Τοῦ ἀπειλοῦν τά παιδιά;

Σιγὰ μὴν ἰσχύουν αὐτὰ ποὺ ψηφίζει ἤ αὐτὰ ποὺ δηλώνει πὼς ἀπεφασίσθησαν... Μά τί λέμε τώρα;

Σιγὰ μὴν ἰσχύουν αὐτὰ ποὺ ψηφίζει ἤ αὐτὰ ποὺ δηλώνει πὼς ἀπεφασίσθησαν… Μά τί λέμε τώρα;

Ἐγὼ πάλι αὐτὸ τὸ «θὰ σὲ φάω λάχανο» δὲν τὸ ἀντιλαμβάνομαι. Κάποιοι ἀπειλοῦν τὸν Βιρβιδάκη, μετὰ ἀπὸ τὶς «παμψηφεῖ» ἀνακοινώσεις ποὺ ἔκανε ἀπὸ τὴν θέσι τοῦ προέδρου τοῦ βο(υ)λῆς. Γιατί βρέ παιδιά; Τί σᾶς ἔκανε τό ζωντόβολο;
Ποιός μωρέ ἔβαλε τόν κάθε Βιρβιδάκη στό μπουρδέλο μέσα; Ἐμεῖς δέν τόν βάλαμε; Ἐμεῖς δέν βάλαμε τόν Ἀντώνη, τόν Κώστα, τόν Μπένυ, τόν Ἀλέξη, τήν Τασία, τόν GAP, τόν μπῆξε καί τόν δεῖξε ἐκεῖ μέσα; Γιατί κλαιγόμαστε σάν τίς χῆρες στό κρεββάτι σήμερα;
Δημοκρατία δέν θέλαμε; Τί στά κομμάτια; Μονομερῶς καί στήν δημοκρατία;

Λοιπόν, αὐτοὶ ποὺ ἀπειλοῦν τὸν Βιρβιδάκη εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τὸν Βιρβιδάκη. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε. Σιγά, μὴν καὶ βάλω τὴν γάτα μου νὰ κλάψῃ, ἐπεὶ δὴ ἡ Βιρβιδάκης ἔβαλε τὸ κασετόφωνο νὰ παίξῃ καὶ τοῦ κόλλησε στὴν πρώτη πρότασι…
Χά!

Κι ἐπεί δή ὁ Βιρβιδάκης, καθὼς ἐπίσης κι ὅλοι οἱ ὅμοιοί του, ἐφαρμόζουν ἔως κεραίας τίς ἐντολές τῶν ἀφεντικῶν τους, ἐμεῖς πρέπει νά ἐκνευριζόμαστε; Μά γιατί; Ἐὰν ἐκνευριστοῦμε εἶναι σὰν νὰ ἀποδεχόμαστε τὸ ἀνύπαρκτόν τους δικαίωμα, ἐπὶ τῆς ζωῆς μας. Ἔχουν δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου ἐπάνω μας ἤ ὄχι; Καί ποιός τούς τό δίδει;

Προσωπικῶς σὲ κανέναν Βιρβιδάκη δὲν ἀναγνωρίζω τέτοιου εἴδους δικαιώματα.
Τὸ ἀφεντικό μου εἶμαι ἐγὼ καὶ μόνον ἐγώ…
Γιὰ νὰ μπορέσω ὅμως νὰ φθάσω στὴν ἀνατροπή, δῆλα δὴ σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον ποὺ καὶ θὰ πιστεύω ἀλλὰ καὶ θὰ βλέπω τὴν αὐτονομία μου, ὀφείλω νὰ μοῦ δώσω χρόνο καὶ ὑπομονή.
Ἄλλως τὲ τὸ εἴπαμε… Ἡ γέννα ἔχει αἷμα… Ἐὰν ἐγὼ δὲν ἀλλάξω ἔτσι θὰ εἶναι πάντα…
Ἐὰν ἐγὼ δὲν ἀνατρέψω αὐτὰ ποὺ πιστεύω καὶ ποὺ βλέπω, ἔτσι, θὰ μὲ κυβερνοῦν Βιρβιδάκηδες.
Ἐὰν ἐγὼ δὲν πονέσω, δὲν προσαρμόσω στὴν νέα πραγματικότητα τὶς σκέψεις μου καὶ τὸν τρόπο διαβιώσεῶς μου, τότε ναί, οἱ Βιρβιδάκηδες θὰ μὲ ξεσκίζουν.
Ἐγὼ ἀλλάζω καὶ ὡς διὰ μαγείας οἱ Βιρβιδάκηδες γίνονται …καπνός… Λούηδες… Τίποτα. Ὅ,τι ἀκριβῶς εἶναι δῆλα δή.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply