Ἀρχιστράτηγος Κουντουριώτης, γενικὸς Γραμματεὺς Μαυροκορδάτος!!!

Ἀρχιστράτηγος Κουντουριώτης, γενικὸς Γραμματεὺς Μαυροκορδάτος!!!
Τὰ γελοιότερα χρόνια τῆς ἱστορίας μας ἦταν ἐκεῖνα ἐντὸς τῶν ὁποίων ὁ
Μαυροκορδάτος ἐπάσχιζε νὰ καπελώσῃ τὸν Κωλέττη κι ὁ Κωλέττης τὸν Μαυροκορδάτο. Ἀπό Πατρίδα;
Σιγά… Ποιός νά νοιαστῇ;
Τὴν τσέπη τους καὶ τὴν κοιλάρα τους…
Τὶς περιουσίες τους νὰ μετρήσουμε πρὶν μᾶς κουβαληθοῦν, καὶ μετὰ τὸν θάνατό τους, γιὰ νὰ καταλάβουμε ποιὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ τόσο κόπηκαν νὰ μᾶς «σώσουν»…!!!

Ὁ Μαυροκορδάτος εἶχε κάνει τέλειο καὶ ὑπάκουο ζωάκι του τὸν Γεώργιο Κουντουριώτη. Τόσο ποὺ ἐὰν «ἦτο εἰς τὰ δεξιά του, ὁ Κουντουριώτης κυττάζει δεξιά. Ἐὰν ἦτο ἀριστερά του, ὁ Κουντουριώτης κυττάζει ἀριστερά…» κατὰ Φωτάκο.

συνέχεια

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply