Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε ἀλλὰ ἡ φωτιά…

Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε ἀλλὰ ἡ φωτιά...Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε, ἀλλὰ ἡ φωτιά…
Δὲν εἶναι ἡ βροχούλα, ἀλλὰ ἡ βροντή….
Χρειαζόμαστε τὴν καταιγίδα, τὸν ἀνεμοστρόβιλο καὶ τὸν σεισμό…
Kαλημέρα….
μακάρι….. βροντερή!!!!!!!!!!!

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Ναί, δὲν εἶναι μόνον τὸ Φῶς ποὺ χρειαζόμαστε…
Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ Φῶς πρέπει νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ τὴν φωτιά, τὴν βροντή, τὴν καταιγίδα, τὸν ἀνεμοστρόβιλο καὶ τὸν σεισμό…
Ἐὰν δὲν περάσουμε δὲν θὰ μπορέσουμε ποτὲ νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ἀξία τοῦ Φωτός.
Εἶναι λοιπὸν ἡ Ἀάγκη πλέον ποὺ ὁδηγεῖ τὰ βήματά μας!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε ἀλλὰ ἡ φωτιά…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε ἀλλὰ ἡ φωτιά… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν εἶναι τὸ φῶς ποὺ χρειαζόμαστε ἀλλὰ ἡ φωτιά… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply