Μὲ τόσους Ἁγίους ἐδῶ γύρω ἔπρεπε νὰ ἤμασταν Παράδεισος… Ἀλλὰ ζοῦμε στὴν κόλασι!!!

Μὲ τόσους Ἁγίους ἐδῶ γύρω ἔπρεπε νὰ ἤμασταν Παράδεισος... Ἀλλὰ ζοῦμε στὴν κόλασι!!!Γενικὸν Νοσοκομεῖον Ἁγίας Βαρβάρας, ἡ «Ἁγία Βαρβάρα», Δυτικῆς Ἀττικῆς. Ἔκλεισε!!!
Γενικὸν Νοσοκομεῖον Ἀθηνῶν-Πολυκλινική, ὁ «Εὐαγγελισμός». Ἔκλεισε!!!
«Σπηλιοπούλειον» Νοσοκομεῖον ἡ «Ἁγία Ἑλένη». Ἔκλεισε!!!
Νοσοκομεῖον «Θείας Προνοίας, ἡ Παμμακάριστος». Ἔκλεισε!!!
Νοσοκομεῖο «Ἅγιος Παῦλος»Θεσσαλονίκης,,  τὸ παράρτημά του «Παναγία». Ἔκλεισε!!!
Ἀντικαρκινικὸ Νοσοκομεῖον ὁ «Ἅγιος Σάββας» συγχωνεύθηκε.
Τὸ Νοσοκομείων τῆς Πατησίων ἦταν ἁπλῶς τὸ «Νοσοκομεῖο τῶν παπάδων». Ἀλλὰ κι αὐτὸ ἔκλεισε!!!

Ξέφυγαν μερικά, ποὺ δὲν εἶχαν ὀνόματα Ἁγίων καὶ σχέσεις μὲ θεούς… Κατὰ λάθος φαντάζομαι… Πάντως κι αὐτὰ δὲν ἄρεσαν. Τὸ «Ἀμαλία Φλέμινγκ» καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτον Ἐρεύνης Νοσημάτων Θώρακος Ὑγιεινῆς καὶ Ἀσφαλείας τῆς Ἐργασίας (ΙΕΝΘΥΑΕ), καθὼς ἐπίσης καὶ   τὸ «Καραμανδάνειον» στὴν Πάτρα, Νοσοκομεῖον Παίδων.

Ἐπίσης, Γενικὸν Νοσοκομεῖον Νικαίας, ὁ «Ἅγιος Παντελεήμων».  Κλείνει!!!

Κι ἐγὼ ποὺ εἶχα μάθῃ ἀπὸ τὴν μαμά μου πὼς οἱ Ἅγιοι, οἱ Ὅσιοι καὶ οἱ Θεοὶ προστατεύουν τούς θνητούς, τί πρέπει νά σκεφθῶ τώρα; Τώρα πού ἡ μαμά μου, τούς ἐπικαλεῖται νυχθημερόν, τί θά τῆς πῶ;  Τώρα πού ἡ μαμά μου μεγάλωσε καί χρειάζεται νοσοκομεῖα καί ἰατρούς, πῶς θά τό ἀντιμετωπίσουμε; Καί σέ λίγο πού μεγαλώνω κι ἐγώ; Τί θά κάνω; Γιατί οἱ Ἅγιοι δέν προστάτευσαν τά νοσοκομεῖα, τούς ἀσθενεῖς καί γενικότερα τούς πιστούς τους; Ἔ; Ἤ εἶναι τόσο ἀπησχολημένοι πού δέν ἔχουν καιρό γιά τέτοια;

Κανονικὰ λοιπὸν ἔπρεπε αὐτοὶ οἱ τόσοι πολλοὶ Ἅγιοι νὰ τὰ διατηρήσουν τὰ νοσοκομεῖα τους ἀκμαία… Νὰ πιάσουν τὰ θαύματα, εἶτε ὅλοι μαζύ, εἶτε ἕνας ἕνας, καὶ νὰ τὸ κλείσουν τὸ ζήτημα… Μά, δὲν τὸ ἔπραξαν… Καί τώρα;
Τώρα μάλλον ὁ Ἀδωναΐ ἀπεδείχθῃ ἰσχυρότερος τῶν Ἁγίων…

Πάντως, καλοῦ κακοῦ, καταγράψτε ὅλους τοὺς Ἁγίους ποὺ ἔχουν ἀναλάβῃ τὰ νοσοκομεῖα τῆς περιοχῆς σας καὶ ξεκινῆστε νὰ μετρᾶτε ἀντίστροφα ἀπὸ τὸ 1000. Δὲν μπορεῖ… Μὲ τόση φόρα ποὺ πῆρε ὁ μπουμποῦκος εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ξεπατώσῃ ὅποιον Ἅγιο, Ὅσιο καὶ Ὁσιομάρτυρα βρῇ στὸ διάβα του…
Ἐκτὸς κι ἐὰν ἔχετε …μέσον στὴν Ἁγιότητά τους!!! Τότε ἀλλάζει!!! Προσπαθῆστε νὰ τοὺς πείσετε πὼς συμβαίνει πράγματι ὁ κακός μας ὁ καιρὸς στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἀλλὰ ἐὰν κλείσουν τὰ νοσοκομεῖα θὰ συμβαίνῃ ὁ κακὸς καὶ ὁ ψυχρὸς κι ὁ ἀνάποδος καιρός μας….

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἄ… Γιατί τά νοσοκομεῖα τά βαπτίζουν μέ ὀνόματα Ἁγίων; Εἶχαν σχέσεις μυστικές μέ τήν ἰατρική;

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply