Καμμιὰ σκουριὰ δὲν πιάνει…

 

Καμμιὰ σκουριὰ δὲν πιάνει...Μόνον ἐδῶ ὑπάρχει ἡ διαύγεια καὶ ἡ καθαρότητα…
Στὴν Ἑλληγνική μας παράδοσι καὶ τὸν πολιτισμό…
Ὅπως πολὺ σωστὰ τὸ ἐπισημαίνει ὁ ποιητής, καμμία σκουριὰ δὲν πιάνει…
Ὅποιος θέλει τὸ κατανοεῖ…
Γιὰ ἐσᾶς ἀπὸ ἐμέναν.

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Καμμία σκουριὰ δὲν πιάνει…
Καμμία…
Ὄχι στὰ μάρμαρα, ποὺ παραμένουν σύμβολα ἑνός, γιὰ κάποιους, μακρινοῦ παρελθόντος.
Ἡ σκουριὰ ποὺ δὲν πιάνει δὲν ἀφορᾷ στὰ μάρμαρα… Ἀφορᾷ στὴν σκέψι… Στὴν γνώσι… Στὴν ἀντίληψιν…
Στὴν ἀλήθεια… Στὴν ἐπιστήμη… Στὸν  Ἄνθρωπο…

Καμμία σκουριὰ δὲν πιάνει…
Καί πῶς νά πιάσῃ; Πῶς θά μποροῦσε νά πιάσῃ ἄλλως τε;
Εἶναι δυνατόν τό Φῶς νά σκουριάσῃ; Νά χλωμιάσῃ; Νά θαμπώσῃ;
Μόνον αὐτοὶ ποὺ πασχίζουν νὰ τὸ κρύψουν ἤ νὰ τὸ ἀλλοιώσουν ἤ νὰ τὸ πολώσουν εἶναι οἱ σκουριασμένοι…
Ἐμεῖς ἔχουμε ἕναν μόνον δρόμο νὰ διανύσουμε…
Νὰ βροῦμε τὴν Φύσιν μας ἐκ νέου καὶ νὰ κερδίσουμε τὸ δικαίωμα στὴν Ἀναδόμησι!

Φιλονόη.

(Visited 30 times, 1 visits today)
One thought on “Καμμιὰ σκουριὰ δὲν πιάνει…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καμμιὰ σκουριὰ δὲν πιάνει… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply