Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι.

Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι. 3Τὸ τὶ συναντῶ καθημερινῶς στὸ διαδίκτυον δὲν λέγεται! 
Φαντάσματα, βρυκόλακες, μετενσαρκώσεις,  ἑρπετοειδεῖς, σαυροειδεῖς, ΕΛ, Ἐλοχίμ, Βρῦλ, Λοῦτς, ὁμάδες Ἔψιλον, ὁμάδες Δέλτα, ὁμάδες Ὠμέγα, ὁμάδες δράσεως, πτώσεως κι ἀνατάσεως…. 

Ἀφῆστε δὲ τοὺς ἀντιχρίστους, τοὺς μεσσίες, τοὺ σωτῆρες, τοὺς δράκους, τοὺς διαβόλους καὶ τοὺς τριβόλους…

Δὲν μπορῶ οὔτε κἄν νὰ διαβάσω τὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα μοῦ στέλνουν κάποιοι. 
Δὲν γελῶ πλέον. Ἀνατριχιάζω!
Ἐὰν  ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς κοινωνίας μας εἶναι πε πεισμένον γιὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν παραπάνω, καθῶς ἐπίσης καὶ πολλῶν ἄλλων, τότε δυστυχῶς πατριῶτες, τὸ παιχνίδι ἔχει χαθεῖ ἐν τελῶς γιὰ αὐτούς!

Ἄς ξεκινήσω μὲ τὸν ἀντίχριστο, διότι εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον προσφιλὴ θέματα ποὺ διαβάζω.Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι. 5

 

Τί σημαίνει ἀντίχριστος φίλοι μου; Ἀντί τοῦ Χριστοῦ; Μὰ τὸ ἀντὶ σημαίνει κάτι ἰσότιμον!!!!!!
Δῆλα δὴ ὁ ἀντιπρόεδρος, ὁ ἀντικαταστάτης ἤ ἀκόμη κι ὁ ….ἀντίποδας!
Μὴν τρομάζετε!!!! Ἀντίποδας σημαίνει τὸ ἕτερον σημεῖον στηρίξεως. Κάτι σὰν τὸν Βόρειον καὶ τὸν Νότιον πόλον. Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ τὸ ἕνα τότε δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ καὶ τὸ ἄλλον!!! Τόσο ἀπλᾷ!

Ἐὰν λοιπὸν ὑπάρχῃ ὁ ἀντίχριστος, τότε γιατί θά πρέπῃ νά εἶναι κακός ἤ καλός; Κατ’  ἐμέ, ὅ,τι εἶναι ὁ Χριστὸς εἶναι κι ὁ ἀντίχριστος. Λείπει ὁ ἕνας; Τὸν ἀντικαθιστᾲ ὁ ἄλλος. Λείπει ὁ ἄλλος; Τὸν ἀντικαθιστᾷ ὁ ἕνας. Κάτι σὰν τοὺς συνεταίρους τῶν ἐπιχειρήσεων ἕνα πρᾶγμα. 
(Ἄς μὴν γράψω περισσότερα ὅμως σήμερα, διότι κάποιοι ἔχουν καὶ ὑψηλοτάτην πίεσιν!!!) 

 
Οἱ θεοί τῶν Ἑλλήνων πάλι πού ἔρχονται μέ διαστημόπλοια;
Ἀπό ποῦ ἐρχονται; Γιατί ἔρχονται; Γιατί ἔφυγαν; Ποιός τούς ἔδιωξε; Τί περίμεναν τόσους αἰῶνες πρό κειμένου νά πάρουν τήν ἀπόφασιν καί νά ξεκινήσουν; Δέν ἤξεραν, δέν ῥώταγαν; Δέν εἶδαν τά ῥωμαϊκά ἔργα κατά τῶν Ἑλλήνων; Τά βυζαντινά; Τά ὀθωμανικά; Τί θεοί εἶναι αὐτοί πού τήν κοπανοῦν, ὥς ἔκπτωτοι βασιλεῖς; Καί μέ ποιό δικαίωμα ἔρχονται τώρα, πού ἤδη ἐμεῖς ἔχουμε φάει ὅλο τό ἀγγούρι; Διότι αὐτὸ τὸ ἀγγούρι ἀγαπητοί μου, μόνοι μας τὸ φάγαμε καὶ μόνοι μας θὰ τὸ πετάξουμε στὸν ἀπόπατο!  Ἔρχονται γιά νά ἀναλάβουν τί; Βασιλεῖες; Ἔ λοιπὸν ἄς κοπιάσουν… 
Σὲ αὐτὸν τὸ πλανήτη πάντως, Ἄνθρωπος τὰ σκάτωσε κι Ἄνθρωπος θὰ τὰ καθαρίσῃ!Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι. 6

Ἀλλὰ ἄς τὸ δοῦμε συνολικῶς τὸ ζήτημα. 
Τὸ πρόβλημα τοῦ πλανήτου ἀγαπητοὶ φίλοι δὲν εἶναι οὔτε ὁ καλὸς δικός μου θεός, οὔτε ὁ κακὸς θεὸς τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ οὔτε ἡ καλὴ ἤ κακὴ ἀθεΐα κάποιων ἄλλων.!
Τὸ πρόβλημα τοῦ πλανήτου εἶναι ἕνα:
Ἔχει ἐπικρατήσει μία μερίδα ὑπανθρώπων, ἐπὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ λύνουν καὶ δένουν. 
Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν λέγονται κυβερνῆτες ἤ τραπεζίτες ἤ σιωνιστὲς ἤ…
Σημασία ἔχει πὼς ἀσκοῦν ἐξουσία εἰς βάρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τὸ 99% τῶν κατοίκων τοῦ πλανήτου νὰ διαβιῇ μέσα στὴν πίεσιν, τὴν ἐξαθλίωσιν καὶ τὸν πόνο!

Ἡ ἀδικία ἐπικρατεῖ ἐδῶ καὶ πάρα πολλοὺς αἰῶνες, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Γῆς!
Γιατί; Πῶς ξεκίνησε; Ἀπό ποιόν ἤ ἀπό ποιούς; 
Δὲν εἶναι ὥρα νὰ σᾶς παρουσιάσω τὰ δικά μου συμπεράσματα. 
Εἶναι ὅμως ὥρα νὰ καθαρίσουμε τὸ κεφάλι μας ἀπὸ δεισιδαιμονίες, φοβίες κι ἀνασφάλειες!
Αὐτὴν τὴν ὥρα δὲν μᾶς χρειάζονται φοβισμένοι ἀλλὰ ἐνάρετοι καὶ ἀποφασισμένοι.
 
Ἀπὸ τὴν ἄλλην. 
Ποῦ ἀκριβῶς ἦταν οἱ θεοί τῶν ἀνθρώπων τόσους αἰῶνες; Γιατί ἔως σήμερα, παρά τήν ἀνάπτυξιν τῆς τεχνολογίας καί τήν ἐξάπλωσιν τοῦ «πολιτισμοῦ», ἡ ἀνθρωπότης ἀπειλεῖται ὅσο ποτέ ἄλλοτε; 
Ποῦ ἀκριβῶς κρύβονται οἱ θεοί τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ δεδεκαθέου, τοῦ χριστιανισμοῦ, τοῦ ἰσλᾶμ,  καί δέν ἔρχονται νά βοηθήσουν τήν ἀνθρωπότητα, τήν ὁποίαν καί ὑποτίθεται πώς προστατεύουν; Στά ζόρικα μόνη της ἡ ἀνθρωπότης καί στά εὔκολα μέ παρέα; Δὲν κάνει….
Καί γιατί ὅσα ἔχουμε πάθει τά ἔχουμε πάθει ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς δικῆς τους βασιλείας; Ἔ; 
Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι. 1

 

Ἀφῆστε δὲ τοὺς ἑρπετοειδεῖς!
Αὐτοί πιά;
Ποῦ στά κομμάτια κρύβονταν τόσους αἰῶνες;
Γιατί μαζύ μέ ὅλα τά κακά τῆς ἀνθρωπότητος μᾶς προέκυψε καί αὐτό;
Τί στό καλό; Ἤ ὅλοι ἔχουμε …σαυροποιηθεί, ἤ ὅλοι ἀποχαυνωθεῖ!
Τί μᾶς λέτε βρέ παιδιά  Ἀπό πότε στόν πλανήτη ἐμφανίστηκαν τά …δεινοσαυράκια μέ  ἀνθρώπινο λαλιά; 
Καί γιατί τόσους αἰῶνες κρύβονταν; Θά μᾶς πολεμήσουν κι αὐτοί; Παρέα ἤ χώρια μέ τούς ἐξωγηΐνους τῆς ΝΑΣΑ καί τῶν κρατούντων; 
 
Δὲν ἔχω τίποτα μὲ κανέναν θεό, καὶ τὰ ἔχω μὲ ὅλους!!! Οὔτε μὲ τὶς σαῦρες τὰ ἔχω, Οὔτε κἄν μὲ τοὺς κροκοδείλους….
Ἔχω ὅμως πολλὰ μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀναζητοῦν γύρω τους, κι ὄχι μέσα τους, τὴν δύναμιν, πρὸ κειμένου νὰ πολεμήσουν. Δὲν θὰ πολεμήσῃ κανένας γιὰ ἐμᾶς! Ἐμεῖς εἴμαστε καὶ οἱ πολεμιστές, καὶ οἱ θεοί, καὶ οἱ αὐριανοὶ νικητές. 
Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε καὶ νὰ βγοῦμε ζωντανοὶ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε! 
Δὲν θὰ μᾶς βοηθήσῃ κανένας θεός, κανένας διάολος καὶ κανένας ἐξωγήινος! Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασιν! 
Ὅ,τι θὰ κάνουμε θὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας! 
Ὅσες φορὲς ὁ ἄνθρωπος περίμενε ἀπὸ θεοὺς καὶ δαιμόνους καὶ ἐξωγενεῖς παράγοντες βοήθεια, τὸ μόνον ποὺ κατάφερνε ἦταν νὰ μικρύνῃ τὸ κλουβί του!
Σήμερα λοιπὸν διαβιοῦμε ἐν μέσῳ τῆς πλέον βαρειὰς σκλαβιᾶς ποὺ ἔχει δεῖ ἡ ἀνθρωπότης. 
Καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχὴ αὐτῶν ποὺ θὰ βιώσουμε, πρὸ κειμένου νὰ συγκροτήσουμε τὰ μυαλά μας, τὴν σκέψιν μας καὶ τὴν νόησίν μας! 
Πρό κειμένου νά καταφέρουμε νά βγοῦμε ζωντανοί μέσα ἀπό ὅλο αὐτό, δέν θά πρέπῃ νά συνειδητοποιήσουμε πώς εἴμαστε καί …ζωντανοί;
Ἦταν ἀνόητοι οἱ προγονοί μας πού ἔλεγαν τό «σύν Ἀθηνᾷ καί χείρα κίνει»;
Ποιός λοιπόν εἶναι καλλίτερος ἀπό ἐμέναν γιά νά πολεμήσῃ καί νά μέ ὑπερασπιστῇ, ἐάν δέν εἶμαι ἐγώ;
Συν-Ἕλληνα!
Εἶσαι μόνος σου καὶ εἶμαι μόνη μου!
Ὁ πόλεμος εἶναι δικός μας! Καὶ μόνοι ἐμεῖς μαχητές, ὅπως ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν μάθαμε, θὰ καταφέρουμε νὰ ξαναστείλουμε τὸν ἐχθρὸ στὰ σκοτεινὰ βάθη τοῦ Ταρτάρου!
Αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ λάθη καὶ ὀπισθοχωρήσεις!!!
Αὐτὴν τὴν φορὰ εἴμαστε ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ μάχη, ποὺ θὰ δοθῇ μόνον ἀπὸ Ἀνθρώπους!
Καὶ θὰ βγοῦμε νικητές!Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι. 7
Οἱ  Ἕλληνες  δὲν χρειάζονται σωτῆρες! 
Εἶναι οἱ ἴδιοι σωτῆρες!
 
