Τὸ μυαλὸ κινεῖ τὰ πάντα!


Τὸ μυαλὸ κινεῖ τὰ πάντα!

 

 

μουν πάντα ατς τς πόψεως.

σο κυλ καιρς μως, τόσο περισσότερο «πείθομαι» π τ στοιχεα κα τ δεδομένα.

Στ μεταξύ τεχνολογία καλπάζει.

Ατ λοιπν ρχεται ν μ πείσκόμη περισσότερο γι τν λήθεια τν σχυρισμν μου.

Πς μπορομε νά τό ποκτήσουμε λοι;

Ατ πάλι εναι λλο ζήτημα… λλη συζήτησις… Κα προσωπικς δρόμος.

Φιλονόη.

φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 14 Ἰανουαρίου 2012

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply