Ἄμα λευτερωθῇ ὁ Ἕλλην, θὰ γελάσω…

Ἄμα λευτερωθῇ ὁ Ἕλλην, θὰ γελάσω...

Ἀφορμὴ γιὰ τὸν τίτλο ἦταν τὸ ταινιάκι ποὺ μᾶς ἔφερε ὁ φίλος τοῦ ἱστολογίου Μιχάλης.

Κάνοντας μίαν μικρὰ παράφρασι, «μπῆκα» ξανά καὶ ξανὰ καὶ ξανὰ στὸ ἕνα ζητούμενον!

Θυμήθηκα τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους τόσους χρόνους ὁ Ἄνθρωπος καταπιέζεται καὶ σβήνει.

Θυμήθηκα καὶ τοὺς ἀγῶνες του…

Θυμήθηκα τὶς γενοκτονίες ποὺ ὑπέστῃ….

Θυμήθηκα τὸ αἷμα, τὸν θάνατο, τὴν ἐξαφάνισι τῆς σκέψεως. 

Θυμήθηκα τὴν διαγραφὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. 

Θυμήθηκα τὸν βούρδουλα, τὸ παλούκι, τὴν χατζάρα, τὸν βιασμό, τὸν ἐξανδραποδισμό,  τὸν φυλετικὸ ἀφανισμό….

Θυμήθηκα ποὺ στὸ ὄνομα κάποιου θεοῦ, τοῦ ὁποιουδήποτε, σημειώθηκαν τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.

Θυμήθηκα ποὺ ὅταν κάποιος ἀναζητοῦσε τὶς ἀλήθειες, περνοῦσε ἀπὸ ὅλα τὰ βασανιστήρια τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως….

Θυμήθηκα τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν, τὸ κομμάτιασμα τῆς Ὑπατίας, τὴν Σκυθόπολι….

Θυμήθηκα τὸ ψεῦδος… Τὴν καταστροφὴ τῆς  μνήμης… Τὴν ἀλλοίωσι τῆς ἱστορίας…

Καὶ ξανὰ εἶπα στὸν ἑαυτόν μου:

ἂμα λευτερωθῇ ὁ Ἕλλην ἢ ἂμα λευτερωθῇ ὁ Ἄνθρωπος, τότε καὶ μόνον τότε θὰ γελάσω…

Ὅσο χρόνο κι ἐὰν μᾶς πάρῃ, τότε καὶ μόνον τότε θὰ γελάσω.

Φιλονόη.

φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 25 Ἰουνίου 2012

(Visited 28 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἄμα λευτερωθῇ ὁ Ἕλλην, θὰ γελάσω…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄμα λευτερωθῇ ὁ Ἕλλην, θὰ γελάσω… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply