Ἡ Τουρκία ὑποψήφια γιά κατάρρευσι

Ἡ Τουρκία ὑποψήφια γιά κατάρρευσι

Η Τουρκία υποψήφια για κατάρρευση…

Το συμπέρασμα αυτό του περιοδικού στηρίζεται σε μια συσχέτιση της σχέσης μεταξύ δανεισμού της χώρας από το εξωτερικό σε συνάρτηση με την άνοδο των επιτοκίων που σηματοδοτεί η φυγή κεφαλαίων.

Η ταχεία πιστωτική επέκταση τα χρόνια της ευημερίας σε συνδυασμό με την υποτίμηση του νομίσματος και τη φυγή κεφαλαίων αφήνει τις επιχειρήσεις αυτές εκτεθειμένες.

Ο Economist έχει συνδυάσει τέσσερις σημαντικούς παράγοντες σε ένα δείκτη μέτρησης της ευπάθειας των 26 αναδυόμενων αγορών στην φυγή  των κεφαλαίων. 

Στον παρακάτω πίνακα οι χρωματικές διαφορές συνιστούν και το βαθμό κινδύνου κάθε οικονομίας.

Η Τουρκία είναι στην κορυφή αυτής της λίστας με ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 6% του ΑΕΠ και βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στο 150% των διαθεσίμων, καθώς από το 2009 ο δανεισμός έχει ανέβει ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη αναδυόμενη οικονομία. 

πηγή


(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply