Ποιοί εἶναι οἱ ἐγκεκριμένοι σπόροι γιά νά γλυτώσουμε τό πρόστιμο;

Ποιοί εἶναι οἱ ἐγκεκριμένοι σπόροι γιά νά γλυτώσουμε τό πρόστιμο;Αὐτὸ πάλι, τὸ κόψιμο μὲ τοὺς σπόρους, δὲν τὸ ἀντιλαμβάνομαι. Ἤ ὀρθότερα, τὸ ἀντιλαμβάνομαι, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ κίνητρα κάποιων ποὺ τὰ ἐπιβάλλουν, τέτοια παρανοϊκὰ καὶ παράλογα, ἀλλὰ δὲν τὰ ἀνέχομαι. Ὁ σπόρος, ὀ κάθε σπόρος, εἶναι δῶρον τῆς Φύσεως. Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται εἶναι κάτι ποὺ παράγει ἡ Φύσις καὶ ἐμεῖς οὐδὲ ἕνα δικαίωμα ἔχουμε νὰ ἐπεμβαίνουμε.
Βέβαια, τώρα τελευταία ὁ ΜΟΝΣΑΝΤΟ τραβᾶ, κι ἐπιβάλλει, τὴν ἀποκλειστικότητα στὴν διαχείρισι τῶν σπόρων… Αὐτὸ εἶναι γνωστό. Ἀλλά μέ τούς ἄλλους σπόρους τί ἀκριβῶς γίνεται; Ποιοί σπόροι εἶναι ἐγκεκριμένοι καί ποιοί ὄχι; Διότι τώρα τελευταία θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν πρόστιμα σὲ ὅσους θὰ διαθέτουν τέτοιου εἴδους σπόρους. Μήπως νά μέ διαφωτίζατε ἐσεῖς περισσότερο;

Πρόστιμο σε όσους διατηρούν σπόρους φυτών που δεν είναι εγκεκριμένοι

Μια νέα πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί παράνομη την «καλλιέργεια, την αναπαραγωγή ή την εμπορία» σπόρων και κηπευτικών που δεν έχουν «αξιολογηθεί, εγκριθεί και γίνει αποδεκτοί» από το «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φυτικών Ποικιλιών».

Το σχέδιο νόμου με την ονομασία «Plant Reproductive Material Law», προβλέπει πως αν ένας «ερασιτέχνης» αγρότης καλλιεργεί στον κήπο του φυτά από σπόρους που δεν έχουν εγκριθεί, θα έχει συνέπειες.

πηγή

Ναί, ἀλλά ποιοί εἶναι ἐγκεκριμένοι.
Θά μέ βοηθήσῃ κάποιος;

Φιλονόη

(Visited 3,653 times, 1 visits today)
Leave a Reply