Μόνον ὁ Γιῶργος Μέργος τόλμησε νὰ πῆ τὴν ἀλήθεια κι ἐμεῖς τὸν βρίζουμε!

Μόνον ὁ Γιῶργος Μέργος τόλμησε νὰ πῆ τὴν ἀλήθεια κι ἐμεῖς τὸν βρίζουμε!Λυπᾶμαι συν-Ἕλληνες, ἀλλὰ ἐδῶ ἔχετε ἄδικο!
Λυπᾶμαι πολύ!
Τί ἔκανε ὁ ἀνθρωπάκος; 
Ὁ μόνος, κάπως, ἔντιμος μέσα σὲ τόσους κάφρους, ποὺ ΤΟΛΜΗΣΕ νὰ μᾶς ὁμολογήσῃ τὸ ποῦ ἀκριβῶς μᾶς ὁδηγοῦν, κι ἐμεῖς πέσαμε νὰ τὸν φᾶμε! Ντροπή μας!

Γιατί ὅταν μᾶς λέν κάτι ἄσχημο δέν θέλουμε νά τό πιστέψουμε καί ὅταν μᾶς λέν ὡραῖα ψέμματα καθόμαστε πανευτυχεῖς, πανηλίθιοι καί ἀποχαυνωμένοι γύρω τους γιά νά τούς χειροκροτήσουμε;
Ὁ Μέργος τόλμησε καὶ εἶπε τὴν ἀλήθεια! Τὰ 586 εὐρόπουλα εἶναι πολλὰ γιὰ μηνιαῖος μισθός!
Τελεία καὶ παῦλα!
Ναί, ἄς τὸ πιστέψουμε ἐπὶ τέλους!
Τὰ 586 εὐρόπουλα ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ γιὰ τοὺς στόχους ποὺ ἔχουν θέσῃ κάποιοι. Ὄχι μόνον ἐδῶ, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον! Τὰ 450 εὐρόπουλα θὰ εἶναι ἡ βάσις καὶ τὰ 550 εὐρόπουλα θὰ εἶναι τὸ ταβάνι!!! Αὐτὸ καὶ πολὺ μᾶς εἶναι!!!

Στὴν Ἰαπωνία γιὰ παράδειγμα ἤδη ἡ σύνταξις εἶναι περὶ τὰ 550 εὐρόπουλα. 
Στὴν Γερμανία τὸ προωθοῦν ἐπίσης γιὰ τὰ 450-550, ὡς ἄνω καὶ κάτω ὅρια.
Στὶς χῶρες τοῦ Νότου ἤδη τὸ πέρασαν καὶ ἀναμένουν τὶς «ἐγκρίσεις» τῶν κΥνοβουλίων. 
Στὶς λοιπὲς χῶρες, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν Ἀγγλία, στὴν Γαλλία, στὴν Ῥωσσία, στὶς ΗΠΑ τὸ ἔχουν ἐπίσης δρομολογήσῃ. Τί δέν καταλάβαμε καλά;

Σᾶς παρακαλῶ πολύ!
Ὁ Γιῶργος Μέργος εἶπε τὴν ἀλήθεια!
ΜΑΣ εἶπε τὴν ἀλήθεια.
Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἰσχυρίζονται κατὰ καιροὺς διάφορες ἀσυναρτησίες. 
«Ὄχι ἄλλα μέτρα»… «Αὐτὰ εἶναι τὰ τελευταῖα μέτρα»… «Δὲν θέλαμε ἐμεῖς (οἱ ἄτυχοι!!!) νὰ λάβουμε τέτοιες ἀποφάσεις γιὰ νὰ ψηφίσουμε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ μέτρα»… «Τὰ μνημόνια ἦταν ἀνάγκη»… «Θὰ χρεοκοπούσαμε, θὰ γυρίζαμε στὴν δραχμή, θὰ πεινούσαμε»… «Ἐμεῖς τὸ καλὸ ὅλων τῶν Ἑλλήνων θέλουμε. Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε διαφορετικά»….

Κι ἀκοῦμε ἐμεῖς τὰ ζωντόβολα. 
Χειροκροτοῦμε ἐμεῖς τὰ ζωντόβολα!
Χάσκουμε ἐμεῖς τὰ ζωντόβολα!
Ἐλπίζουμε ἐμεῖς τὰ ζωντόβολα…
Πιστεύουμε ἐμεῖς τὰ ζωντόβολα…
Ὑπομένουμε ἐμεῖς τὰ ζωντόβολα.

Ὄχι ἀγαπητοί μου! 
Κακῶς ὑπομένουμε. Κακῶς τοὺς πιστεύουμε. Κακῶς ἐλπίζουμε. Κακῶς χάσκουμε. Κακῶς χειροκροτοῦμε. Κακῶς ἀκοῦμε. 
Ὁ μόνος ποὺ μᾶς εἶπε τὴν ἀλήθεια ἦταν ὁ Μέργος! Πῶς ἀλλοιῶς ἄλλως τέ νά μᾶς τό ἔλεγε τό ἀνθρωπάκι; Τί περισσότερο νά μᾶς ἔλεγε;

Βέβαια, τὸ ὅ,τι ὁ ἴδιος πληρώνεται μὲ ἕναν σκασμὸ λεφτὰ γιὰ νὰ ὑπακούῃ στὶς ἐντολὲς ποὺ τοῦ δίδουν, εἶναι ἄλλο θέμα. Τὸ ὅ,τι σὲ ὅποιον ῥυθμὸ τοῦ κτυποῦν αὐτὸς χορεύει, κι αὐτὸ ἄλλο θέμα εἶναι. Τὸ ὅ,τι, πολὺ πιθανόν, νὰ ἔχῃ ἀντιρρήσεις γιὰ ὅσα συμβαίνουν, ἀλλὰ δὲν τολμᾶ νὰ σηκώσῃ κεφάλι, διότι θὰ περάσῃ κι αὐτὸς αὐτομάτως στὴν δική μας κατηγορία, εἶναι ἐπίσης ἄλλο θέμα. 
Ἐδῶ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ συνειδήσεις ἀλλὰ μὲ ἐπιβίωσιν. 
Κι αὐτός, ὅπως ἄλλως τὲ καὶ πολλὰ ἄλλα σιχαμερὰ ὑπανθρωπάρια, ἐπιβιώνουν εἰς βάρος μας. 
Ὅμως κάπου μέσα του, πολὺ μέσα καὶ πολὺ βαθειά, μία φωνούλα τοῦ ὑπαγόρευσε τὴν ἐντολὴ νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ. Καὶ ἰδοῦ: τὰ 586 εἶναι πολλά!

Πάντως σίγουρα, μέσα στοὺς τόσους ἀλῆτες, ὁ Μέργος εἶναι ὁ λιγότερο ἀλήτης. 
Ναὶ μὲν φροντίζει νὰ λαμβάνῃ τὰ μισθουλάκια του, νὰ τρέχῃ γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ κάθε ἐντολή, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην νίπτει καὶ τὰς χείρας του. Εὐθύνη δὲν ἔχει… Μᾶς ἐνημέρωσε.

Εἶδε κάποιος ἐδῶ γύρω κάτι ἐπόπτες ἀπό τά ΓΚΟΥΛΑΓΚ τοῦ πατερούλη;
Τί; Δέν τούς εἴδατε; 
Κρίμα… Ἐδῶ γύρω εἶναι. Ἄλλαξαν τὴν μουτσούνα καὶ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας. 

Φιλονόη. 

Σημείωσις:

Ἀφιερωμένον στοὺς ἀγαπημένους μου συμπατριῶτες, μαζὺ μὲ τὰ λόγια, γιὰ νὰ ξέρουμε τὶ ἀκοῦμε καὶ τὶ θέλουμε νὰ ἀκοῦμε. 

Ἄγγελος Ἐξάγγελος μᾶς ἦλθε ἀπὸ μακρυά, 
γερμένος πάνω σὲ ἕνα δεκανίκι.
δὲν ἤξερε καθόλου μὰ καθόλου νὰ μιλᾷ
καὶ εἶχε γλῶσσα μόνον γιὰ νὰ γλείφῃ…

Τὰ νέα ποὺ μᾶς ἔφερε ἦταν ὅλα μία ψευτά
μὰ ἀκούγονταν εὐχάριστα στ’ αὐτί μας.
γιατὶ ἔμοιαζε μ’ ἀλήθεια ἡ κάθε του ψευτιά,
κι ἀκούγοντάς τον ἡσύχαζε ἡ ψυχή μας. 

Ἔστησε τὸ κρεβάτι του πίσω ἀπ’ τὴν ἀγορά
κι ἔλεγε καλαμπούρια στὴν ταβέρνα.
Μπαινόβγαινε κεφάτος στὰ κουρεῖα καὶ στὰ λουτρὰ
καὶ χάζευε τὰ ψάρια μες στὴν στέρνα. 

Καὶ πέρασε ὁ χειμώνας κι ἦλθε ἡ καλοκαιριά,
κι ὕστερα πάλι ξανάλθανε τὰ κρύα
ὡς ποὺ κάποιο βραδάκι βρὲ τὶ τοῦ ἦλθε ξαφνικά
κι ἄρχισε νὰ φωνάζῃ μὲ μανία.

Τὰ πόδια μου καήκανε σ’ αὐτὴν τὴν ἐρημιά,
ἡ νύκτα ἐναλλάσσεται μὲ νύκτα.
Τὰ νέα ποὺ σᾶς ἔφερα σᾶς χάιδεψαν τὰ αὐτιά
μὰ ἀπέχουνε πολὺ ἀπ’  τὴν ἀλήθεια.

Ἀμέσως καταλάβαμε τὶ πήγαινε νὰ πῇ
Καὶ τοῦ ‘παμε νὰ φύγῃ  μουδιασμένα
ἀφ΄ οὗ δὲν εἶχε νέα εὐχάριστα νὰ πῇ, 
καλλίτερα νὰ μὴν μᾶς πῇ κανένα.  

φωτογραφία

(Visited 93 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μόνον ὁ Γιῶργος Μέργος τόλμησε νὰ πῆ τὴν ἀλήθεια κι ἐμεῖς τὸν βρίζουμε!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μόνον ὁ Γιῶργος Μέργος τόλμησε νὰ πῆ τὴν ἀλήθεια κι ἐμεῖς τὸν βρίζουμε! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μόνον ὁ Γιῶργος Μέργος τόλμησε νὰ πῆ τὴν ἀλήθεια κι ἐμεῖς τὸν βρίζουμε! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply