Ἑβραῖοι καθορίζουν ἀπό τὸ 500 π.α.χ. τὴν πολιτεία μας;

Ἑβραῖοι καθορίζουν ἀπό τὸ 500 π.α.χ. τὴν πολιτεία μας;Πρὶν σᾶς «ἀφήσω» νὰ διαβάσετε τὸ παρακάτω, θὰ ἤθελα νὰ σημειώσω πὼς δέχομαι ὡς πραγματικὰ μόνον τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζει.

Δῆλα δή, τὰ περὶ Γεφυραίων, τῆς καταγωγῆς τους, τῆς σχέσεώς τους μὲ τοὺς Ἑβραίους, τὶς ἐπεμβάσεις τους στὶς πόλεις κράτη τῆς ἐποχῆς, τῆς παραποιήσεως τῶν ἀρχῶν, τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἰδεῶν..

Σὲ ὅλα μὲ βρίσκει σύμφωνη. 

Ἐκεῖ ποὺ ἔχω ἐνστάσεις-ἀπορίες εἶναι στὴν συνεργασία ἱερατείων μὲ Παῦλο. Τὸ ἀγνοῶ κι ἔως τῆς διασταυρώσεώς του, τὸ κρατῶ στὴν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ μου, ὄχι ὡς ἀλήθεια, ἀλλὰ ὡς παράθυρο πρὸς τὴν ἀναζήτησι.

Ἐπίσης, στὸ ζήτημα τῆς ὀρφικῆς θεωρήσεως, πάλι ἔχω ἄλλην ἄποψι. Δῆλα δή, ἡ  θεοκρατικὴ θεώρησις ἦταν κάτι ποὺ, κατ’ ἐμὲ πάντα, προέρχεται ἀπὸ κύκλους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο.

Τέλος, ἕνα ἀκόμη σημεῖον ποὺ ἀδυνατῶ νὰ λάβω ἀπόλυτον θέσι εἶναι τὸ ζήτημα τῆς δουλείας.  Τὸ πότε εἰσήχθη εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα. Ὄχι μίας ἁπλῆς καταγραφῆς.

Σὲ γενικὲς γραμμὲς ὅμως τὸ ἄρθρον καταγράφει τὰ ἱστορικὰ δεδομένα ποὺ οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν ἀγνοοῦν.

Καλὸ θὰ ἦταν νὰ νὰ θυμόμαστε πάντα, ὅταν πασχίζουμε νὰ ἐκτιμήσουμε κάποιες περιόδους τῆς ἱστορίας ποὺ δὲν ἀντιλαμβανόμαστε.

Φιλονόη.  

Εβραίοι καθορίζουν την ιστορία της Ελλάδος από το 500 π.Χ.

Τα χρόνια πριν το 514 π.Χ. που οδήγησαν στην πολιτική επιρροή του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα(1) στην Αθήνα , ξεκινάει η σαθρή ιστορία της Ελλάδας. Τόσο ο Αρμόδιος όσο και ο Αριστογείτονας ανήκαν στο γένος των Γεφυραίων(2), μιας μεγάλης ομάδας κατοίκων της Αττικής που δεν θεωρούνταν αυτόχθονες και ανήκαν στην ουσία στην τάξη των μεταναστών. Οι Γεφυραίοι ήταν αρχαία φυλή για την οποία κάνει λόγο ο Ηρόδοτος. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι Γεφυραίοι προερχόμενοι από την Φοινίκη, εγκαταστάθηκαν με τον Κάδμο στην Βοιωτία παίρνοντας ως μερίδιο την Τανάγρα. Στην συνέχεια εκδιώχθηκαν από τους υπόλοιπους Βοιωτούς και κατέφυγαν στην Αττική.

– Οι Εβραίοι γεφυραίοι εισήγαγαν την δημοκρατία – οχλοκρατία, για την οποία στην συνέχεια ο Αριστοτέλης είχε προειδοποιήσει τους Έλληνες αποκαλώντας την εκτροπή της Πολιτείας(3).

– Εισήγαγαν την ομοφυλοφιλία.

– Εισήγαγαν την δουλεία.

-Εισήγαγαν τα πολεμοχαρή ένστικτα. (Αργότερα ο Αριστοτέλης πάλι, προσπάθησε να επαναφέρει την ηθική πλευρά του πολέμου στην κοινή γνώμη των Ελλήνων λέγοντας: “Ετοιμάζομαι για πόλεμο για να διασφαλίσω την ειρήνη”)

– Κατέστρεψαν την Ελληνική πατρώα θρησκεία του Πανός (συμπαντικού οργανισμού).

Με την βοήθεια της ειδωλολατρίας εισήγαγαν τον δωδεκαθεϊσμό και στη συνέχεια τον χριστιανισμό. Τελικά, ο χριστιανισμός επιτέθηκε, διαστρέβλωσε και απομάκρυνε τον Πάνα και τους 12 υπερέλληνες θεούς από την κοινή γνώμη των Ελλήνων. Με προδοσίες των Ελληνικών ιερατίων σε εβραϊκά συμφέροντα πέτυχαν τη διάσπαση και αλληλοεξόντωση των ελληνικών πόλεων λόγο του δωδεκάθεου που εισήγαγαν στα Ελληνικά ιερατεία. Εν συνεχεία υπέσκαψαν την προδοτική συνεργασία των Ελληνικών ιερατείων με τον Απόστολο Παύλο ή αλλιώς εβραίο, Ραβίνο Σαούλ και πέτυχαν τη μετάβαση από το δωδεκάθεο στο δωδεκααποστολικό με κεντρικό ήρωα τον Ιησού (= Τζόσουα = Γιαχόσουα = Γιαχόσου(λ)βα = “ο Γιαχβέ σώζει”, για να ξέρουμε και τι πιστεύουμε σήμερα).

Οι Ορφικοί φιλόσοφοι ανήγαγαν τον Πάνα ως θεό του “σύμπαντος κόσμου” (εκ του παν = όλος, σύμπαν) και ιδεατή προσωποποίηση της Φύσης και των δυνάμεών της. Στους δε ύστερους χρόνους ο Παν θεωρήθηκε θνητή δαιμονική μορφή. Έτσι με την έλευση του Χριστιανισμού η μορφή του Πανός αντί της ιδεατής μορφής της υπαίθριας ζωής υιοθετήθηκε μεν αλλά διαστρεβλωμένη ως μορφή του διαβόλου της κόλασης. (Ίσως έτσι εξηγείται ότι στα Αγγλικά η λέξη “κόλαση” είναι Hell, τόσο παρόμοια με την λέξη Hellas. Αντιθέτως στα Γερμανικά Hell = “φώς”)

Η Ελλάδα παρακμάζει από την εποχή που συνεπλάκει ο εβραϊκός δήμος Γεφυραίων στα πολιτικά δρώμενα της Αθήνας. Φτάνοντας στο σήμερα, στην απόλυτη κατάντια και την απόλυτη, άρρηκτη σχέση Ελλάδας – Ορθοδοξίας και με την εβραιοκινούμενη, Ορθόδοξη εκκλησία σήμερα να κατέχει την μισή περιουσία της Ελλάδος.

“Τον χειρότερο εχθρό μας, τον κάναμε θεό μας”. (Ἀνδρομέδια Ἑλλάς)

Πρώτη δημοσίευσις στὶς 3 Νοεμβρίου 2011

(Visited 1,012 times, 1 visits today)
16 thoughts on “Ἑβραῖοι καθορίζουν ἀπό τὸ 500 π.α.χ. τὴν πολιτεία μας;

 1. Ἐπιτέλους πάλι αὐτοὶ οἱ Ἑβραῖοι, Φιλονόη; Δηλαδὴ πρέπει σώνει καὶ καλὰ νὰ προσδίδουμε ἀξίας καὶ ἱκανότητας εἰς ἔνα ἄχρηστον λαόν; Διότι αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν περὶ αὐτῶν (παρα)φιλολογίαν. Μὰ εἶναι δυνατὸν κάποιος ἐχέφρων νὰ πιστεύσῃ ἤ νὰ κατανοήσῃ τὸ πῶς ὁ Ἑλληνισμὸς μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν δύναμιν τοῦ πολιτισμοῦ του εἶναι δυνατὸν νὰ κατευθύνεται ἐπὶ 2500 τοὐλάχιστον ἔτη ἀπὸ ἔνα συρφετὸν ἀχρήστων; Καὶ ἐνῶ οὐδεὶς καλσσικὸς ἱστορικὸς θεωρεῖ τοὺς Γεφυραίους (καταφύγιον τῶν ἑκασταχοῦ Ἑβραιολάγνων) Ἑβραίους, ἐμεῖς ἐκεῖ, τὸ βιολί μας: Σώνει καὶ καλὰ ἦταν Ἑβραῖοι. Εἰς ὅ,τι δὲ ἀφορᾶ τὸν ἀπόστολον Παῦλον αὐτὸς ΔΕΝ ἦτο Ἑβρῖος ἀλλὰ Ἄραψ Ναβαθαῖος πρρίγκηψ καὶ οὔτω ἐξηγεῖται ἡ σχέσις του μὲ φιλοσοφικοὺς κύκλους τῆς Ρώμης ὡς καὶ ἡ ἰδιότης του ὡς Ρωμαῖος πολίτης. Νὰ προσθέσω δὲ ὅτι ὅσοι γνωρίζουν καλῶς τὴν Στωϊκὴν φιλοσοφίαν καὶ καλῶς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ὄπισθεν τῶν κειμένων τοῦ Παῦλου βλέπουν νὰ ἀχνοφαίνεται ἡ προσωπικότης τοῦ Σενέκα. Τέλος πάντων τοῦτο εἶναι ἄλλη ἱστορία πλὴν καλὸν ἐρέθισμα δι’ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ μελετήσουν τὸ ἀντικείμενον ἐμβριθῶς.

  • Δὲν προσδίδουμε σὲ αὐτοὺς τίποτα. Ἀλλὰ στοὺς μηχανισμοὺς ποὺ τοὺς προωθοῦν. Κι ἐπίτρεψέ μου νὰ ἀντιλαμβάνομαι κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ ἐσέναν. Ἄλλως τέ, ἐσὺ ὡς καλὸς χριστιανὸς ποὺ εἶσαι, δὲν θὰ τολμοῦσες νὰ ἀνοίξῃς «παράθυρο» σὲ τέτοιου εἴδους πληροφορίες, διότι θὰ ἦταν βλασφημία. (Βλάβη τῆς φήμης;)
   Ὅσο γιὰ τὸν Σαοῦλ σας, ναί, σίγουρα πρίγκηψ τῆς ἀπάτης καὶ τῆς δολοπλοκίας πρέπει νὰ ἦταν. Κάτι σὰν τὸν Ἀλὴ πασᾶ. Καμμία διαφορά.
   Τέλος πάντων, ἐὰν δὲν συμφωνῇς μὲ κάτι, δὲν εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ διαβάζῃς.

 2. Αγαπητή Φιλονόη, το παραπάνω άρθρο εκτός από πλήρως ανιστόρητο είναι και προπαγανδιστικό. Ο Αριστοτέλης ουδέποτε είπε ότι η Δημοκρατία είναι εκτροπή της Πολιτείας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και αυτός που το έγραψε δεν ξέρει να διαβάζει Ελληνικά.

  “…Δημοκρατικόν μεν είναι το κληρωτάς είναι τας αρχάς, το δ’ αιρετάς ολιγαρχικόν, και δημοκρατικόν μεν το μη από τιμήματος, ολιγαρχικόν δε το από τιμήματος…” (Αριστοτέλους Πολιτικά, 1294b)

  Η βασική κατάκτηση της δημοκρατίας, λέει ο Αριστοτέλης, είναι το ότι οι αξιωματούχοι της πολιτείας εκλέγονται με κλήρωση. Σε όσο περισσότερα αξιώματα οι αξιωματούχοι εκλέγονται με κλήρωση, τόσο περισσότερο δημοκρατικό είναι το πολίτευμα.

  Το να εκλέγονται οι αξιωματούχοι με ψηφοφορία (διότι και στην αρχαία δημοκρατία σε κάποια αξιώματα οι αξιωματούχοι εκλεγόντουσαν με ψηφοφορία), ο Αριστοτέλης το θεωρεί κατάλοιπο της ολιγαρχίας.

  Το άρθρο γράφτηκε για να κατηγορήσει το μεγαλύτερο δημιούργημα του Ελληνικού κόσμου, την Δημοκρατία.
  Όλα τα υπόλοιπα είναι ανακατεμένες μπουρδολογίες εκτός από τον εβραιόσπορο Σαούλ-Παύλο.

  Με εκτίμηση
  Ένας άθρησκος και αδογμάτιστος Έλλην.

   • Μήπως δεν είδες καλά την απάντησή μου? Διάβασε τι έγραψα για τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης διακρίνει και κατατάσσει τα πολιτεύματα, ουσιαστικά δεν παίρνει σε κανένα θέση υπέρ ή κατά, αλλά λέει ότι όλα είναι σχετικά με την κοινωνία που εφαρμόζονται.

    http://el.wikipedia.org/wiki/Πολίτευμα

    Εκείνος όμως που ασχολήθηκε συστηματικά με τα πολιτεύματα είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίος φέρεται να έγραψε για τα πολιτεύματα 158 πολιτειών, αν και διασώθηκε μόνον η Αθηναίων πολιτεία. Ο Αριστοτέλης πρώτος όρισε το πολιτευμα ως […την τάξην ταις πόλεσι την περί τας αρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται και τι το κύριον της πολιτείας, και τι το τέλος της εκάστης κοινωνίας εστί..], (Πολιτικ. Γ’ 5) ορισμός που ισχύει ακόμα και σήμερα. Όταν ανώτατο όργανο της πολιτείας είναι ένα πρόσωπο, τότε το πολίτευμα καλείται μοναρχία. Όταν είναι περισσότερα του ενός προσώπου αλλά ανήκουν στην τάξη των αρίστων, τότε είναι αριστοκρατία. Τέλος όταν ανώτατο όργανο είναι το σύνολο των πολιτών, το πολίτευμα αποκαλείται δημοκρατία. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο τα τρία αυτά πολιτεύματα είναι ορθά μόνον όταν αποβλέπουν στο κοινό συμφέρον, διαφορετικά αποτελούν παρεκβάσεις. Η παρέκβαση της μοναρχίας είναι η τυραννίδα, της αριστοκρατίας η ολιγαρχία και της δημοκρατίας η οχλοκρατία.

    Όταν δεν ξέρει καν ο αρθρογράφος να διαβάζει Αριστοτέλη και παραποιεί τα λεγόμενά του θες παραπάνω απόδειξη περί της ανιστορικότητας του?

    Τι προσπαθεί να μας πείσει δηλαδή ότι το μέγιστο κατόρθωμα του Ελληνικού κόσμου, η Δημοκρατία, είναι εφεύρημα των τσοπαναραίων εβραίων της ερήμου?…είναι παγίδα αγαπητή μου είναι παγίδα για τους αμόρφωτους…

   • Ὄχι, δὲν νομίζω νὰ θέλῃ κάτι τέτοιο. Ἄλλως τὲ ὁ Πασσᾶς (μεταφέρω ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ μουροβιβλίου γιὰ νὰ μὴν τὰ ξαναγράφω) οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἔγραφε:
    Ο Ιωαννης Πασσας στην εγκυκλοπαιδεια ΗΛΙΟΣ τομος ΕΛΛΑΣ Α’ σελιδες 218-219 αναφερει με λεπτομεριες και παραπομπες στον Ηροδοτο πως οι Γεφυραιοι ειναι Φοινικικης-Σημιτικης καταγωγης (υπηρχε και πολη Γεφύρα στη Φοινικη) και αλλοθρησκοι. Ειχαν εξαγορασει δε και τα ιερατια ακομη και το μαντειο των Δελφων και καταφεραν ετσι να εγκαταστησουν την δημοκρατια σκοτωνοντας τον Ιππαρχο διοτι αυτος συνεχιζων το εργο του πατερα του Πεισιστρατου ειχε συγκροτησει επιτροπη που συγκεντρωνε τα Ορφικα κειμενα, οπως και ο Πεισιστρατος ειχε συγκεντρωσει τα επη του Ομηρου και του Ησιοδου! Φυσικα αυτη η προσπαθεια των Πεισιστρατιδων να καλληεργησουν την εθνικη συνειδηση των Ελληνων και την συνειδητοποιηση οτι ανοικουν στην ιδια φυλη μεσω των κειμενων του Ομηρου του Ησιοδου και του Ορφεως δεν ηταν διολου αρεστη στους προαιωνιους εχθρους του Ελληνισμου Φοινικας-Εβραιους

    Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχω μίαν ἀπορία… (Δική μου!!!)
    Ἐάν αὐτό πού πολεμοῦμε σήμερα ὑποστηρίζει, διδάσκει, προασπίζεται κάτι μήπως αὐτό τό κάτι πρέπει ἀπό ἐμᾶς νά ἀμφισβητηθῇ ὥς τό πρῶτον;
    Ἐπίσης… Αὐτό τό κάτι τί εἶναι; Μήπως ἀπό τήν πρώτη μας ἀνάσα μᾶς πιπιλίζουν τήν σκέψι μέ τό ἱερόν τῆς δημοκρατίας;
    Τέλος, ἔτσι γιὰ νὰ προβληματιζόμαστε, σέ ποιάν δημοκρατία ἀναφέρεσαι; Στήν δημοκρατία τοῦ Περικλέους πού ΤΥΡΑΝΝΕΥΣΕ τριάντα χρόνια; Στήν δημοκρατία τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, πού ἐάν δέν τόν συναπαντοῦσαν τά προβλήματα ὑγείας θά τυράννευε γιά ἐπίσης τριάντα χρόνια; Ἤ σέ κάτι ἰδεατό; Καί ποῦ ἀκριβῶς εἶναι αὐτό;

  • “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”.
   ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕ “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ”. Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΥΝΤΟΣ, Η ΔΕ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ, Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ. ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩ ΑΥΣΙΤΕΛΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΥΤΩΝ.” Αριστοτελους Πολιτικα Γ’. 6,4.
   “Η ΔΕ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΤΩΝ ΤΗΝ “ΠΟΛΙΝ” ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΑΞΙΣ ΤΙΣ”. Αρ.Πολ.Γ’1,2.

   • Μάλλιστα. Ὑπάρχει κι ἄλλοι καταγραφή. Αὐτὴ ποὺ ἀναφέρεται στὸ τὶ ἀκριβῶς πίστευε ὁ φιλόσοφος γιὰ τὴν δημοκρατία, καθῶς φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν ἀριστοκρατία. Μπορεῖς νὰ διαβάσῃς τὸ Ἠθικὰ Νικομάχεια ἀλλὰ καὶ γενικῶς τὰ ὄσα Ο ΙΔΙΟΣ ἔγραψε.

   • Eπι της Ουσίας το σχόλιο μου ενισχύει αν θέλεις το νόημα του ανάρτησης σου περί Γεφυραίων κλπ και έρχεται σε αντίθεση λίγο με τον Ακράγαντα που θεωρεί βάση των Γραπτών του Αριστοτέλη και με την γενική θεώρηση περί Δημοκρατίας ότι αποτελεί την Κορωνίδα Λειτουργίας της ιδεατής-κοινωνίας – κόσμου κλπ

    ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ = ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΄& τουτέστιν ότι παρεκτρέπεται καταλήγει να εκφυλιζεται , και η Δημοκρατία ( όχι η τωρινή …φυσικά !) αποτελεί την εκφύλιση της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ( την τρίτη κατά σειρά κατάταξης – αναφοράς – θεώρησης περι πολιτευμάτων του Θείου Αριστοτέλη )

    Η ΜΕΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ, Η ΟΛΙΓΑΡΧΕΙΑ ΑΣΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ, Η ΔΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ.
    ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.”

    “Η ΔΕ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.”
    Η έντιμη Βασιλεια οταν παυει να ειναι εντιμη και προς το συμφερον του Συνόλου εκφυλιζεται σε Τυραννια. Η εντιμη Αριστοκρατια των Αριστων οταν παυει να ειναι εντιμη, εκφυλιζεται σε Ολιγαρχια των Ευπορων. Η εντιμη Πολιτεια οταν παυει να ειναι εντιμη, εκφυλιζεται σε Δημοκρατια ή Οχλοκρατια των Απορων

    ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ,
    Η ΟΝΟΜΑΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΜΑ ΤΥΡΑΝΝΟΕΥΠΟΡΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ-ΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑΣ….

    …..ΓΕΦΥΡΕΣ….ΠΑΝΤΟΥ….

    ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥΣ Ο ΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ……

    *

   • Αγαπητοί φίλοι, όπως είπα και στην αρχή παρερμηνεύετε τα γραπτά του Αριστοτέλη. Δεν το κάνετε μόνο εσείς, το κάνει πολύς κόσμος και αυτό γιατί είναι καθοδηγούμενη η διαστρέβλωση της πραγματικής δημοκρατίας. Αν θέλετε κάντε τον κόπο να αφιερώσετε 40 λεπτά διαβάσματος σε αυτό το υπέροχο απόσπασμα του Κορνήλιου Καστοριάδη και θα καταλάβετε πολλά πράγματα.

    http://occupygr.com/library/Kastoriadis.Ellhnikh.Dhmokratia.pdf

    Το ανωτέρω δε του Αριστοτέλη έχει ως εξής: H Πολιτεία είναι η ιδανική και πραγματική Δημοκρατία. Με την παρεκτροπή επικρίνει την κατάντια της Αθήνας από Δημοκρατία σε οχλοκρατία. Προφανώς και ο μεταφραστής και ο αντιγραφέας άραβας τα έκαναν ολίγον τι μπάχαλο.

    Γράφει ο ίδιος ο Αριστοτέλης:

    “Διότι ο δήμος έγινε ο ίδιος κύριος των πάντων, και τα πάντα διοικεί με τα ψηφίσματα και με τα δικαστήρια όπου ο ίδιος κατέχει την εξουσία. Πράγματι, και οι αποφάσεις που ήταν άλλοτε στην αρμοδιότητα της βουλής περιήλθαν στα χέρια του δήμου. Και σ’ αυτό φαίνεται να ΄χουνε πράξει σωστά διότι ευκολότερα διαφθείρονται με τα κέρδη και με τις χάριτες οι ολίγοι παρά οι πολλοί.”

    Αθηναίων Πολιτεία XL1,2

    Επίσης θα σας θυμίσω μια φράση του Αριστοτέλη : «Ποιος είναι πολίτης; Πολίτης είναι ο ικανός να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί».
    Αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην Δημοκρατία που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό έκτρωμα.

    και για να μην ξεχνιόμαστε ο Αριστοτέλης ήταν φιλοβασιλικός (και αυτός και ο πατέρας του θήτευσαν σε Μακεδόνες βασιλείς) και μαθητής του τυρανόφιλου και αντιδημοκράτη Πλάτων…..οπότε και οι θέσεις του έχουν μια ιδιαίτερη σκοπιά και έτσι πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε.

 3. Επίσης, καμία σχέση δεν είχαν οι Εβραίοι (βάρβαροι όντες που έκαναν 40 χρόνια ψάχνοντας να βρούν την γή της επαγγελίας και όταν έβλεπαν την θάλασσα τους έπιανε ναυτία) με τους Έλληνες και καμία έξωθεν εποίκηση δεν έγινε στον Ελλαδικό χώρο, πλην των επαναπατριζομένων Αιγαιακών (Ελληνικών) φύλλων. Βάση της βίβλου η οποία αναφέρει ο Μωυσής λεπτομερέστατα την κάθε τους κίνηση, δεν αναφέρετε σε καμιά περίπτωση, κάποιας φυλής να μετακόμισε στην Ελλάδα, ενώ δια την Ρωσία αναφέρετε πολύ καλά σε τρεις φυλές… Την Ερυθρά θάλασσα δεν διέσχισαν ποτέ οι Εβραίοι, αλλά τον Νείλο είχαν διασχίσει στο ύψος του του φράγματος του Ασουάν που έχει πλάτος 1800 μέτρα…Όλη αυτή η παραμυθολογία περί Γεφυραίων Φοινίκων οφείλεται στην λαθεμένη αν όχι σκόπιμη πληροφορία του Ηροδότου, ο οποίος δεν φημίζεται για την αντικειμενικότητά του στα παλαιότερα των Περσικών πολέμων γεγονότα. Άλλωστε για τις ανακριβείς αυτές πληροφορίες του, ο Πλούταρχος έχει γράψει ειδικό βιβλίο με τίτλο “Περί της Ηροδότου κακοηθείας”. Οι Γεφυραίοι δεν ήταν αλλόφυλλοι αλλά καθαρό και πανάρχαιο Βοιωτικό γένος, όπως μας πληροφορεί ο Εκαταίος ο Μιλήσιος και ο Στράβων αναφέροντες:
  “ΓΕΦΥΡΑ: πόλις Βοιωτίας, τινές δε τους αυτούς είναι και Ταναγραίους φασίν, ως Στράβων ΙΧ 2, 10 και Εκαταίος. Αφ ού και Γεφυραία η Δηώ”.. ..
  “και ΓΡΑΙΑ δ’ εστ’ τόπος Ωρωπού πλησίον και το ιερόν του Αμφιαράου και του Ναρκίσσου.. … τινές δε τη Τανάγρα την αυτή φασιν, Ποιμανδρίς δ’ εστιν η αυτή τη Ταναγρική, καλούνται δε και Γεφυραίοι οι Ταναγραίοι..”
  Αλλά για μία πλήρη επί του θέματος γνώση παραθέτω τις δύο παρακάτω αξιόλογες και πλήρεις στοιχείων αναλύσεις, έτσι ώστε, αφού αποκτήσουμε την σωστή άποψη επί του παρόντος, να μην αναπαράγουμε άκοντες τα παραμύθια που συγκεκριμένοι κύκλοι προωθούν και έχουν φθάσει μάλλιστα να διεκδικούν ως εβραίους και τους Λακεδαιμονίους!!!

  http://stephanosmytilineos.blogspot.gr/2010/12/blog-post_11.html

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΑΤΟ:

  http://www.tetraktys.org/greg/mid%20gefyraioi27.htm

  • Δὲν συζητοῦμε γιὰ ἐποικισμὸ ἀλλὰ γιὰ ἐγκατάστασι, κανονικότατη, μὲ στόχο κυρίως, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, τὶς ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες.
   Ὅσο γιὰ τοὺς Θηβαίους, τὰ εὑρήματα ἄλλα ὑπαγορεύουν: https://filonoi.gr/2011/03/14/99-10-6/
   Δὲν ἀμφισβητῶ τὶς ἔρευνες καὶ τὶς καταγραφὲς τῶν ἀνωτέρω… Ἀμφισβητῶ τὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτουμε, τὰ ὁποία πάντα, ὥς ἀποτέλεσμα καταστροφῶν πολλῶν, ἀποδεικνύουν τμῆμα τῶν ὅσων πράγματι συνέβησαν καὶ ὅσων ὀφείλουμε νὰ ἀνακαλύψουμε.

   • Αγαπητή Φιλονόη, δε διακρίνω διαφορά στον εποικισμό από την “κανονική εγκατάσταση” όπως λες,….είναι το ίδιο πράγμα. Οι Θηβαίοι έχουν καταγραφεί από την Ελληνική Μυθιστορία και οι Ελληνικότατες τους ρίζες είναι γνωστές. Μην αναμασάτε παραμύθια κύκλων….Ο Ιωάννης Πασσάς επηρεάστηκε από τις φαρσοκωμωδίες του Ηροδότου. Διάβασε το λινκ που σου επισύναψα περί του θέματος

    http://www.tetraktys.org/greg/mid%20gefyraioi27.htm

    Οι εβραίοι νομάδες της ερήμου δεν μπορούν να δημιουργήσουν Δημοκρατία. Έχουν τον ένα Θεό δικτάτορα-τιμωρό και αυτός τους ορίζει την καθημερινή τους ζωή και σκέψη. Αντιθέτως οι Έλληνες με το Πάνθεον και την ελευθερία σκέψεως δημιούργησαν την Δημοκρατία. Οι Γεφυραίοι ήταν Έλληνες, αν ήτο εβραίοι θα είχαν κουβαλήσει μαζί τους την θρησκεία του Γιαχβέ όπως έκαναν πάντα σε αντίστοιχες περιπτώσεις….μην μασάτε κατευθυνόμενα παραμύθια.

 4. Συγνωμη για την παρεμβαση ημιμαθους , αλλα εχω την εντυπωση οτι δεν ειναι τυχαιο που η Μερκουρη ειχε ζητησει τα Μαρμαρα του Παρθενωνα, απο την Θατσερ. Τοσες χιλιαδες αρχαιοι θησαυροι μας βρισκονται σε πολλα μουσεια ολου του κοσμου….γιατι ειδικα τα Ελγινεια? Γιατι οχι την Νικη της Σαμοθρακης που εκλαπη κανονικα…Οι Γεφυραιοι κατηγοντο απο την Φοινικη την σημερινη Παλαιστινη και Ισραηλ. Αυτοι ειχαν φερει τα μαρμαρα αυτα ως δωρο. Για τους σημερινους απογονους τους ΑΥΤΑ θεωρουνται ιερα…οχι ολοι οι αλλοι Ελληνικοι αρχαιολογικοι θησαυροι !

Leave a Reply to APOLLO11 Cancel reply