Υ.Γ.1. Περισσότερο ὅμως τὰ ἔχω μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ καλλιεργοῦν μυθολογίες, παραμυθολογίες καὶ παπαρολογίες. Αὐτοὶ εἶναι οἱ χειρότεροι! Κι αὐτοὺς τοὺς θεωρῶ τοὺς χειρίστους συνεργοὺς τῶν καθεστωτικῶν!
Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι. 4
Υ.Γ.2. Ἄ, καὶ κάτι ἄλλο… Τὰ περὶ ἐξωγηΐνων καλὰ κρατοῦν. Ἀλλὰ ἐὰν ἐγὼ ἀδυνατῶ νὰ ἐπιβιώσω σὲ ἄλλον πλανήτη, διότι εἶμαι φτιαγμένη μόνον γιὰ αὐτόν, τότε γιατί οἱ ἐξωγήινοι νά μποροῦν νά ζήσουν στόν δικόν μου; Κουκούτσι μυαλό… Μπᾶ… Πάει κι αὐτό… Διότι δὲν γνωρίζουμε τὰ περὶ ὁλογραμμάτων… Ὅταν θὰ τὰ μάθουμε μᾶλλον κάπως ἀργὰ θὰ μᾶς πέσῃ….
Υ.Γ.3. Μέ ποιόν τρόπο θά τά καταφέρουμε; Χμμμ…. Μὲ αὐτὸν ποὺ μόνον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες γνωρίζουμε! Ἐὰν ἀποφασίσουμε νὰ γίνουμε Ἕλληνες θὰ τὸν μάθουμε… Ἐὰν ὄχι, δὲν πειράζει… Σὲ ἄλλην ….ἐνσάρκωσιν!
φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ
πρώτη δημοσίευσις 31 Αὐγούστου 2012
(Visited 228 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ θεοί, οἱ δαίμονες καὶ οἱ ἐξωγήινοι. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 2. Αγαπητή Φιλονόη

  Χτύπησες μια ευαίσθητη χορδή. Πιστεύω όχι μόνο δική μου. Αυτό που κατά την γνώμη μου έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια είναι η αφύπνιση του ανθρώπου. Κάποιοι προηγούνται και προσπαθούν να ξυπνήσουν κι άλλους. Αν μη τι άλλο είναι πολύ μοναχικός δρόμος κι εμείς είμαστε αλλιώς μαθημένοι. Το πως θα ξυπνήσει κάποιος ποικίλει. Εγώ για παράδειγμα το “έπαθα” με τον Λιαντίνη κάποιοι άλλοι με τον Καλογεράκη. Κάποιος διαδικτυακός φίλος όταν τον “έκραξα” για μια ανάρτηση που έβαλε που περιείχε απόσπασμα βιβλίου του Καλογεράκη μου είπε ότι οφείλουμε να εκπαιδευτούμε να διαβάζουμε. Μέσα σ’ αυτή την σούπα της υπερπληροφόρησης πρέπει να έχουμε σηκωμένες τις κεραίες μας και να κοιτάμε πιο βαθιά σ’ αυτό που διαβάζουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε έτοιμες “μεταφράσεις” βλ. την ανάρτησή σου με θέμα τον Πολύφημο και το ένα μάτι του. Θέλω να ξέρω γιατί κάποιους τους εξυπηρετεί να έχει ένα μάτι ο Πολύφημος ενώ ο παππούς μου, ο Όμηρος δεν κάνει καμμία αναφορά επ’ αυτού.
  Ζω στο πετσί μου τα αποτελέσματα όλων όσων συμβαίνουν και δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα αντέξω. Δεν έχω την πολυτέλεια να περιμένω και τους άλλους να ξυπνήσουν. Ο Ηράκλειτος το λέει ωραία (με δικά μου λόγια) ” ένας είναι ο κόσμος για τους ξύπνιους, οι κοιμισμένοι ζουν ο καθένας στον δικό του”. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω κι εγώ να πολεμάω, όχι ένοπλα, δεν πιστεύω σ’ αυτό. Δεν θέλω να δω στην πατρίδα μου κυανόκρανους ούτε την Eurogenfor ή όπως στα κομμάτια την αποκαλούν. Θέλω όμως να ξέρω τον “εχθρό” και το “οπλοστάσιο” του. Στην ανάρτησή σου αναφέρεις “Ἔχει ἐπικρατήσει μία μερίδα ὑπανθρώπων, ἐπὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ λύνουν καὶ δένουν.
  Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν λέγονται κυβερνῆτες ἤ τραπεζίτες ἤ σιωνιστὲς ἤ…” Εγώ πιστεύω πως έχει μεγάλη σημασία. Με ποιόν θα “πολεμήσω” … με ανεμόμυλους.
  Γράφεις ” Γιατί; Πῶς ξεκίνησε; Ἀπό ποιόν ἤ ἀπό ποιούς; ” και λέω πως έχει μεγάλη σημασία. Και σε μένα φαντάζει παράλογο να έχει ξεκινήσει κάτι πριν απο χιλιάδες χρόνια και να ακολουθείτε ένα λεπτομερές σχέδιο. Από ποιούς; Απο ανθρώπους που ζούν το πολύ 60, 70, ή 100 χρόνια; Πόσο σχετικώς είναι τελικά ο χρόνος. Σ’ ένα κινούμενο σχέδιο που “κατέβασα” για τα παιδιά μου έκανε παράπονα ο Περσέας στην μάνα του πως ο πατέρας του ( ο Δίας) δεν πήγε ποτέ να τον δεί. Το παράπονό του αυτό το μετέφερε στον Δία ο Ερμής. Ο Διάς απάντησε “μα την προηγούμενη εβδομάδα πήγα και τον είδα” τότε του λέει ο Ερμής ότι “αυτή η εβδομάδα για τους ανθρώπους διήρκεσε 18 χρόνια”.
  Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι “Εἶναι ὅμως ὥρα νὰ καθαρίσουμε τὸ κεφάλι μας ἀπὸ δεισιδαιμονίες, φοβίες κι ἀνασφάλειες! Αὐτὴν τὴν ὥρα δὲν μᾶς χρειάζονται φοβισμένοι ἀλλὰ ἐνάρετοι καὶ ἀποφασισμένοι.” Πρέπει όμως να ξέρουμε το οπλοστάσιο του “εχθρού”. Αν για παράδειγμα το ¨διαίρει και βασίλευε” είναι ένα απ’ αυτά, πρέπει να το καταλάβουμε ΟΛΟΙ!!!! Και όχι να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εισιτήρια διαρκείας για το γήπεδο.
  Στο σημείο που γράφεις “Ποῦ ἀκριβῶς ἦταν οἱ θεοί τῶν ἀνθρώπων τόσους αἰῶνες;” Έλα μου ντε!!! Όμως αν σκεφτείς το σύμπαν σαν οργανισμό και τους “θεούς” σαν τα λευκά αιμοσφαίρια, νομίζω ότι κάπως απαντάτε το ερώτημα. Σίγουρα ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε στα “καρκινικά” κύταρα κι αν αυτά είναι τόσο εξαπλωμένα ας βοηθήσουμε τα λευκά αιμοσφαίρια να γιατρέψουν την αρρώστια.
  Προσωπικά, ώρες ώρες, με το μέγεθος και την ένταση του πολέμου απο την μια και την “αφασία – προδοσία” των γύρω μου, είμαι στο τσακ να εγκαταλείψω και να αφεθώ στούς Ολύμπιους. Είναι τόσο προηγμένος ο “εχθρός” κι εγώ τόσο μόνος!!! Προσπαθώ να κοιτάξω μέσα μου …. αλλά προς το παρόν βλέπω μόνο άντερα.
  Όσον αφορά στους υπόγειους κατοίκους του πλανήτη τι να πώ; Πως μπορούν να ζούν μακριά από τον ήλιο και την θάλασσα. Αν όμως αυτοί είναι τόσο λίγοι αλλά και τόσο προηγμένοι κι αν ο χρόνος είναι διαφορετικός γι’ αυτούς … τότε !!! Τι απαντάμε σ’ αυτά τα σενάρια; Οι απαντήσεις μας μπορεί να βοηθήσουν πολύ κόσμο να “ξυπνήσει”. Δεν χρειάζεται να τους κράξουμε, αρκεί και μόνο να τους προβληματίσουμε. Πρέπει μόνος του ο καθένας να δει την ανεπάρκεια των “πολεμιστών του φωτός”.
  Γράφεις, “Αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ λάθη καὶ ὀπισθοχωρήσεις!!!
  Αὐτὴν τὴν φορὰ εἴμαστε ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ μάχη, ποὺ θὰ δοθῇ μόνον ἀπὸ Ἀνθρώπους!” Αν όμως δεν υπάρξει μια στοιχειώδης οργάνωση πως θα κατέβουμε σ’ αυτή την τελική μάχη; Έβλεπα το έργο “οι ιππείς της Πύλου” του Καλογερόπουλου και λέει σε μια σκηνή “είμαστε πολύ αλλά είμαστε σκόρπιοι”. Πως αγαπητή Φιλονόη θα μαζευτούμε και πως θα συντονιστούμε; Αν συνεχίσει το σημερινό μοτίβο, να έρχονται χαράτσια και αυτοί που έχουν καβάτζες να τα πληρώνουν και όσοι δεν έχουν να βυθίζονται ακόμα περισσότερο μέσα στον φόβο, τότε να ξέρεις ότι δεν θα γίνει καμμία μάχη. Οι πολεμιστές θα πεθάνουν απο καρκίνο στα χαρακώματα και οι υπόλοιποι θα βάλουν τα τσιπάκια εκει που θα τους υποδείξει η ΝΤΠ.
  Για το ΥΓ1. νομίζω ότι μόνο όσοι εκπαιδεύονται στο να διαβάζουν θα σωθούν. Αμφισβητήστε τα πάντα και ερευνήστε ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
  Με το ΥΓ2 διαφωνώ κομματάκι. Στατιστικά πρέπει να υπάρχουν κι άλλοι κατοικήσιμοι πλανήτες, το πρόβλημα είναι στην “υπάρχουσα και γνωστή” σ’ εμάς τεχνολογία για να ταξιδέψουμε σ’ αυτούς. Ευτυχώς, γιατί θα κάναμε το σύμπαν μπουρδέλο. Το να επέμβεις όμως στο περιβάλλον και να το φέρεις στα μέτρα σου δεν είναι αδύνατον. Εδώ το κάνουν οι “άνθρωποι” με το HAARP και τους ψεκασμούς γιατί να μην μπορούν κάποιοι άλλοι εξωγήινοι “πολιτισμοί” να το φέρουν στα μέτρα τους; Αυτό που γράφεις περι “ολογραμμάτων” μου άρεσε και με προβληματίζει εδώ και καιρό.
  Τέλος, σ’ αυτό που γράφεις για τον τρόπο … “Μὲ αὐτὸν ποὺ μόνον ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες γνωρίζουμε!”. Εδώ τι να πώ, νοιώθω αυτή τη φωτιά μέσα μου κι απ’ την άλλη φοβάμαι μήπως ζω το παραμύθι μου. Ώρες ώρες νοιώθω τόσο λίγος κι όταν κοιτάω και γύρω μου νοιώθω λιγότερος. Ο Καζαντζάκης αντιγράφοντας τον Δημώνακτα, και καλά κάνει για να κυκλοφορεί η γνώση, γράφει “δεν φοβάμαι τίποτα δεν ελπίζω τίποτα είμαι λεύτερος”. Λεύτεροι λοιπόν και χωρίς καμμία διάθεση να υποθηκεύσουμε για άλλη μια φορά την λευτεριά μας ας ξεκινήσουμε την δράση. ΟΧΙ την αντίδραση γιατί αυτή ελέγχετε απο το σύστημα.
  ΥΓ. Αυτό που με ώθησε να σου γράψω είναι ότι με κάποιο τρόπο άγγιξες και τους δικούς μου προβληματισμούς. Δεν είμαι καλός στην ορθογραφία και ντρέπομαι γι’ αυτό. Δεν χρειάζετε όμως να με κράξεις. Θεωρώ τις σκέψεις σημαντικότερες και θαρραλέους όσους αν και ανορθόγραφοι αποφασίζουν να τις μοιραστούν. Ειδικά σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Δεν “καίγομαι” να κοινοποιήσεις το σχόλιο μου, αν όμως αυτό θα μπορούσε να πάει την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα τότε το αφήνω πάνω σου. Αν θες να μου απαντήσεις στο προσωπικό μου ταχυδρομείο, αυτό είναι [email protected] και το ιστολόγιό μου είναι το http://ignorant4ever.blogspot.gr/

  καλή δύναμη!!

  • Τὸ σχόλιον δημοσιεύεται, μήπως καὶ τὸ διαβάσουν κάποιοι.
   Ἔχεις θέσει πολλὰ θέματα μαζεμένα. Δὲν θὰ καταπιαστῶ μὲ ἕνα ἕνα ἀπὸ αὐτά, διότι νομίζω πὼς θὰ φᾶμε τὸν χρόνο μας. Ἄσε ποὺ πιστεύω πὼς ἤδη στὰ περισσότερα, τὴν στιγμὴ ποὺ ἔγραφες, ἔλαβες κι ἀπαντήσεις.
   Ὅταν ἔγραψα παραπάνω «Αὐτὴν τὴν ὥρα δὲν μᾶς χρειάζονται φοβισμένοι ἀλλὰ ἐνάρετοι καὶ ἀποφασισμένοι» δὲν ἔγραψα κάπου γιὰ ὀργάνωσιν. Αὐτὴ ὑφίσταται ἤδη, κι ἄς μὴν τὴν βλέπουμε.
   Κύττα γύρω σου. Κύττα τὶς χαοτικὲς καταστάσεις. Κύττα τοὺς ἀνθρώπους. Κύττα τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις. Κύττα τοὺς ἠλιθίους πολιτικοὺς τοῦ πλανήτου. Κύττα καὶ μέσα σου.
   Ἀλλὰ κύττα… Κύττα καλά.
   Δὲν χρειαζόμαστε τίποτα. Τὰ ἔχουμε ὅλα. Ἀπλῶς λίγο νὰ καθαρίσῃ τὸ κεφάλι μας καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε. Διότι ἔχουμε μαζέψει πολλὰ σκουπίδια.
   Κι ἐὰν σὲ τρομάζῃ τὸ γεγονὸς πὼς κάποιοι ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, μὲ τὴν μικρή τους ζωὴ τῶν 70, 80 ἤ 100 ἐτῶν, μποροῦν νὰ καταστρέψουν τοὐλάχιστον τὶς ἐπόμενες 15 γενεές, μὴν πᾶς μακρυά. Δὲς τὸν Μητσοτάκη καὶ θὰ καταλάβῃς τὶ ἐννοῶ. Πόσες γενεές ἔχει καταστρέψει μέ τά ἔργα του;
   Τὰ πράγματα εἶναι πολὺ ἀπλούστερα ἀπὸ ὅσο πιστεύουμε. Καὶ ἡ μάχη ποὺ θὰ δωθῇ θὰ εἶναι ἐν τελῶς διαφορετική. Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τίποτα ἀπὸ ὅσα γνωρίζαμε ἔως τώρα.
   Καλὸ ἀπόγευμα.

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βάσις ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στό Καζακστάν; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply