Χρωμάτισε τὴν ζωή σου…

Χρωμάτισε τὴν ζωή σου...Γιὰ νὰ τὴν ζήσῃς! Γιὰ νὰ τὴν ἐρωτευθῇς… Γιὰ νὰ καταλάβῃς…
Δῶσε της χρῶμα μὲ τὰ ὄνειρα καὶ μετὰ δέσμευσι γιὰ νὰ τὰ πραγματοποιήσῃς.
Ἐάν ἐμεῖς δέν γίνουμε πρῶτοι αὐτὸ ποὺ θέλουμε γιά τήν κοινωνία μας, πῶς θά γίνουμε παράδειγμα καί τρόπος ζωῆς; Μέ ποιό κουράγιο θά βγοῦμε γιά νά κερδίσουμε αὐτά πού πιστεύουμε πώς δικαιούμαστε;
Ἐάν ἐμεῖς δέν πράξουμε πρῶτοι αὐτό πού θέλουμε νά βλέπουμε, τότε πῶς θά τό βλέπουμε;
Ἐάν ἐμεῖς δέν δεσμευτοῦμε πρῶτοι ἀπέναντι στά δικά μας ὄνειρα, τότε μέ ποιό κουράγιο θά βγοῦμε γιά νά τά κερδίσουμε;

Χρωματίζω τὴν ζωή…
Μεγάλη κουβέντα…
Πῶς χρωματίζει κάποιος τήν ζωή του;
Μὲ ἕναν καὶ μόνον τρόπο.
Μὲ τὰ ὄνειρα… Καὶ μετά, ὅταν τὰ ὄνειρα θὰ ἔχουν λόγο ὑπάρξεως μέσα μας, τότε μόνον μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν σάρκα καὶ ὀστά… Καὶ  ὁ βίος νὰ γίνῃ ζωή… Κι ἐμεῖς νὰ ζοῦμε κι ὄχι νὰ περνᾶμε σὰν παρατηρητὲς ἀδιάφοροι…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 315 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χρωμάτισε τὴν ζωή σου…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρωμάτισε τὴν ζωή σου… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρωμάτισε τὴν ζωή σου… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply