Ποιός παρέδωσε τούς Ἑβραίους στούς ΝΑΖΙ;

Ποιός παρέδωσε τούς Ἑβραίους στούς ΝΑΖΙ;Πάντα εἶχα τὴν μεγάλη ἀπορία γιὰ τὸ πῶς κατάφεραν οἱ ναζὶ νὰ παραλάβουν τοὺς Ἑβραίους δίχως ἀντιδράσεις καὶ νὰ τοὺς ἡδηγήσουν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 

Κάποιος φίλος πρὸ μερικῶν μηνῶν, ἱστορικός, ποὺ ἀσχολεῖται πολὺ μὲ ἐκείνη τὴν περίοδο, μὲ πληροφόρησε πὼς οἱ ἴδιοι οἱ ῥαβίνοι ὁδήγησαν τοὺς συμπατριῶτες τους στὰ χέρια τῶν ναζί. 

Σαφῶς καὶ τὸν πίστεψα. Ἀλλὰ δὲν εἶχε νὰ κάνῃ μὲ τὰ ὅσα πιστεύω ἐγώ ἀλλὰ μὲ τὸ «περίεργον» τῆς παραδόσεως. 

Δὲν μπορῶ νὰ δεκτῶ πὼς ἦταν μόνον ἀφέλεια ἢ ἄγνοια. Μοῦ φαίνεται ἀδύνατον. 

Οὔτε μπορῶ νὰ δεκτῶ πὼς ὅσοι παρέδωσαν τοὺς συμπατριῶτες τους ἦταν βαλτοὶ καὶ ἐντεταλμένοι. 

Τὸ συμπέρασμά μου εἶναι πὼς κάποιοι ἄλλοι, ἀνώτεροι ἴσως τῶν «καταδωτῶν» ῥαβίνων, εἶχαν φροντίσει νὰ δοθοῦν αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἐντολές. 

Τὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων εἶναι μία ὑπόθεσις πάρα πολὺ σκοτεινή, ὅσον ἀφορᾷ καὶ στὴν ἔκτασιν καὶ στὰ κίνητρα καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον μᾶς ἔχουν κάνει πλύσεις ἐγκεφάλου.

Ἡ παγκόσμια προσπάθεια συγκαλύψεως τῶν αἰτίων εἶναι πολὺ ὕποπτη. Ὅπως καὶ ἡ ἀπαγόρευσις ἐνασχολήσεως μὲ ἔρευνες ποὺ τὴν ἀφοροῦν. Ὅπως καὶ ἡ καταδίκη ὅσων ἔχουν διενεργήσει τέτοιου εἴδους ἔρευνες. 

Φιλονόη.

(φωτογραφία)

πρώτη δημοσίευσις 30 Δεκεμβρίου 2011

(Visited 27 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιός παρέδωσε τούς Ἑβραίους στούς ΝΑΖΙ;

  1. Πρῶτον, ὁλοκαύτωμα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καί δεύτερον, τὴν ἐργολαβίαν αὐτὴν τοῦ καρφώματος παντοῦ εἰς τὴν Εὐρώπην τὴν εἶχον ἀναλάβει πάλιν Ἑβραῖοι διότι τὸ ὑπὸ ἵδρυσιν κατάστημα ἀπαιτοῦσε καὶ κάποια θύματα Τοῦτο ἐξησφάλιζε ἀσυδοσίαν καὶ ἀσυλίαν. Ἐδούλεψε καλὰ τὸ μηχανάκι!….

Leave a Reply