Μπορεῖς νὰ ἔχῃς ὁ,τιδήποτε θέλεις, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλῃς μὲ τόσο πάθος…

Μπορεῖς νὰ ἔχῃς ὁ,τιδήποτε θέλεις, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλῃς μὲ τόσο πάθος...Ποὺ νὰ ξεπηδᾶ ἀπὸ μέσα σου σὰν ἀνάγκη…
Νὰ εἶναι τόσο δυνατό,  ὅσο ἡ βαθειὰ δίψα…
Νὰ εἶναι τόσο σφοδρό, ὅσο ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνάσας, ὅταν σοῦ κρατοῦν τὸ κεφάλι  μέσα στὸ νερό….
Νὰ εἶναι τόσο ἀπόλυτο, ὅσο τὸ καθαρὸ Φῶς στὴν Ἀνατολή…

Μπορεῖς νὰ ἔχῃς ὁ,τιδήποτε θέλεις, ἀρκεῖ νὰ μὴν βάζῃς τὰ θέλω σου πίσω ἀπὸ φοβίες… Ἀπὸ πάθη… Ἀπὸ ἐφημέρους πόθους…
Μπορεῖς νὰ κερδίσῃς τὰ πάντα, ἀρκεῖ αὐτὰ ποὺ θέλεις νὰ εἶναι πάντα ἐναρμονισμένα μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τοὺς νόμους τῆς Φύσεως…

Μπορεῖς νὰ ἔχεις ὁ,τιδήπτοτε θέλεις, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλεις μὲ τόσο πάθος, ποὺ νὰ ξεπηδᾷ ἀπὸ μέσα σου σὰν ἀστραπὴ καὶ νὰ ἐνώνεται μὲ τὴν ἐνέργεια ποὺ δημιούργησε αὐτὸν τὸν κόσμο…

Γιώτα Σούσουλα

Ναί, μπορεῖς…
Ἀρκεῖ νὰ βρῇς τὴν ταὐτότητά του καὶ τὸν δρόμο σου…
Νὰ μὴν στέκεσαι παρατηρητὴς καὶ ἀκόλουθος…
Νὰ γνωρίζῃς τὸ γιατὶ εἶσαι ἐδῶ, τὸ τὶ ὀφείλεις καὶ τὸ ποῦ χρωστᾶς…

Φιλονόη

(Visited 197 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μπορεῖς νὰ ἔχῃς ὁ,τιδήποτε θέλεις, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλῃς μὲ τόσο πάθος…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μπορεῖς νὰ ἔχῃς ὁ,τιδήποτε θέλεις, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλῃς μὲ τόσο πάθος… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μπορεῖς νὰ ἔχῃς ὁ,τιδήποτε θέλεις, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλῃς μὲ τόσο πάθος… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply