς γραμματικῆς. Δῆλα δή, ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ ἔως πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν, παρέα μὲ τὸν Ἐλύτη, ἦταν ὑπερασπιστὴς τοῦ πολυτονισμοῦ, μὲ τὴν ἀνάθεσι τῆς ἀ-γραμματικῆς μετετράπῃ σὲ πιστὸ σκυλὶ τοῦ μονοτονισμοῦ. 
Μά τί στό καλό περισσότερο θέλουν κάποιοι γιά νά δοῦν τά αὐτονόητα; Μήπως νά παραδεκτῇ πώς διόλου τυχαῖος δέν ἦταν αὐτός ὁ ἄνθρωπος σέ αὐτήν τήν θέσι; 

Θυμᾶμαι ἀκόμη καὶ  τὴν πρόσφατο δράσι του, ποὺ ἔσπευσε νὰ ὑπερασπιστῇ τοὺς 140 «γλωσσολόγους» καὶ τὴν ἀ-γραμματικὴ τῆς Φιλιππάκη. Ἔμ, βέβαια… Νά τοῦ θίξουν τό ἔργο ζωῆς; Ἡ κάθε Φιλιππάκη εἶναι πνευματικό του παιδί. Γίνεται τώρω νά βγαίνουμε ἐμεῖς, οἱ μή ἔχοντες σχέσιν μέ τήν κλίκα τους, καί νά τούς ἀποδεικνύουμε πόσο ἀγράμματοι καί ἀνθέλληνες εἶναι; Δὲν γίνεται… 
Σηκώθηκε λοιπὸν ὁ «γλωσσολόγος» νὰ στηρίξῃ τοὺς «γλωσσολόγους»…
Κατὰ τὸ «βρῆκε ὁ γύφτος τὴν γενιά του κι ἀναγάλιασε ἡ καρδιά του…»
Σωστά;

Τὸ ἀποκορύφωμα ὅμως ὅλων τῶν δράσεων του ἦταν ἡ ὑπουργοποίησις. Ἀλλά σέ ποιάν κυβέρνησιν; Ἔ; Σέ μίαν κυβέρνησιν πού ὑπεστήριξαν ΝΔούλα, μΠατΣοΚ καί ΛΑΟΣ; Δῆλα δή σέ μίαν κυβέρνησιν πού ἦταν ἀποδεκτός ἀπό ὅλους; Δῆλα δή σέ μίαν κυβέρνησιν τῆς ὁποίας τό ἔργον ἦταν νά μᾶς χώσῃ ἐν τελῶς μέσα στά μνημόνια; Ὁ Μπαμπινιώτης ὑπουργός ἀπαιδείας; Καλά, τά θέλουμε καί τά δεχόμαστε ἤ μᾶς ποτίζουν ἀπό ἕναν κουβά ὄπιο καθημερινῶς;

Ἔρχεται λοιπὸν σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐκχωρεῖ στὸν Μπαμπινιώτη δημόσιον λόγο μέσῳ τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ της σταθμοῦ. 
Παρακαλῶ; 
Ποιός ἐκχωρεῖ τόν δημόσιον λόγο; Ἡ ἐκκλησία; Μά αὐτή δέν εἶναι πού κόπτεται γιά τήν διάσωσι καί διατήρησιν τῆς γλώσσης μας; Ἀλήθεια, πῶς ἀκριβῶς θά μελετοῦν οἱ πιστοί της τά κείμενα τῶν κλασσικῶν; Μέ τόν Μπαμπινιώτη δάσκαλο; Γιατί; Γιά νά ξεχάσουν κι αὐτά πού γνωρίζουν;
Ἐκτὸς φυσικὰ κι ἐὰν ἡ ἐκκλησία δὲν θέλῃ νὰ μάθουν οἱ πιστοί της τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὁπότε καλῶς πράττει!
Ἐτοποθέτησε τὸν κατάλληλον ἄνθρωπον στήν κατάλληλον θέσιν! 
Ἐτοποθέτησε δῆλα αὐτὸν ποὺ εἶναι ἱκανὸς νὰ κάνῃ τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεχάσουν τὰ τελευταῖα τους Ἑλληνικά; 
Σωστά;Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;2
Τί ἀκριβῶς λοιπόν κάνει τώρα ἡ ἐκκλησία; Δίδει λόγο καί βῆμα σέ κάποιον πού οὐσιαστικῶς μισεῖ τήν γλῶσσα; 
Κάθε Παρασκευή, στὶς 21:30, ἔχει ἀναθέσῃ στὸν Μπαμπινιώτη καὶ στοὺς συνεργάτες του, νὰ μᾶς διδάξουν, λέει, τὴν ἱστορία τῆς γλώσσης. 
Γιατί τώρα ἐμέναν μοῦ βρωμοῦν ἰνδοευρωπΕοι, Φοίνικες καί κάθε λογῆς νομάδες πού ἔσπειραν ὅμως μόνον αὐτούς πού τυγχάνουν ὑποστηρικτές τέτοιων θεωριῶν;; 
Γιατί ἐμέναν τώρα κάτι μέ τρώει;
Τί ἔγινε καλέ;
Πῆγαν νά σᾶς ξεφύγουν οἱ Ἕλληνες, νά μάθουν σωστά τήν ἱστορία τους καί νά συνειδητοποιήσουν πώς οὐδέποτε ἔλαβαν κάτι ἀπό τούς νομάδες καί τρομάξατε; Σᾶς ἐνοχλεῖ τόσο πολύ ἡ ἀλήθεια; Αὐτήν πασχίζετε νά κουκουλώσετε; Πρός τοῦτο ἐπιστρατεύσατε τόν ἐκλεκτό τοῦ συστήματος;Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;3

 

Ξεχᾶστε τὴν τὴν γλῶσσα τοῦ εὐαγγελίου ποὺ χάνετε…
Ἀνέλαβε ὁ Μπαμπινιώτης τώρα!
Ποῦ πάτησε τό πόδι του καί δέν ἀκολούθησε ἡ καταστροφή;
Γλῶσσα; Ἀρσάκειον; Παιδεία συνολικῶς; Ἔφθσε μήπως ἡ στιγμή νά καταστρέψῃ καί τήν σχέσι τῶν πιστῶν μέ τήν γλῶσσα τῶν εὐαγγελίων;  Ὁ λύκος νά φυλάξῃ τά πρόβατα δῆλα δή;

Περισσότερες πληροφορίες στὸ πρόγραμμα τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἐκκλησίας ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό.
Ἔχουμε κι ἄλλα, ἐξ ἴσου σοβαρά. Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;5Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;6

Στοὰ βιβλίου!
Ἐκεῖ ἔχει δημιουργηθῇ τὸ ἐλεύθερον πανεπιστήμιον, μέρος τοῦ προγράμματος «διὰ βίου μαθήσεως», ἀπὸ τὴν φιλοεκπαιδευτικὴ ἑταιρεία, τῆς ὁποίας πρόεδρος παραμένει ὁ Μπαμπινιώτης (Ἀρσάκειον λὰ λὰ λά…) καὶ φυσικὰ ἀποφασίζει καὶ διατάσσει ὅ,τι τοῦ ἀρέσει. Δική του ἡ προεδρεία, δικό του καὶ τὸ ἐλεύθερον πανεπιστήμιον.Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;4Περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ
Κάνουν λοιπὸν μαθήματα Ἑλληνικῆς γλώσσης ἐκεῖ… (λέμε τώρα…)

Εἴπαμε… Μπαμπινιώτης εἶναι, τσιφλίκι του εἶναι, ὅ,τι θέλει κάνει.
Θὰ ἦταν ἐν τελῶς ἄσχετον ἐὰν δὲν παρουσιαζόταν στὸ ῥαδιόφωνον τῆς πειραϊκῆς ἐκκλησίας τὴν περασμένη ἑβδομάδα, μία ἐκπομπὴ ἀφιέρωμα σὲ αὐτὰ τὰ μαθήματα…
Νά ὑποθέσω πώς ἡ δημοσιογράφος ἦταν ἄσχετη καί κατ’ ἐπέκτασιν συγκλονισμένη ἀπό τήν παρουσία τοῦ «γλωσσολόγου»; Ἤ μήπως ἐκτολές ἐκτελοῦσε ἡ κοπελίτσα; 

Τί κάνουν λοιπόν στήν ἐκκλησία;Ἔβαλαν τόν λύκο νά φυλᾶ τά πρόβατα; 
Ἔβαλαν τόν Μπαμπινιώτη νά ὁδηγήσῃ τούς πιστούς τῆς ἐκκλησίας ἐκεῖ πού μόνον αὐτός δύναται;
Στό νά ξεχάσουν καί τά λίγα ἑλληνικά πού ἔμαθαν ἀπό τό σύστημα Μπαμπινιώτου;
Νά μήν ἀντιλαμβάνονται αὐτά πού οἱ πνευματικοί τους θά κηρύττουν;
Νά μήν μποροῦν νά ἀνοίξουν κάποιο κείμενον καί νά τό μελετήσουν;
Ἤ μήπως ἐπί τέλους ἔφθασε ἡ στιγμή νά περάσῃ καί στῆς ἐκκλησίας τά γραπτά ὁ μονοτονισμός, ἡ δημοτικιΑ καί σέ λίγο τά γκρίκλις; 

Δῆλα δή; 
Μήπως ἔβαλαν τόν Μπαμπινιώτη νά ὁλοκληρώσῃ τό ἔγκλημα κατά τῆς γλώσσης; 
Ποιοί; Οἱ ὑποτιθέμενοι ὑπερασπιστές τῆς γλώσσης; 
Παρακαλῶ;

Δῆλα δή, ἐμ τοῦ δίδουν ἐκπομπή, ἔμ τὸν διαφημίζουν κι ἀπὸ ἐπάνω.

Εἶπε κάποιος κάτι γιά κάτι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα; Ἤ ἐδῶ δέν κολλοῦν;
Μά εἶναι δυνατόν νά πηγαίνουν ἄνθρωποι νά τόν παρακολουθήσουν; Ἤ μήπως ἐπεί δή ἀκριβῶς δέν πηγαίνουν τόσοι, ὅσοι θά ἤθελαν, ἀρχίζουν τίς διαφημίσεις; Κανείς λοιπόν νά μήν ξεφύγῃ ἀπό τά δίκτυα τους;

Λυπᾶμαι πάρα πολύ!
Μὰ πάρα πάρα πολύ!
Οὐδέποτε συμπάθησα τὴν ἐκκλησία ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι προσωπική μου ὑπόθεσις.
Πίστευα ὅμως πὼς ἡ ἐκκλησία μεριμνᾷ γιὰ τὴν γλῶσσα. Τοὐλάχιστον γιὰ αὐτὸ προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς πείσουν.  

Τί θέλουν τώρα; 
Μήπως νά βάλουν αὐτοί οἱ ἴδιοι τήν ταφόπλακα στήν γλῶσσα; 
Τόν λύκο νά φυλάῃ τά πρόβατα μωρέ;
Τόν λύκο νά φυλάῃ τά πρόβατα;
Κι ἔχετε μοῦτρα νά καμαρώνετε κι ἀπό ἐπάνω;

Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἔχω δῇ καμμίαν ἀντίδρασιν ἔως σήμερα. Σιωπὴ καὶ συνενοχὴ σὲ κάθε μεγάλο μας ἐθνικὸ καὶ συνειδησιακὸ πρόβλημα… Σιωπὴ καὶ συνενοχή… Σιωπὴ καὶ συνενοχή….
Ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία, δῆλα δὴ ὁ Ἱερώνυμος, κωφεύει σὲ κάθε πρόβλημα Ἑλλήνων!!!
Νά ὑποψιαστῶ πώς τό ἀπολαμβάνει; ,Ἤ θά εἶμαι ἄδικη;

Φιλονόη.

Σημείωσις.
Τώρα θυμήθηκα ἀκόμη μίαν περίεργο περίπτωσιν.
Τὸ λαϊκὸ πανεπιστήμιον.
Ἄλλη σφηκοφωλιά αὐτὴ πάλι…
Θυμήθηκα λοιπὸν πρὸ μηνῶν ποὺ ἀνακαλύψαμε τὶς σχέσεις του μὲ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ.
Ἀπίστευτος «σύμπτωσις»!!!!
Μόλις δημοσιεύσαμε τὶς καταγγελίες γιὰ τὴν παρουσία τῶν Βερέμη καὶ Τσούκαλη στὸ λαϊκὸ πανεπιστήμιον, ἔσπευσαν κάποιοι νὰ ἐξαφανίσουν τὶς φωτογραφίες τους.
Γιατί ἄρα γέ;
Τί τούς τρόμαξε; Ἤ ὀρθότερα, τί προλάβαμε;
Σήμερα σὲ ἕναν ἄλλον χῶρο, ἕνα ἄλλο κεντρικὸν πρόσωπο τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, σπεύδει νὰ ἀποτελειώσῃ ὅσα ἔμειναν ὄρθια. 
Ἐκτὸς φυσικὰ ποὺ ἐκεῖ μέσα εἶναι φιδοφωλιά, αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχω καταλάβῃ εἶναι τὸ ἐὰν ἔχουν ἤ ὄχι, στοιχειώδη τσίπα ἐπάνω τους. 
Ἀλλά τί λέω; Ἔχουν οἱ ὑπάνθρωποι τσίπα;

Σχετικὰ θέματα γιὰ δράσιν Μπαμπινιώτου, ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ λοιπῶν συνεργατῶν τους.

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις

Ὁ γλωσσολόγος.

Συγγραφεῖς τῆς «γραμματικῆς»; Μά ποιοί εἶναι τέλος πάντων;

Τὸ σημεῖον σταθμὸς στὴν ζωὴ τοῦ Μπαμπινιώτου.

Οἱ «περίεργες» «ἐξαφανίσεις» τοῦ Ἀνοικτοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης…

«Ἐξαφανίζονται» ὀνόματα ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ Ἀνοικτοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης!

Τί ἀκριβῶς εἶναι «Ἀνοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο»; Ἀπειλή ἤ ἀγαθή προοπτική;

Οἱ χορηγοί τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ. Θά σᾶς φύγει ἡ οὔγια πόσοι τοῦ τά ἀκουμπᾶνε

(Ἐδῶ εἶναι τὸ καλλίτερον!!! Ἔως καὶ ἡ κόκα κόλα… Πάει μὲ ὅλα βλέπετε!)

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Ἔμπλεξαν τὰ μπούτια τους τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ τὸ σόι Παπακωνσταντίνου.

Ἕλληνας πρέσβης (ε.τ.) τινάζει στόν ἀέρα τούς Σκοπιανούς (ἀνανέωσις)

«Παρατηρητήριον κρίσεως» ἀπό τό ΕΛΙΑΜΕΠ;

Οἱ «γλωσσολόγοι» ἐπεστράτευσαν ἐφεδρεῖες!!!

Μά καλά, ἕνας ἔντιμος «γλωσσολόγος» δέν βρέθηκε;

Ἑλληνικῆς γλώσσης τραγωδία…

Βρὲ καλῶς τοὺς «γλωσσολόγους»!!!!

Εἶχε ῥόλο τό ΕΛΙΑΜΕΠ στίς τελευταῖες ἐξελίξεις;

Προστασία Βερέμη-Κουλουμπῆ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς;

Μπαμπινιώτης καὶ κωλοτοῦμπες.

Κωφός, Βερέμης καὶ Μαλλιᾶς στὰ Σκόπια!

Ἡ μαντὰμ Ἀρβερέλ!

Τὰ Ἐλγίνεια, ἡ Μελίνα, ὁ Ντασσέν καὶ οἱ Γεφυραῖοι. (ΕΛΙΑΜΕΠ 7)

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος. [5]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος! [4]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [3]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [2]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος! [1]

Γιατὶ τὸ τραῖνο γράφεται τραῖνο κι ὄχι τρένο.

Τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη.

Μπαμπινιώτης καὶ Μπαμπινοποίησις τοῦ Ἕλληνος Λόγου

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

 

φωτογραφία

 

(Visited 387 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;

  1. Ὁ φανατισμὸς καὶ ἡ ἐμπάθεια Φιλονόη, εἶναι πολὺ κακὸς σύμβουλος. Ἄν ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει διασωθεῖ ἀπὸ χαλεποὺς καιρούς, Φραγκοκρατίαν, Τουρκοκρατίαν, τὴν ἐσχάτως Τριχρωμοκρατίαν κλπ., τοῦτο ὀφείλεται ἀποκλειστικῶς εἴτε σοῦ ἀρέσει εἴτε ὄχι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἐὰν τώρα ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν – καὶ ὄχι ἡ Ἐκκλησία ὅπως διατείνεσαι – ἔδωσε βῆμα εἰς τὸν ἀντιπαθέστατον αὐτὸν κύριον δὲν ἦλθε καὶ ἡ συντέλεια. Σήμερα τοῦ τὸ ἔδωσε, αὔριον τοῦ τὸ παίρνει. Σὺν τοῖς ἄλλοις ἔκαμες καὶ ἔνα λάθος εἰς τὸ παραλήρημα τοῦτο. Εἰς τὴν ὑπουργοποίησιν τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἀναμιγνύεις καὶ τὸν ΛΑΟΣ ὅστις ἤδη τοὺς εἶχε φασκελώσει καὶ ἀποχωρήσει.
    Ήσύχασε Φιλονόη καὶ κράτησε τὴν ἡρεμίαν τοῦ νοῦ σου διότι τὴν χρειάζεσαι διὰ σοβαρώτερα πράγματα. Ἠσύχασε λοιπὸν διότι ὅσον θὰ ὑφίσταται ἡ Ἑλληνοορθόδοξος Ἐκκλησία θὰ ὑφίσταται καὶ ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀνεξαρτήτως Μπαμπινιώτιδων καὶ ἄλλων τοιούτων ἤ τῶν ἰδικῶν σου (ἤ ἰδικῶν μου) προτιμήσεων.

    ΥΓ. Ὁμολογουμένως τοῦτο ἀποτελεῖ ἀτόπημα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀλλὰ εἶναι ἐξ ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἔρχονται καὶ παρέρχονται ὁπότε ἀνάξιον λόγου ὤστε νὰ χαλᾶμε τὴν πολύτιμον διάθεσίν μας πρὸ αὐτῶν τὰ ὁποῖα συμβαίνουν καὶ ἐκείνων τῶν ὁποίων ἔρχονται.

    • Μὴν εἶσαι τόσο σίγουρος Νικόλαε. Οὐδέποτε ἐστράφῃν κατὰ μονάδων τῆς ἐκκλησίας. Πάντα ἐκτιμοῦσα τὶς προσωπικὲς δράσεις ἱερέων, ὅταν αὐτὲς ὑπερασπίζονταν πανάρχαιες ἀξίες. Ἀλλὰ κατὰ τῆς ἐκάστοτε κεφαλῆς τῆς ἐκκλησίας (καλὴν ὥρα τώρα…!!!) ναί, οὐδέποτε ἐκτίμησα τὴν στάσι τους. Ἐκεῖνος ὁ φουκαρᾶς ὁ Κολοκοτρώνης ἀκόμη ἀφορισμένος εἶναι.

Leave a Reply