Ὁ βαθμὸς δεσμεύσεώς μας στὴν ἀνελευθερία.

Ὁ βαθμὸς δεσμεύσεώς μας στὴν ἀνελευθερία.Ποῦ τοποθετῶ τόν ἑαυτόν μου;
Τί ἀξία τοῦ δίδω;
Αἰσθάνομαι κατώτερος; Ἀνώτερος; Ἤ ἐπί τέλους ἴσος πρός τούς γύρω μου;
Καί πῶς τό ἐκδηλώνω αὐτό; Μέ  τό νά κρύβομαι ἤ μέ τό νά διεκδικῶ μίαν θέσι στήν ζωή;

Ο βαθμός στον οποίο τοποθετείς πάνω σε κάποιον την ευθύνη για τα συναισθήματα σου και την ολοκλήρωση σου, αυτός είναι ο βαθμός με τον οποίο δεσμεύεσαι στην απογοήτευση και στην ανελευθερία …

Γιώτα Σούσουλα

Ἐπιλογή μου ἡ ζωή μου! Ἡ μόνη πραγματική μου περιουσία!
Ἀξίζει νὰ τὴν προστατεύσω καὶ νὰ κρατῶ πάντα ὑψηλά… Ἐκεὶ ποὺ μοῦ ἀξίζει κι ἐκεῖ ποὺ ἀξίζει γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους. Ἡ αὐτοεκτίμησίς μου εἶναι ὁ δείκτης δεσμεύσεώς μου στὴν ἐλευθερία.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ βαθμὸς δεσμεύσεώς μας στὴν ἀνελευθερία.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ βαθμὸς δεσμεύσεώς μας στὴν ἀνελευθερία. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ βαθμὸς δεσμεύσεώς μας στὴν ἀνελευθερία. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply