Δὲν εἶναι ἁπλὸ σήμερα νὰ εἶσαι Ἕλληνας…

Δὲν εἶναι ἁπλὸ σήμερα νὰ εἶσαι Ἕλληνας...Ὄχι, δὲν εἶναι ἁπλό…
Εἶναι ἀπὸ τὰ δυσκολότερα καὶ τὰ σημαντικότερα…
Εἶναι ἡ Ἀνάγκη ποὺ ὅμως δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη τὸ πῶς θὰ τὴν ἐπιλύσουμε…

Μὴν σκεφθεῖτε πὼς τὸ νὰ πασχίζῃ σήμερα κάποιος νὰ ζήσῃ ὥς Ἕλλην ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἐθνικιστικὲς παρακρούσεις ἤ μὲ κάθε τύπου ἀκραῖες κορῶνες.
Τὸ νὰ εἶναι κάποιος Ἕλλην εἶναι τὸ σπουδαιότερον ποὺ μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε καθ’  ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ βίου μας… Καὶ εἶναι ἐπίσης τὸ δυσκολότερον…

Τὸ τίμημα σκληρό. Ἡ ἀναγνώρισις ἀνύπαρκτος. Ἡ ἠθικὴ ἱκανοποίησις ὅμως μεγίστη…
Ἀνάγκη εἴπαμε… Ἀνάγκη ποὺ μᾶς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς συνθῆκες…
Ἤ θὰ τὸ κάνουμε συνειδητῶς ἤ θὰ μᾶς ὑποχρεώσουν οἱ συνθῆκες νὰ τὸ κάνουμε μὲ τὶς …κλωτσιές!!!

Φιλονόη.

Σημείωσις

Βασισμένο στὶς σκέψεις τῆς Φυλλίτσας

Δὲν εἶναι ἁπλὸ σήμερα νὰ νοιώθῃς ὥς Ἕλληνας, νὰ ζῇς ὥς Ἕλληνας, νὰ σκέπτεσαι ὥς Ἕλληνας, νὰ μιλᾷς ὥς Ἕλληνας, νὰ ἀγωνίζεσαι ὥς Ἕλληνας, νὰ λὲς ὅ,τι εἶσαι Ἕλληνας!!!

ἀπὸ ἐδῶ

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δὲν εἶναι ἁπλὸ σήμερα νὰ εἶσαι Ἕλληνας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν εἶναι ἁπλὸ σήμερα νὰ εἶσαι Ἕλληνας… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν εἶναι ἁπλὸ σήμερα νὰ εἶσαι Ἕλληνας… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply